Svar på spørgsmål om Mørke IF og Mørke Idrætscenter og vind gavekort på 500 Kr!

Mørke IF, Mørke Idrætscenter og Mørke Distriktsråd har i samarbejde med DGI, igangsat en brugerundersøgelse for at få viden om vaner og ønsker til motion og idræt i Mørke. 

Undersøgelsen går i al sin enkelthed ud på, om Mørke idrætsforening og idrætscenter kan gøre tingene bedre, eller om brugerne i bund og grund er tilfredse med tilbud og forhold.

Hvis der kommer ideer og forslag til nye tiltag, vil de blive behandlet alvorligt og seriøst, og man vil forsøge at opfylde de indkomne krav, hvis det er økonomisk og lokalemæssigt muligt.

MultikontigentBørn kan også være med
Det tager ca. 10 minutter at besvare spørgeskemaet. Vi ønsker svar fra så mange som muligt i lokalområdet, i alle aldre og uanset om de er aktive i foreningen eller ej.

Har du børn, så hjælp dem med at udfylde et skema, så undersøgelsen bliver så bred som mulig. Alle besvarelser er anonyme. 

Vind  gavekort á 500 kr. 
Som tak for deltagelse har man mulighed for at deltage i lodtrækningen om fire gavekort.
Man kan være med hvis man svarer på alle spørgsmål og til sidst skriver sine kontaktoplysninger, senest den 22. juni 2014.

Vinderen udtrækkes umiddelbart herefter, og vinderen får direkte besked.

Her kan du deltage (Klik her og brugerundersøgelsen åbner op i et nyt vindue)

Det er NU vi går i gang med det egentlige arbejde på hvert enkelt projekt. Der skal planlægges i detaljer, tegnes, laves budget, projekteres, evt. søges om fonde og meget, meget mere.  Det er enormt vigtigt, at vi bliver så mange som muligt om at løfte det store og spændende arbejde, der ligger foran os.

Kunne du tænke dig at deltage aktivt i det videre arbejde? Har du en speciel fagviden, der måske kan bruges, eller har du gode kontakter til et eller andet relevant? Så er det nu du skal på banen.

Møde d. 4. juni: Next step – arbejdsgrupper
Onsdag d. 4. juni kl. 19 afholder Distriktrådet møde i Mørke Idrætscenter, hvor vi vil nedsætte arbejdsgrupperne til de forskellige projekter. På mødet vil Distriktsrådet fortælle jer om den videre køreplan: Hvordan skal projektgrupperne organiseres, hvad vil opgaverne være, ansvar, forventninger osv. Alt sammen så vi kan få gang i det egentlige arbejde med idéudvikling og konkretisering af projekterne.

Arbejdsgruppe eller ekspertise fra sidelinjen?
Har du derfor lyst til at være med i det videre forløb, så kom og meld dig i en gruppe eller flere. Hvis du har en specifik kunnen du meget gerne vil byde ind med, men måske ikke orker at være direkte i en arbejdsgruppe, så er du også meget velkommen til at deltage i mødet eller til at sende os en mail på www.moerkedistriktsraad@gmail.com.

Vi glæder os utrolig meget til det videre arbejde og til at se spændende løsninger.
Jo flere vi er til at løfte det store arbejde des bedre!
Jo flere vi er, des mere bliver det hele byens byfornyelse!
Vi ses forhåbentlig til opstartsmøde for arbejdsgrupperne.
Onsdag d. 4. juni kl. 19 i MIC

Mange hilsner fra Mørke Distriktsråd

Mellem 80 og 100 mennesker benyttede det fantastiske St. Bededagsvejr til en fælles byvandring rundt i Mørke med Distriktsrådet. Der blev rundt i byen fortalt om de kommende planer for områdefornyelsen og de fremmødte supplerede med overvejelser og gode ideer.

Ministeriets endelige godkendelse

Alette Skov-Hansen, vores konsulent fra Syddjurs Kommune, startede byvandringen ud med den glædelige nyhed, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop har givet deres endelige godkendelse til vores byfornyelsesprogram.

