Articles by Finn Jesper Korsholm

Finn Jesper Korsholm
About Finn Jesper Korsholm (8 Articles)
Medlem af Mørke Distriktsråd og Formand for Mørke Handelstandsforening
Contact: Website

Mørke Handelsstandsforening

Mørke handelsstandsforening blev stiftet den 6. Marts 1980. Formål: Er at fremme/støtte handelen i Mørke og omegn, samt at varetage og støtte medlemmernes fælles [...]

28. november 2013 // 0 Comments

Handel og Erhverv i Mørke distrikt

Bale-Ommestrup-Dagstrup og Mørke. Der findes en stor skare af handel og erhverv i vores område. -Dette fremgår klart af Mørke handesllstandsforenings medlems tal i [...]

27. november 2013 // 0 Comments

BIOGAS ANLÆG TIL MØRKE ?

Syddjurs Kommune har i samarbejde med COWI Consult udpeget 6 steder, som ”egnede” til placering af et kommende biogasanlæg. For Mørkes vedkommende vil  placeringen ske [...]

29. juni 2012 // 0 Comments

Et nyt rådhus bør ligge i Rønde

Syddjurs Kommunes Byråd besluttede på deres temamøde den 29. marts i år, at lade administrationen gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning af den [...]

16. april 2012 // 0 Comments

Oplæg til Mørkes udvikling

Her er Distriktsrådets oplæg/forslag til planstrategi som nu er indsendt til Syddjurs kommune. Oplægget har været i høring hos alle distriktsrådets medlemmer, dvs. [...]

15. april 2012 // 0 Comments