Et nyt rådhus bør ligge i Rønde

Syddjurs Kommunes Byråd besluttede på deres temamøde den 29. marts i år, at lade administrationen gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning af den nuværende bygning i Ebeltoft, der bruges til rådhus, eller der skal bygges et nyt centralt beliggende rådhus.

[quote style=”boxed” float=”right”]Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.[/quote] 7 distriktsråd i Syddjurs føler i den anledning, at der må gøres opmærksom på, hvad distriktsrådende allerede foreslog og beregnede for 1 år siden, samt hvad man efterfølgende har erfaret, f.eks. i Viborg, når man tager den store beslutning at bygge et helt nyt rådhus.

Derfor har distriktsrådende sendt dette åbene brev til medlemmerne af Syddjurs Kommunes byråd

Hvorfor skal Syddjurs Kommunes nye rådhus ligge centralt i Rønde?

Vi vil gerne takke jer, fordi I på jeres temamøde den 29. marts besluttede, at administrationen skal gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning i Ebeltoft eller bygge et nyt centralt  beliggende rådhus.

Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.

Dette ønskes ikke bare ud fra den tidligere rapports konklusion, men på baggrund af en økonomisk beregning, der samtidig vil være til økonomisk og tidsmæssig glæde for Kommunens administrative medarbejdere. Samtidig vil Kommunens borgere få et centralt placeret rådhus, med en optimal infrastruktur, hvor Kommunens busdrift samles som i et spindelvæv og samtidig ligger ved motortrafikvejen.

Vi har haft kontakt til Scandi Byg A/S, som er et stort landsdækkende og anerkendt firma, der blandt andet har bygget skole for Farum Kommune, Jobcenter for Halsnæs kommune og Metroselskabet Ørestadens hovedsæde, for at høre hvilken m2-pris de ville kunne bygge et super energivenligt og smukt rådhus til. Vi fik det svar, at de ville kunne bygge det for kr. 10.000 pr. m2 i totalentreprise  inkl. omkostninger til arkitekt m.v.  Pr. 1/1 2007 var der 407 personer på de 4 rådhuse. Det er efterfølgende reduceret, men hvis vi nu regner med, at der fortsat er 400 ansatte i administrationen bliver den samlede udgift

Totalentreprice 108 mio.kr.
Grund f.eks. Dueholm Planeskole      5 mio.kr.
Byggemodning (kloak m.v.)     4 mio.kr.
Parkeringsplads     6 mio.kr.
I alt 123 mio.kr.

 

Ved at bygge et nyt, centralt og energivenligt rådhus, vil der samtidig være en mærkbar forbedring af Kommunens og de ansattes daglige driftsudgifter og en meget glædelig udvikling i CO2-balancen, som  Byrådet går ind for.

Selv om det er en forholdsmæssig stor anlægsudgift efter fradraget af forsikringssummen fra rådhuset i Kolind og salget af rådhuset i Rønde, kan den fordeles over 3 år, således at den ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen. I mellemtiden kan rådhusene i Ebeltoft og Hornslet i ro og mag sættes til salg.

Hvad skete der lige i Viborg Kommune?

Da Viborg Kommune efter kommunalreformen blev det nye regionscentrum, valgte man at bygge nyt og samle alle rådhuse på en og samme adresse. Det blev til en 300 mio.kr. investering, der, selv om det er et prestige byggeri, er tjent ind på fem år!

Hvis Viborg havde valgt den decentrale løsning, ville konsekvensen have været årlige kæmpeudgifter til løn, kørsel, energi og bygningsrenovering.

“Viborg Kommune har sparet mellem 50 og 60 mio.kr. årligt. Så i løbet af 5-6 år har huset tjent sig ind, og det vil vedblive at give os store årlige besparelser på energisiden” har Viborg Kommunes afgående stabschef Frank Mikkelsen udtalt, så han er ikke i tvivl om, at han har haft en heldig hånd med sin største og sidste opgave for Viborg Kommune.

Stabschefen skyndte sig samtidig med at give roserne videre “til de fremsynede byrådspolitikere, der havde modet til at gå imod den gængse holdning om, at det gjaldt om at holde lyset tændt i samtlige rådhuse. Det princip har andre kommuner måttet betale dyrt for. Det koster enorme summer hvert år i kørsel, løntimer, flere chefstillinger, energiudgifter og bygningsvedligeholdelse. Alene energibesparelsen giver os 10-12 mio.kr. årligt, når vi rykker sammen i det nye rådhus”, siger Frank Mikkelsen.

Derfor skal et nyt centralt rådhus bygges i Rønde.

Som det fremgår, er det på alle måder en fordel at bygge et nyt rådhus centralt placeret i Syddjurs Kommune.

Som det fremgår er vores økonomiske beregninger bestemt ikke skudt over målet.

Som det fremgår kan anlægsinvesteringen fordeles over flere år, således at det ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen.

At det skal placeres i Rønde, peger et flertal af distriktsråd i Kommunen på ud fra den logiske holdning, at infrastrukturen til og fra Rønde er den absolut maksimale med 15. minutters busdrift samt lige ved motortrafikvejen. Røndes centrale placering har administrationen selv tidligere peget på i forbindelse med et andet projekt, der skulle placeres centralt. Samtidig er det jo også omkring Rønde, at Epinion og I selv har peget på, at den fremtidige boligmæssige udvikling i Syddjurs Kommune skal foregå.

 

Med venlig hilsen

 

Thorsager Distriktsråd                          Feldballe og Omegns Distriktsråd                  Ugelbølle Landsbyråd

Michael Bak                                                     Erik Aude                                         Henning Rasmussen

formand                                                           formand                                                  formand

 

Lokalrådet i Ådalen                                                                                                   Mørke Distriktsråd

Ellen Aarrebo Jensen                                                                                                         Kasper Urth

formand                                                                                                                                            formand

 

Hornslet Distriktsråd                                                                                                   Rønde Distriktsråd

Torsten Klein Mikkelsen                                                                                                      Carsten Skivild

formand                                                                                                                                            formand