Indlæg

Referat fra bestyrelsesmøde, Mørke Distriktsråd, 4-9-2023.

Der deltog 19 krukker i konkurrencen. Der var 8 dommere, som brugte et par timer på at score krukkerne efter et skema, (hvor smuk, kreativ, synlig er krukken, 1-3). De tre vindere blev meget glade. Angela Heinemeier vandt hovedpræmien på gavekort på 2.000 kr. til Åkjærgårds Planteskole, Nanna Exner vandt 2. præmien for krukken ved Fodterapeuten, og Tinna midt på Hovedgaden vandt 3. præmien. 2. og 3. præmierne var gavekort til XL Ryomgård, så man kunne købe sig en ny spade eller lign. Vi takker alle deltagere, TAK for alle forsøg på forskønnelse af hovedgaden. Det har bestemt ikke været nemt, først med tørke og så siden den kølige sommer.

Vi gentager konkurrencen næste år. Bare at I ved det. Der er et ønske om krukker i det nybyggede fuglekvarter. Vi udsætter behandlingen af det ønske til projektet er godkendt.

På dette sensommermøde begyndte vi også at planlægge juletræstænding søndag den 26. november. Meget mere om dette senere.

Distriktsrådet vil gerne være et Råd for alle aldersgrupper i byen, og helt ærligt, så tror vi ikke, at de unge ved, at vi overhovedet eksisterer. Derfor arbejder vi på, hvordan vi skal komme til at kende til Unges behov i denne lille Landsby

Denne aften begyndte vi også at tale om mulige stiforbindelser rundt i byen og omegn. Så man kunne gå en rute. Også dette emne arbejder vi videre med.

”Vi venter stadig, men nu ikke særligt tålmodigt på, at vores tog-forbindelse med omverdenen genopstår i form af Letbanen til foråret”.
Således udtrykte Karsten Kristiansen, formand for Mørke Distriktsråd det på det første af distriktsrådets såkaldte ”Bymøder” i Mørke Hallen tirsdag d. 20. februar. Omkring 50 borgere var mødt frem for at møde det nye distriktsråd og høre en status på de mange projekter, som Mørke har været igennem i kraft af de seneste fire års byfornyelse. Projekter som for størstedelen afsluttes i løbet af 2019, men sikkert vil afløses af nye spændende projekter drevet af byens store engagement.

Efter en udmelding fra Syddjurs Kommune forventes/håbes på, at Letbanen kommer i drift i slutningen af april 2019. Ved åbningen ønsker kommunen i samarbejde med distriktsrådene på strækningen, at markere åbningen – foreløbigt sat til lørdag d. 27. april – med et særtog og festlig fejring på de enkelte stationer. Mørke Distriktsråd opfordrer derfor nu alle, som har

gode ideer og som evt. ønsker at deltage i en arbejdsgruppe om- kring planlægningen af Letbaneåbningen, til at kontakte Distriktsrådets næstformand Sara Iversen på Sara.Iversen@gmail.com

Byens Hus på hovedgaden nærmer sig også sin afslutning som ”råhus” og bliver i løbet af de næste måneder klar til overtagelse og færdiggørelse af frivillige kræfter. Måske kan vi få et sammenfald mellem åbningen af Letbanen og overtagelsen af Byens Hus og der- med en ”dobbeltmarkering” af da- gen, lyder det fra bestyrelsen bag Byens Hus. Til færdiggørelsen er der også brug for mange frivillige kræfter og bestyrelsen melder snarest ud om dette, så alle kan deltage efter tid og evner.

”Jeg er ikke i tvivl om, at Byens Hus bliver vores nye samlingssted, som kan opfylde nutidens behov og ønsker” sagde formanden for Distriktsrådet under afslutningen af det første bymøde.

Næste bymøde forventes afholdt i august efter sommerferien.

Distriktsrådet 2019 består af Christine Thomsen, Morten Kallestrup Andersen, Karsten Kristiansen, Morten Käszner, Sara V. Iversen og Jakob Rauff Baungaard.

Distriktsrådet fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer.

