Indlæg af Webmanden

Bytinget – Ommestrup

Hvad er Bytinget? Hvad er Bytinget? Den tidligere barak ved Mørke skole blev i 1977 flyttet til sin nuværende plads i Ommestrup, hvor den i gennem alle år har fungeret som forsamlingshus. Huset er blevet flittigt brugt gennem årene og er derfor løbende blevet renoveret. Lokalet fremstår lyst og venligt, de perfekte rammer om din […]

,

Dejligt gensyn og afslutning af byfornyelsen

Efter flere udskydelser pga. forsamlingsforbud, kunne Mørke Distriktsråd endelig afholde Bymøde i Mørke torsdag 17. juni, hvor der var inviteret til status og fremsyn under overskriften: Hvad vil vi i Mørke.   Der var overraskende fint fremmøde i MIFs cafeteria trods, at mødet faldt sammen med den varmeste dag og vigtig EM-kamp, som desværre ikke […]

Distriksrådmøde april 2021

Distriksrådmøde den 15.april 2021   Denne aften brugte vi på at finde dato for generalforsamlingen. Det bliver den 17. juni, så sæt allerede nu “X” i kalenderen. Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdes et længe ventet bymøde. Distriksrådet arbejder for emner, der rejses af byens borgere, og under denne Coronatid har vi flyttet og udsat borgermøder utallige […]

Bymøde i Mørke 17 juni 2021

Torsdag den 17. juni kl. 20:00 i cafeteriet i Mørke Idrætscenter Mørke Distriktsråd inviterer alle Mørkes borgere til Bymøde. Temaet er afslutning på byfornyelses- projektet, hvor vi skal se på, hvad vi har opnået – og frem for alt: SE FREMAD! Hvad vil vi i Mørke nu? Vi står klar med kaffe og kage – […]

Mørke distrikstråd november 2020

Endelig, endelig kan vi få tilgang til kontoen, og få betalt vores regninger. Det har godt nok været en langsommelig affære fra Sparekassens side.  Den lille fine reklamefilm om vores by, har korrigeret for fejl og mangler og ønsker. Der er blevet filmet endnu en dag, og vi har fået lov at få en anden […]

Distriktsrådet oktober 2020

REFERAT fra møde den 22.10.20 Driftige folk fra Byens Hus’ bestyrelse har nu fået lagt materialerne fra Krattet i læ hos en venlig landmand. Materialer kan fordeles til byggeri af almennyttig karakter.  I hallen, hvor Krattet har ligget i depot, er nu kun en falleret løbebane tilbage. Den kan ikke genbruges, som meningen var, men […]

Nyt fra Mørke Distriktsråd september 2020

Ved mødet den 22. september var der en lidt mager dagsorden. Vi afventer simpelthen borgermødet den 21. oktober, hvor vi venter input fra byens borgere, om hvilke indsatsområder, vi skal kaste os over. Mødet afholdes, hvis myndighedernes krav til COVID foranstaltninger gør det muligt. PUK udvalget er inviteret, og meningen er, at byfornyelsen formelt skal […]

Mørke Distriktsråds møde august 2020

Distriksrådet mødtes efter sommerferien med en lang dagsorden. Punkter som vedligeholdelsesprojekter i Mørke og indsatsområder for 2020-21 udsættes til efter bymødet, hvor vi lægger op til, at det netop er op til Mørkes borgere, hvilke indsatsområder Rådet skal have. Mødet blev flyttet til 21. oktober, (men aflyst pga stigende smittetal.)   Byens Hus vil gerne […]

Distriktsrådets møde juni 2020

  Distriksrådet har nu holdt sit andet møde med den nye bemanding. Vi holder møde i Byens Hus, og det er praktisk og nemt.   Emnerne vi drøftede denne gang var: hvordan gør vi det let at finde rundt i de hjemmesider, der relaterer sig til aktiviteter i Mørke.  Det vil være smart at lave […]

,

Evaluering af Byfornyelsen

Mørke Områdefornyelse blev igangsat den 12. maj 2014 til gennemførelse inden den 23. marts 2019. Områdefornyelsen omfatter fem delprojekter; Byparken, Byens Hus, Hovedgaden, Stationen og Sport og Bevægelse. Områdefornyelsen er blevet forlænget en gang til den 30. juni 2019. Områdefornyelsesprojektets budget udgør 4,5 mio. kr. Udgifterne til de enkelte delprojekter fordeler sig som vist : […]

Mørke Egnsarkiv

Den første tirsdag i hver måned er arkivet åbent fra kl. 16-18, og der vil altid være mindst to til stede fra arki- vet for at hjælpe besøgende og for at tage imod de ting, “man vil dele med os”. Noget bliver givet til arkivet, og noget får vi mulighed for at tage en kopi […]

Mørke manden får en søn

Den mægtige og meget omdiskuterede træmand, som kunstneren Thomas Dambo lavede i forbindelse med musikfestivalen Northside i 2015, har nu længe været et Mørke vartegn. Nu får han en søn. Sønnen er ikke produceret efter naturmetoden. Kunstneren ‘laver sønnike’ ved en workshop i forbindelse med “Mød os i Mørke” sammen med interesserede Mørke borgere. Ideen […]

FDF klar parat

Efter en rigtig hyggelig opstart er FDF Mørke klar til en ny sæson. Nu glæder vi os til at starte op i de forskellige klasser i næste uge. Væbnere (5.+6. Klasse) mødes tirsdag kl. 17-19Seniorvæbnere (7.+8. Klasse) mødes tirsdag kl. 19-21Puslinge og Tumlinge (5 år og op til 2. Klasse) mødes onsdag kl. 17-18.15Pilte (3.+4. […]

, ,

Bliv medlem af Byens Hus Mørke

Sommerhilsen ☀️ fra Byens Hus Mørke Vi åbner for brug og udlejning fra efterårsferien 2019. Det er byens nye mødested midt i Mørke ! For at huset kan være et levende sted har vi brug for DIG som medlem. Vil du være medlem af Byens Hus kan du tilmelde dig lige nu og være blandt de første […]