Alette Skov-Hansen, vores konsulent fra Syddjurs Kommune, startede byvandringen ud med den glædelige nyhed, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop har givet deres endelige godkendelse til vores byfornyelsesprogram.

Alette Skov-Hansen, vores konsulent fra Syddjurs Kommune, startede byvandringen ud med den glædelige nyhed, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter netop har givet deres endelige godkendelse til vores byfornyelsesprogram. Vi er derfor nu sikrede de. 4.5 millioner.

Byvandring med tv-optagelse
Under byvandring blev der gjort stop ved nogle af hovedpunkterne for områdefornyelsen: Byparken, stationsområdet, hovedgaden og hallen. Her blev der fortalt, at parken og motionsstierne formodentlig vil være et af de indsatsområder, hvor der først vil kunne ses resultater. Hvorimod hovedgaden er et langt sejt træk, hvor der sent vil ske noget konkret, da her skal mange instanser indover, bl.a. Vejdirektoratet. På samme måde er stationsområdet et af de steder, hvor der skal arbejdes tæt sammen med bl.a. kommunen pga. deres sideløbende arbejde omkring letbanen.
Med på hele byvandringen fulgte et tv-hold fra SandTV, der filmer til en demo, som de vil vise for DR med henblik p,å at DR2 måske kunne tænke sig at lave en programserie om vores by og byfornyelsesprocessen.

Tak til…..
Distriktsrådet vil rette en stor tak til alle fremmødte – og tak for den positive, konstruktive stemning. Det skal nok blive godt med alle jeres tanker og ideer.
Desuden en stor tak til Mørke Kirke for at finde på ideen med at relancere en gammel københavnsk tradition om at spadsere på byens volde St. Bededag. Vi er glade for at blive inviteret til at være værter på selve byvandringen. Mon det skal gøres til en tradition med byvandring St. Bededag med opdateringer på områdefornyelsen?
Endelig også tak for Lene for at stå for varme hveder og kaffe i ungdomsområdet i Mørke Idrætscenter.

Nedsættelse af projektgrupper

Hvis man vil være med til at virkeliggøre de mange tanker og ideer som er beskrevet i byfornyelsesprogrammet. skal man henvende sig til Distriktsrådet. 4 juni nedsættes de forskellige arbejdsgrupper på et møde i Mørke Hallen

 

Billeder af Rene Sørensen

[flickr_set id="72157644703537754"]

bypark arbejdeEt af de første steder man vil kunne opleve synlige resultater af byfornyelsen i Mørke, er i Byparken.
Projektet igangsættesi 3 kvartal 2014 og det forventes at der allerede i sommeren 2015 vil være etableret ny legeplads mm.

Børnetallet i Mørke er stigende og der er potentielt mange besøgende og brugere af byparken. Men byparken er ikke synlig i bybilledet og heller ikke i borgernes opfattelse af byen.

Der skal fokuseres på forbedret tilgængelighed til og aktivering af parken i form af nye funktioner og forbedringer af eksisterende. Eksempelvis en ny legeplads, motionsredskaber og et samlingssted, som kan bruges ved byfester eller andre større arrangementer.

Legeplads
Der er et stort behov for en legeplads i parken, der er indbydende, spændende og udfordrende for legebørn i alle aldre. Legepladsen i parken er i dag en trist plads i skyggen, som ikke indbyder til leg eller samvær.

”Det er pinligt at byen ikke har en legeplads, når vi gerne vil tiltrække tilflyttere, børnefamilier mv. Vi skal have trækplaster, hvor der sprudler af liv. Et sted, hvor hele byen kan mødes i leg og samvær. Et sted, hvor børnehaven og vuggestuen og dagplejen også kan komme – og hvor familier kan mødes og de ældre kan omgive sig med glæde og grin.”

Der er behov for en stor satsning, så også folk udefra kan se, vi prioriterer liv, samvær og legeglæde.

En udfordrende, spændende og skøn legeplads/aktivitetsområde i solen og i centrum af byen.

