Invitation til det årlige Fællesmøde (generalforsamling) i Mørke Distriktsråd

Som borger i Mørke inviteres du hermed til det årlige fællesmøde (generalforsamling), der afholdes i Mørke Idræts Center (kantinen) den 29 NOV i tidsrummet 1930 – 2130.

 

Vi håber rigtigt mange borgere og medlemmer af Distriktsrådet vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda, er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid.

 

Agenda (jf. vedtægterne + et par ekstra punkter markeret med rødt)

 

1.                                 Formandens årsberetning.

2.                                 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.

3.                                 Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.

  • Følgende ønsker ikke genvalg: Mads Obenhausen & Finn Korsholm
  • Følgende ønsker genvalg: Marlene Gade & Kasper Urth
  • Nye kandidater: Asger Mou, Charlotte Guldberg, Klaus Molberg & Hanne Schnoor (udelukkende som kasserer for Distriktsrådet)
  • Yderligere kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet

4.                                 Valg af revisor.

5.                                 Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

  • Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK

6.                                 Behandling af indkomne forslag.

  • Forslag fra bestyrelsen: antallet af personer i Forretningsudvalget ændres fra ”op til  5 personer” til ”minimum 3 og maksimum 7 personer”. Dette af hensyn til den oplevede og kommende arbejdsbyrde.
  • Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 27 NOV

7.                                 Områdefornyelse i Mørke – hør seneste nyt i forhold til ansøgning om ekstra penge

  • Status – hvad forventes der af byen
  • Ansøgning om ”Forhåndsgodkendelse” til ministeriet

8.                                 Eventuelt

 

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller 4060 9123, vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen

 

Vel mødt – Mørke Distriktsråd