Distriktsrådet for Mørke blev dannet i år 2011 og arbejder aktivt for byens udvikling.

Distriktsrådet blev dannet med det formål at fungere som byens talerør i forhold til Syddjurs Kommune, og for at koordinere de mange foreninger, institutioner og borgeres initiativer, da der var et stort behov for en fælles oversigt over arrangementer og en indbyrdes koordinering.

I en ny stor kommune kan der være længere mellem lokalpolitikerne, som kan bære et lokalområdes sag ind i Byrådssalen. Der kan altså synes længere fra lokalområdet til Byrådet, og lokalområderne kan opleve mangel på nærhed og risiko for at blive glemt.

Distriktsrådet i Mørke kan formidle lokalområdets holdninger til emner, som berører få eller alle borgere – på baggrund af diskussioner og debat.

Distriktsrådet kan også være det sted, hvor der skabes fælles fodslag om aktuelle emner eller fælles opbakning, ejerskab og forståelse for en ide.

Er der f.eks. planer om at flytte en 7. klasse i den lokale skole, skal det afklares om der er behov for hallens årlige forårsmesse eller tages stilling til idrætsforeningens ønske om en ny legeplads i området – kan det være en fordel at stå sammen i området og udveksle erfaringer og viden.

Distriktsrådene kan på den måde bidrage til at lokalområderne styrkes.

Et distriktsråd dækker et lokalområde, der svarer til et skoledistrikt.

Hvem er med?

Distriktsrådet består af repræsentanter for alle lokalområdets aktører, der har en interesse i lokalområdets ve og vel: foreninger, institutioner og virksomheder.

Det er foreninger, institutioner m.v. der er medlemmer af distriktsrådet, og som sender repræsentanter til fællesmøder med en stemme pr. repræsenterede medlem (forening, virksomhed eller institution .)

Hvad laver Distriktsrådet?

Distriktsrådet mødes, når der er behov for lokalområdets stemme, og når der er behov for gensidig erfaringsudveksling eller ideudvikling.

Diskussion af overordnede spørgsmål

Det kan være relevant at diskutere spørgsmål som:

  • Hvad har betydning for at vi bor her?
  • Hvad mener vi er unikt for vores lokalområde?
  • Hvad vil vi gerne bevare og værne om i vores lokalområde?
  • Hvad vil vi gerne have at vort lokalområde er kendt for?
  • Hvad er den lokale identitet i lokalområdet?