Invitation til det årlige Fællesmøde (generalforsamling) i Mørke Distriktsråd

Dagli Brugsen Mørke

Som borger i Mørke inviteres du hermed til det årlige fællesmøde (generalforsamling), der afholdes i Mørke Idræts Center (kantinen) den 29 NOV i tidsrummet 1930 – 2130.

 

Vi håber rigtigt mange borgere og medlemmer af Distriktsrådet vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda, er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid.

 

Agenda (jf. vedtægterne + et par ekstra punkter markeret med rødt)

 

1.                                 Formandens årsberetning.

2.                                 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.

3.                                 Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.

  • Følgende ønsker ikke genvalg: Mads Obenhausen & Finn Korsholm
  • Følgende ønsker genvalg: Marlene Gade & Kasper Urth
  • Nye kandidater: Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor (udelukkende som kasserer for Distriktsrådet)
  • Yderligere kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet

4.                                 Valg af revisor.

5.                                 Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

  • Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK

6.                                 Behandling af indkomne forslag.

  • Forslag fra bestyrelsen: antallet af personer i Forretningsudvalget ændres fra ”op til  5 personer” til ”minimum 3 og maksimum 7 personer”. Dette af hensyn til den oplevede og kommende arbejdsbyrde.
  • Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 27 NOV

7.                                 Områdefornyelse i Mørke – hør seneste nyt i forhold til ansøgning om ekstra penge

  • Status – hvad forventes der af byen
  • Ansøgning om ”Forhåndsgodkendelse” til ministeriet

8.                                 Eventuelt

 

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller 4060 9123, vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen

 

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

 

MA-Net
Webmanden
About Webmanden (401 Articles)
Jeg sørger for mørke.dk. Kontakt mig endelig hvis du har brug for et godt råd, hjælp til siden eller har noget du gerne vil bidrage med.