Læs mere om distriktsrådet her

På det årlige fællesmøde den 19 december blev et nyt distriktsråd valgt

Mørke Distriktsråd 2018 består af  Thomas Beer Dittrich, Kasper Urth, Klaus Molberg, Morten Käszner, Jakob Rauff Baungaard, Lone Meldgaard Thorsø


Distriktsrådet blev i 2011 dannet med det formål at fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer, da der var et stort behov for en fælles oversigt over arrangementer og en indbyrdes koordinering.

Det er fortsat distriktsrådets opgave.

Distriktsrådet består af repræsentanter for alle lokalområdets aktører, der har en interesse i lokalområdets ve og vel: foreninger, institutioner og virksomheder.

Det er foreninger, institutioner m.v. der er medlemmer af distriktsrådet, og som sender repræsentanter til fællesmøder med en stemme pr. repræsenterede medlem 

Distriktsrådet mødes, når der er behov for lokalområdets stemme, og når der er behov for gensidig erfaringsudveksling eller ideudvikling.

Distriktsrådets opgaver i 2018 hænger meget sammen med byfornyelsen af Mørke. i 2018 er det især opbygningen af Byens Hus og fornyelsen af Hovedgaden der er i fokus.

 

Distriktsrådet i Mørke har det formål at fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer.
På årsmødet den 7 december blev der valgt et nyt Distriktsråd
Her er det nye distriktsråd :
Kasper Urth
Klaus Molberg
Lone Meldgaard Thorsø
Jakob Rauff Baungaard
Morten Käszner
Vil du læse mere så kig her:

Som forening eller institution i Mørke Skoledistrikt indkalder vi Jer hermed til det årlige fællesmøde, der afholdes i Mørke Idræts Center (mødelokalet ovenpå) den 04 DEC i tidsrummet 1930 – 2100.

Vi håber rigtigt mange medlemmer vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid. Omdrejningspunktet er selvfølgelig områdefornyelsen.

Agenda (jf. vedtægterne + en status på områdefornyelsen, pkt. 7)

 1. Formandens årsberetning.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.
 3. Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.
  •   Følgende ønsker ikke genvalg: Asger Mou, Klaus Molberg
  •   Følgende ønsker genvalg: Charlotte Guldberg Klokker
  •   Ikke på valg: Kasper Urth, Jakob Rauff Baungaard
  •   Forslag til kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet. Eller ring på 4060 9123 for uddybning af opgaven
 4. Valg af revisor.
 5. Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

 Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK 6. Behandling af indkomne forslag.

 Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 01 DEC

 1. Områdefornyelse i Mørke
  •   Status – hvor langt er vi, hvad sker der i 2015
  •   Involvering af foreninger, institutioner og erhvervsliv i områdefornyelsen
 2. Eventuelt

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk), vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen, men hvor også de nye medlemmer af bestyrelsen er vigtige.

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

NB: af hensyn til lokaler og forplejning hører vi gerne hvor mange I deltager senest den 01 DEC – mail antal til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller Hanne Schnoor (schnoor13@hotmail.com)

Vil du være med til at skabe en hovedgade, som er indhyllet i blomster og med små sjove indslag? En hovedgade som alle taler om. Vil du være med til at give skolen et flot og kreativt vartegn? Vil du være med til gøre parken til et aktivt sted som emmer af liv, latter og stemmer? Hvor børn leger, forældre møder forældre, og hvor de unge kan hygge sig sammen med en kold øl og et kys?

Vil du være med skal du kontakte os.
“Skønne Mørke” handler ikke kun om at rydde op i Mørke, men også om at forskønne det vi allerede har og forhåbentlig tilføje nyt til alles glæde.

På visionsdagens væltede det frem med ideer og for ikke at drukne i et mylder af tiltag har vi i udvalget valgt tre fokusområder:

 • – oprydning på hovedgaden + plan for forårets beplantning
 • – aktiv park
 • – skolens vartegn

For at vores projekter skal lykkes, har vi brug for en arbejdsgruppe, som vil tage initiativ til at skaffe sponsorer og ansøge fonde om midler. Så har du gode forbindelser eller ordet i din magt, er det måske en gruppe for dig.

