Indkaldelse til det årlige Fællesmøde (generalforsamling) i Mørke Distriktsråd

Som forening eller institution i Mørke Skoledistrikt indkalder vi Jer hermed til det årlige fællesmøde, der afholdes i Mørke Idræts Center (mødelokalet ovenpå) den 04 DEC i tidsrummet 1930 – 2100.

Vi håber rigtigt mange medlemmer vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid. Omdrejningspunktet er selvfølgelig områdefornyelsen.

Agenda (jf. vedtægterne + en status på områdefornyelsen, pkt. 7)

 1. Formandens årsberetning.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.
 3. Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.
  •   Følgende ønsker ikke genvalg: Asger Mou, Klaus Molberg
  •   Følgende ønsker genvalg: Charlotte Guldberg Klokker
  •   Ikke på valg: Kasper Urth, Jakob Rauff Baungaard
  •   Forslag til kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet. Eller ring på 4060 9123 for uddybning af opgaven
 4. Valg af revisor.
 5. Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

 Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK 6. Behandling af indkomne forslag.

 Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 01 DEC

 1. Områdefornyelse i Mørke
  •   Status – hvor langt er vi, hvad sker der i 2015
  •   Involvering af foreninger, institutioner og erhvervsliv i områdefornyelsen
 2. Eventuelt

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk), vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen, men hvor også de nye medlemmer af bestyrelsen er vigtige.

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

NB: af hensyn til lokaler og forplejning hører vi gerne hvor mange I deltager senest den 01 DEC – mail antal til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller Hanne Schnoor (schnoor13@hotmail.com)