,

Oplæg til Mørkes udvikling

Her er Distriktsrådets oplæg/forslag til planstrategi som nu er indsendt til Syddjurs kommune.
Oplægget har været i høring hos alle distriktsrådets medlemmer, dvs. skoler, institutioner og foreninger.

Her på siden offentliggøres både høringssvaret samt bilag (1+2) som dokumentation/forklaring på nogle af de opridsede punkter.

Oplægget skal:

  • Danne grundlag for by og område fornyelse i Mørke midtby fra årene 2015 og fremover.
  • Danne grundlag for den nyreviderede kommuneplan og selvfølgelig kommende lokalplaner, herunder udvikling og udstykning, samt at vejdirektoratet og kommunen fjerner eller ændrer den planlagte omfartsvej vest om Mørke by.

Vi forventer os rigtigt meget af det fremsendte materiale til Syddjurs Kommune og glæder os til at indgå i den kommende konstruktive dialog og udvikling for Mørke og omegn.

Efter denne indsendelse behandler forvaltningen og byrådet og PUK udvalget alle de indkomne forslag.

Høringssvar Planstrategi 2012 Syddjurs kommune APR 2012 (Pdf)

Bilag01_planstrategi2012 (Pdf)

Bilag02_planstrategi2012 (Pdf)