Og til sidst men ikke mindst har vi brug for nogle til at tage sig af os alle sammen. Vi skal have nogen til at sørge for forplejningen.

 

Er du den hjælpende hånd så skriv eller ring til Marlene Gade – gademarlene@gamil.com/ 42215407

Har du en ide om, hvilken arbejdsgruppe du vil melde dig på, skriver du det også.

 

På vegne af “Ryd op i Mørke”

Marlene Gade

 

Et by- og områdefornyelsesprojekt kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune og borgerne i Mørke. Derfor gennemføres der i efteråret en række informations- og temamøder, hvor byens borgere inviteres til at bidrage med meninger og ideer.

Hvad skal der ske i Mørke, hvad betyder noget for dig?

INFORMATIONSMØDE

TORSDAG D. 12/9 KL. 19.00 – 21.00 I MØRKE IDRÆTSCENTER

Hvad betyder et by- og områdefornyelsesprojekt, fra hvornår og hvordan kan millionerne bruges, hvilke indsatsområder i Mørke er identificeret og hvilke forventninger har Syddjurs Kommune til Mørke i et sådan projekt? Byrådet er inviteret – vi håber på et stort fremmøde af både ”byrødder” og borgere fra Mørke. Den konkrete køreplan, tidsfrister og indhold på de kommende temamøder præsenteres.

Millionerne ruller ind i Mørke til investering i byfornyelse, og nu bliver det alvor for Distriktsrådet, der skal inddrages i spørgsmålet om, hvordan pengene skal bruges.

I Lokalavisen fortæller Asger Skriver Mou, medlem af Distriktsrådet. “Vores udfordring bliver at  få inddraget borgerne i byen  om, hvad der skal ske, så vi på  grundlag af det, kan gøre vores  indfl ydelse gældende. Kommunen har ikke lagt sig fast  på forhånd, men omvendt må  vi også erkende, at vi ikke kan  beslutte noget egenhændigt,”  forklarer Asger Skriver Mou,
Distriktsrådet i Mørke har  netop haft første møde med  Syddjurs Kommune efter  bevillingen af den seneste pose
penge.
“Vi har en lang række gode  ideer til, hvad man kunne bruge pengene til. Spørgsmålet  er, hvor langt de rækker, hvor  meget indfl ydelse vi får, og  hvad pengene må bruges til.  Det skal fastslægges,” fremhæver Asger Skriver Mou.

Læs hele artiklen her: artikel fra Lokalavisen om byfornyelse

Torsdag aften var der det årlige fællesmøde for Mørke Distriktsråd og der var samtidig valg til det nye forretningsudvalg.

Følgende blev valgt:

Kasper Urth, Marlene Gade, Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor som kasserer

Ud af distriktsrådet gik Finn Korsholm og Mads Obenhausen der ikke ønskede genvalg.

 Læs mere om distriktsrådet

Som borger i Mørke inviteres du hermed til det årlige fællesmøde (generalforsamling), der afholdes i Mørke Idræts Center (kantinen) den 29 NOV i tidsrummet 1930 – 2130.

 

Vi håber rigtigt mange borgere og medlemmer af Distriktsrådet vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda, er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid.

 

Agenda (jf. vedtægterne + et par ekstra punkter markeret med rødt)

 

1.                                 Formandens årsberetning.

2.                                 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.

3.                                 Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.

 • Følgende ønsker ikke genvalg: Mads Obenhausen & Finn Korsholm
 • Følgende ønsker genvalg: Marlene Gade & Kasper Urth
 • Nye kandidater: Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor (udelukkende som kasserer for Distriktsrådet)
 • Yderligere kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet

4.                                 Valg af revisor.

5.                                 Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

 • Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK

6.                                 Behandling af indkomne forslag.

 • Forslag fra bestyrelsen: antallet af personer i Forretningsudvalget ændres fra ”op til  5 personer” til ”minimum 3 og maksimum 7 personer”. Dette af hensyn til den oplevede og kommende arbejdsbyrde.
 • Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 27 NOV

