Kontakt

Kontakt Mørke Distriktsråd

Formand Karsten Kristiansen : kk@kulturkonsulenten.dk

Mørke distriktsråd: moerkedistriktsraad@gmail.com

Webmaster mørke.dk: 8544@scharling-toft.dk