Indlæg af Finn Jesper Korsholm

,

Mørke Handelsstandsforening

Mørke handelsstandsforening blev stiftet den 6. Marts 1980. Formål: Er at fremme/støtte handelen i Mørke og omegn, samt at varetage og støtte medlemmernes fælles interesser og –rettigheder. Ligeledes tilvejebringe samkvem medlemmerne imellem. Hvem kan optages som medlem ?. Enhver person som er bosiddende i Mørke eller omegn, samt driver handel,håndværk eller industri. -Anmodning om optagelse […]

, ,

Handel og Erhverv i Mørke distrikt

Bale-Ommestrup-Dagstrup og Mørke. Der findes en stor skare af handel og erhverv i vores område. -Dette fremgår klart af Mørke handesllstandsforenings medlems tal i 2012.03.04 15 aktive medlemmer samt 41 passive. Der er således over  60 større og mindre virksomheder i Mørke og omegn.   Heraf kan nævnes af forretninger i Mørke by:   2 […]

, ,

Juletræes tænding i Mørke den 2. december

 -Mørke handelsstandsforening afholder i samarbejde med Mørke kirke og FDF, Juletræestænding den 2 december . I forbindelse med første søndag i advent, den 2.december, gentager vi sidste års succes, ved at stable et mindre arrangement på benene, bestående af: Gudstjeneste i Mørke Kirke/Sognegården`s lokaler  kl. 14,00 Musikoptog/Rosenholm Tambourkorps gennem byen(forbi Lindebo) ned til stationen Julemanden ankommer […]

Underskriftsindsamling mod biogasanlæg i Mørke

Distriktsrådet har oprettet en underskriftsindsamling mod et planlagt biogasanlæg i Mørke. Online underskriftsindsamlingen supplerer indsamlingerne i Brugsen og Spar købmanden. DEADLINE ER DEN 03/08-2012   Læs mere her    og skriv under online her:    DEADLINE ER DEN 03/08-2012

BIOGAS ANLÆG TIL MØRKE ?

Syddjurs Kommune har i samarbejde med COWI Consult udpeget 6 steder, som ”egnede” til placering af et kommende biogasanlæg. For Mørkes vedkommende vil  placeringen ske i forbindelse ved det eksisterende renseanlæg, hvor der vil blive udlagt et areal på 4,4 hektar. – Den forventede vej adgang vil ske fra Randersvej. Der er særlige forhold som […]

Et nyt rådhus bør ligge i Rønde

Syddjurs Kommunes Byråd besluttede på deres temamøde den 29. marts i år, at lade administrationen gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning af den nuværende bygning i Ebeltoft, der bruges til rådhus, eller der skal bygges et nyt centralt beliggende rådhus. [quote style=”boxed” float=”right”]Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end […]

,

Oplæg til Mørkes udvikling

Her er Distriktsrådets oplæg/forslag til planstrategi som nu er indsendt til Syddjurs kommune. Oplægget har været i høring hos alle distriktsrådets medlemmer, dvs. skoler, institutioner og foreninger. Her på siden offentliggøres både høringssvaret samt bilag (1+2) som dokumentation/forklaring på nogle af de opridsede punkter. Oplægget skal: Danne grundlag for by og område fornyelse i Mørke […]