7.                                 Områdefornyelse i Mørke – hør seneste nyt i forhold til ansøgning om ekstra penge

 • Status – hvad forventes der af byen
 • Ansøgning om ”Forhåndsgodkendelse” til ministeriet

8.                                 Eventuelt

 

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller 4060 9123, vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen

 

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

 

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]MØRKE – EN BY I VÆKST Høringssvar budgetkatalog 2013 Til: Syddjurs Kommune Att.: Direktionssekretariatet Emne: Høringssvar budgetkatalog 2013 11-R-9 – Folkeskole/SFO, ændring af skolestruktur 15-R-3 – Folkebiblioteket, drift[/box]

Fremsendt af: Mørke Distriktsråd – på vegne af foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Konklusion på nedenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Argumentation vedr. besparelser fremført i budgetkatalog 2013

Mørke er en by i vækst.
Mange børnefamilier flytter til byen – en forudsætning for tilflytning i det hele taget, er en kontinuerlig skolegang fra 0 – 9 klassetrin. Flyttes overbygningen fra Mørke Skole, så imødeser vi en total opbremsning i tilflytningen, da ingen vil bosætte sig i byer uden en kontinuerlig og tryg skolegang.

Mørke’s nettotilvækst af nye borgere er totalset på 115 personer i perioden 2008 – 2012. Dette har ikke blot en stor betydning for Mørke, men også for skattegrundlaget i Syddjurs Kommune. Det er klart at skolen er vigtig for bymiljøet og byens udvikling generelt, men også;

 • Nybyggeri (ca. 60 nye parcelhuse og lejeboliger er opført i ovennævnte periode)
 • Timedrift med tog til både Århus og Grenå
 • Timedrift på busforbindelser til Århus og Randers
 • Et særdeles aktivt foreningsliv kombineret med utallige frivillige
 • aktiviteter skaber positiv opmærksomhed omkring Mørke

Se vækst i befolkningstal

• Et særdeles aktivt foreningsliv og frivillige gør en forskel. Ideerne, inspirationen og de frivillige kræfter er også i vækst i Mørke. Nye frivillige kræfter spirer frem, og sammenholdt med eksisterende kræfter, ser det ene projekt efter det andet dagens lys;

 •  En visionsdag afholdt i januar 2012 har affødt flere projekter; www.mørke.dk – måske Djurslands flotteste og mest informative by-hjemmeside, døm selv!
 • ”Mød OS i Mørke” – en markedsdag hvor mere end 60 lokale borgere, foreninger, virksomheder viste hvad Mørke byder på.
 • ”Ryd op i Mørke” – den 15 SEP samles byen igen for at igangsætte projekter der bla. omfatter Hovedgaden, Skolen og Parken
 • ”Mørke Strik” – byen ”indpakkes” jævnligt i strik, hvilket giver opmærksomhed i både TV og radio

Et nyt Idrætscenter (Mørke ægget) så dagens lys for ganske få år siden. Et projekt hovedsagelig skabt på baggrund af lokal opbakning og lokale kræfter. Mørke Idrætscenter er i dag mødested for byens børn, unge og voksne, og selve idrætsforeningen oplever et stigende medlemstal år efter år. I Mørke kan vi tilbyde;

 •  fodbold, håndbold, badminton, floorball, tennis, gå klub, løbeklub, zumba, fitness, spinning, gymnastik, pilates og combat, disco rytmer, volley ball og line dance.

Mørke skole – en skole med plads til vækst og masser af muligheder.
Mørke skole er for ganske få år siden blevet renoveret og har nye moderniserede faglokaler.
Overbygningseleverne har derfor – sammenholdt med andre af kommunens skoler – særdeles gode faciliteter.
Ungdomsskolen i Mørke er ligeledes for ganske nylig flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler, hvor der er stor mulighed for både social, fysisk og kreativ udfoldelse. Det er en meget populær og velbesøgt klub.

SFO’en i Mørke flyttede i august 2011 ind i helt nye lokaler på Mørke skole – lokaler designet på børnenes præmisser og med fokus på energi optimering.