Legepladselementerne skal være af høj kvalitet. Det skal være pænt at se på og inspirerende at bruge. Der skal være noget for alle aldre. Naturmaterialer kombineret med holdbare sjove løsninger. Evt. en karrusel, gummiunderlag, klatretårn og legehus/legehytter. En stor sandkasse med gynger. Sjove, smukke og kreative bænke, der er inspirerende at se på og behagelige at sidde på og i.

Øvrige ønsker: 

• Overdækning / Hytte / Pavillon.

• Grillområde.

• Borde og bænke. Gerne unikke former og specielle for Mørke.

• Sø aktiveres og gøres tilgængelig.

• Træer opstammes. Beplantning udtyndes.

• Toilet.

• Hunde-lufter-gård.

byparken


Mørke har gennem en årrække oplevet udflytning af erhverv hvilket betyder at der findes en del tomme erhvervsbygninger og lokaler i den nordøstlige del af byen.

Der er skal træffes flere nødvendige valg angående erhvervsbygningerne og deres fremtid. For eksempel om de kan omdannes til attraktive lokaler for mindre lokalforsynende erhverv, som tømre- vvs- eller murer-virksomheder, eller om de kan omdannes til stationsnære boligområder.

Den tidligere møbelfabrik
Bla findes et større område hvor der tidligere har været en møbelfabrik.møbelfabrikken
I forlængelse af områdefornyelsen har Syddjurs kommune behandlet et forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplanen, som vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved møbelfabrikken til blandet bolig og erhvervsområde.

Dette vil give mulighed for kontor og liberale, og mindre håndværkserhverv. Dog må der ikke etableres butikker, da området ligger udenfor bymidten.

Forskønnelse af stationsområde
Projektet har ingen større betydning for det øvrige industriområde, og støjfrekvensen nedsættes fra 7o db til 55 db i dagtimerne.

Omdannelsen indgår som led  i forskønnelse af det samlede stationsområde – og området kan bebygges i en højde op til 9,5 meter og max. 3 etager.

Forslaget blev vedtaget på byrådsmøde og kan betyde at området bliver et nyt stort attraktivt boligområde i Mørke.

Se den offentlige bekendtgørelse på Syddjurs kommunes hjemmeside

Velkommen til ungdomsklubberne i distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen

Her kan du møde unge fra hele kommunen og der er altid en flok friske klubmedarbejdere, som ønsker at gøre klubben til et rart og spændende sted at være. I samarbejde med dig vil vi arrangere forskellige aktiviteter. Det kan være konkurrencer, besøg udefra, film-aften, ture til f.eks. landskampe eller strøgture til Århus.

Du skal være medlem og købe et klubkort til 100 kr., men så har du også adgang til 9 ungdomsklubber, dvs. Hornslet, Mørke, Ådalen, Ebeltoft, Rosmus, Rønde, Mols og Kolind.

 http://www.ungsyddjurs.dk/

Mørke UK
Mandag 18:30 – 21:30

mørke.dk har man i ca. 2 år forsynet kunne holde sig orienteret om livet i Mørke, Distriktsrådets arbejde med byfornyelsen og hvilke arrangementer der er på vej i byens kalender.

Designet til ipad og smartphone

mørke.dk har gennem den seneste måned gennemgået et service check og har fået helt nyt design der skal gøre det nemmere at finde rundt for besøgende og muligt at se siden bedre fra smartphones og ipad.

Derudover er det også blevet nemmere at skrive på siden således at foreninger og brugere selv kan skrive begivenheder i kalenderen eller nyheder på siden.

mørke.dk har netop fået fornyet sponsorkontrakter med byens bedste sponsorer. det er vi meget taknemmelige for!

Planen er at der oprettes kurser i hvordan man opdatere på siden. Men man er altid velkommen til at henvende sig til webmanden Rasmus S. Toft hvis man har bidrag til siden eller lyst til at lære hvordan man selv kan skrive til siden.

mørke.dk er også hjemmesiden hvor man kan læse seneste nummer af 8544.

7.400 m2 væksthus med plads til at slå rødder og folde sig ud.