Biblioteket ligger i skolens bygninger, og bruges selvfølgelig med stor begejstring og tilfredshed af både (skole)børn og ikke mindst voksne i Mørke. Ønsker man at lukke biblioteket i Mørke, bør man overveje om man enten kan digitalisere bogudlåningen helt eller måske bemande biblioteket med frivillige kræfter fra byen.

Eleverne på Mørke skole er primært bysbørn og ganske få elever er derfor afhængig af transport til og fra skole. Skal overbygnings- eleverne transporteres fra Mørke til Ådalen må man imødese en ikke uvæsentlig merudgift til bustransport. En flytning den anden vej (fra Ådalen til Mørke) vil derimod være omkostningsneutral, da langt størstedelen af eleverne i Ådalen allerede transporters med bus til og fra skole. Disse elever skal være velkomne i Mørke

Konklusion på ovenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Med venlig hilsen – Mørke Distriktsråd

 

Syddjurs Kommunes Byråd besluttede på deres temamøde den 29. marts i år, at lade administrationen gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning af den nuværende bygning i Ebeltoft, der bruges til rådhus, eller der skal bygges et nyt centralt beliggende rådhus.

[quote style=”boxed” float=”right”]Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.[/quote] 7 distriktsråd i Syddjurs føler i den anledning, at der må gøres opmærksom på, hvad distriktsrådende allerede foreslog og beregnede for 1 år siden, samt hvad man efterfølgende har erfaret, f.eks. i Viborg, når man tager den store beslutning at bygge et helt nyt rådhus.

Derfor har distriktsrådende sendt dette åbene brev til medlemmerne af Syddjurs Kommunes byråd

Hvorfor skal Syddjurs Kommunes nye rådhus ligge centralt i Rønde?

Vi vil gerne takke jer, fordi I på jeres temamøde den 29. marts besluttede, at administrationen skal gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning i Ebeltoft eller bygge et nyt centralt  beliggende rådhus.

Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.

Dette ønskes ikke bare ud fra den tidligere rapports konklusion, men på baggrund af en økonomisk beregning, der samtidig vil være til økonomisk og tidsmæssig glæde for Kommunens administrative medarbejdere. Samtidig vil Kommunens borgere få et centralt placeret rådhus, med en optimal infrastruktur, hvor Kommunens busdrift samles som i et spindelvæv og samtidig ligger ved motortrafikvejen.

Vi har haft kontakt til Scandi Byg A/S, som er et stort landsdækkende og anerkendt firma, der blandt andet har bygget skole for Farum Kommune, Jobcenter for Halsnæs kommune og Metroselskabet Ørestadens hovedsæde, for at høre hvilken m2-pris de ville kunne bygge et super energivenligt og smukt rådhus til. Vi fik det svar, at de ville kunne bygge det for kr. 10.000 pr. m2 i totalentreprise  inkl. omkostninger til arkitekt m.v.  Pr. 1/1 2007 var der 407 personer på de 4 rådhuse. Det er efterfølgende reduceret, men hvis vi nu regner med, at der fortsat er 400 ansatte i administrationen bliver den samlede udgift

Totalentreprice 108 mio.kr.
Grund f.eks. Dueholm Planeskole      5 mio.kr.
Byggemodning (kloak m.v.)     4 mio.kr.
Parkeringsplads     6 mio.kr.
I alt 123 mio.kr.

 

Ved at bygge et nyt, centralt og energivenligt rådhus, vil der samtidig være en mærkbar forbedring af Kommunens og de ansattes daglige driftsudgifter og en meget glædelig udvikling i CO2-balancen, som  Byrådet går ind for.

Selv om det er en forholdsmæssig stor anlægsudgift efter fradraget af forsikringssummen fra rådhuset i Kolind og salget af rådhuset i Rønde, kan den fordeles over 3 år, således at den ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen. I mellemtiden kan rådhusene i Ebeltoft og Hornslet i ro og mag sættes til salg.

Hvad skete der lige i Viborg Kommune?

Da Viborg Kommune efter kommunalreformen blev det nye regionscentrum, valgte man at bygge nyt og samle alle rådhuse på en og samme adresse. Det blev til en 300 mio.kr. investering, der, selv om det er et prestige byggeri, er tjent ind på fem år!

Hvis Viborg havde valgt den decentrale løsning, ville konsekvensen have været årlige kæmpeudgifter til løn, kørsel, energi og bygningsrenovering.

“Viborg Kommune har sparet mellem 50 og 60 mio.kr. årligt. Så i løbet af 5-6 år har huset tjent sig ind, og det vil vedblive at give os store årlige besparelser på energisiden” har Viborg Kommunes afgående stabschef Frank Mikkelsen udtalt, så han er ikke i tvivl om, at han har haft en heldig hånd med sin største og sidste opgave for Viborg Kommune.

Stabschefen skyndte sig samtidig med at give roserne videre “til de fremsynede byrådspolitikere, der havde modet til at gå imod den gængse holdning om, at det gjaldt om at holde lyset tændt i samtlige rådhuse. Det princip har andre kommuner måttet betale dyrt for. Det koster enorme summer hvert år i kørsel, løntimer, flere chefstillinger, energiudgifter og bygningsvedligeholdelse. Alene energibesparelsen giver os 10-12 mio.kr. årligt, når vi rykker sammen i det nye rådhus”, siger Frank Mikkelsen.

Derfor skal et nyt centralt rådhus bygges i Rønde.

Som det fremgår, er det på alle måder en fordel at bygge et nyt rådhus centralt placeret i Syddjurs Kommune.

Som det fremgår er vores økonomiske beregninger bestemt ikke skudt over målet.

Som det fremgår kan anlægsinvesteringen fordeles over flere år, således at det ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen.

At det skal placeres i Rønde, peger et flertal af distriktsråd i Kommunen på ud fra den logiske holdning, at infrastrukturen til og fra Rønde er den absolut maksimale med 15. minutters busdrift samt lige ved motortrafikvejen. Røndes centrale placering har administrationen selv tidligere peget på i forbindelse med et andet projekt, der skulle placeres centralt. Samtidig er det jo også omkring Rønde, at Epinion og I selv har peget på, at den fremtidige boligmæssige udvikling i Syddjurs Kommune skal foregå.

 

Med venlig hilsen

 

Thorsager Distriktsråd                          Feldballe og Omegns Distriktsråd                  Ugelbølle Landsbyråd

Michael Bak                                                     Erik Aude                                         Henning Rasmussen

formand                                                           formand                                                  formand

 

Lokalrådet i Ådalen                                                                                                   Mørke Distriktsråd

Ellen Aarrebo Jensen                                                                                                         Kasper Urth

formand                                                                                                                                            formand

 

Hornslet Distriktsråd                                                                                                   Rønde Distriktsråd

Torsten Klein Mikkelsen                                                                                                      Carsten Skivild

formand                                                                                                                                            formand

Her er Distriktsrådets oplæg/forslag til planstrategi som nu er indsendt til Syddjurs kommune.
Oplægget har været i høring hos alle distriktsrådets medlemmer, dvs. skoler, institutioner og foreninger.

Her på siden offentliggøres både høringssvaret samt bilag (1+2) som dokumentation/forklaring på nogle af de opridsede punkter.

Oplægget skal:

 • Danne grundlag for by og område fornyelse i Mørke midtby fra årene 2015 og fremover.
 • Danne grundlag for den nyreviderede kommuneplan og selvfølgelig kommende lokalplaner, herunder udvikling og udstykning, samt at vejdirektoratet og kommunen fjerner eller ændrer den planlagte omfartsvej vest om Mørke by.

Vi forventer os rigtigt meget af det fremsendte materiale til Syddjurs Kommune og glæder os til at indgå i den kommende konstruktive dialog og udvikling for Mørke og omegn.

Efter denne indsendelse behandler forvaltningen og byrådet og PUK udvalget alle de indkomne forslag.

Høringssvar Planstrategi 2012 Syddjurs kommune APR 2012 (Pdf)

Bilag01_planstrategi2012 (Pdf)

Bilag02_planstrategi2012 (Pdf)