Ønsker du at finde et drivhus til din virksomhed med syddjursk muld? Så kom til Syddjurs Udviklingspark i Mørke.

Efter længere tids forhandlinger om at overtage Millikens bygninger i Mørke kunne Syddjurs Udviklingspark i sommeren 2013 slå dørene op til sine nye lokaler. Her kan både iværksættere, enkeltmandsvirksomheder og større virksomheder etablere kon- torer og produktionsanlæg.

I udviklingsparken har virksomhederne adgang til en række faciliteter, som er nød- vendige for at opbygge og drive en moderne virksomhed. Dermed kan lejerne koncentrere sig om drift og forretningsudvikling.

Udviklingsparken omfatter bl.a.:

 • Undervisnings- og forelæsningsauditorium til 75 mennesker
 • Internet
 • Kantine
 • Mødelokaler
 • Gratis p-pladser
 • Rekreative grønne områder
 • Central placering i forhold til Aarhus, Randers, Grenå og Ebeltoft
 • Tæt på motor- og motortrafikvej
 • Tæt på Aarhus Lufthavn
 • Gode muligheder for offentlig transport, bus og togVil du vide mere? Kontakt sekretariatet på 88 80 99 90 eller hm@udviklingspark.com.

Læs mere her på udviklingspark.com

Mørke skal i de kommende år gennemgå en større renovering af bymidten med et samlet budget på cirka 5 millioner kroner.
Syddjurs Kommune har i efteråret 2013 i samarbejde med Mørke Distriktsråd og byens øvrige foreningsliv afholdt to workshops, hvor borgerne er blevet spurgt om
deres ønsker.

Workshops
De to workshops har handlet om henholdsvis trafik og bymiljø og sociale og kulturelle aktiviteter.
De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, som blev præsenteret for byens borgere onsdag 19. februar 2014.
Siden er projektet blev godkendt politisk i Syddjurs Byråd, og den endelige ansøgning om refusion af byfornyelsesmidler blev fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i slutningen af marts 2014, så nu er forarbejdet overstået, og det egentlige arbejde begynde.

På rundtur i byen
Bededag, 16. maj, inviterer Mørke Kirke og Mørke Distriktsråd hele byen på byvandring i anledning af den forestående byfornyelse.
Efter en kortere Gudstjeneste klokken 10.30 i kirken, vil Distriktsrådet herefter guide gennem byen og fortælle om de mange nye tiltag og forandringer.
Turen slutter i hallen, med varme hveder.

Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø.

Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Byen har igennem de sidste år forsøgt at tage kampen op med butiksdød og manglende tilflytning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken.

Byens image skal ændres
Byens Image udgør efter borgernes mening det største problem for tiltrækning af nye tilflyttere, og byen har derfor selv iværksat flere initiativer til en forskønnelse af byen. Strikkeklubben i Mørke sørger for nyklippet græs

Eksempelvis har strikkeklubben flere gange udsmykket byparken og resten af byen med iøjnefaldende påfund.

Økonomisk løft
Med områdefornyelsen får byen tilført et økonomisk løft, der dels kan give mulighed for en ny udvikling og dels give byen et nyt ansigt udadtil.

Billederne her stammer fra nogle af de initivativer som byen har gennemført i regi af den lokale strikkeklub Strik i Mørke, byforskønnelsesgruppen Skønne Mørke, Mørke Distritksråd, Mørke Idrætsforening, kunstforeningen og de lokale spejdere FDF.

Arrangementerne er foregået med stor tilslutning og engagementet fra byens borgere er i høj grad til stede.

Her er de områder og aktiviteter der kan forvente et markant løft i forbindelse med byfornyelsen af Mørke.

Byfornyelsen omfatter  hele byen, men indsatsen koncentreres især omkring hovedvejen og stationsområdet samt byparken.

De forskellige områder er udvalgt efter hvad Mørkes borgere igennem borgerinddragelsesprocessen er kommet frem til af ønsker til byens udvikling.
LINK: Du kan se hele Byfornyelsesprogrammet her

Bymiljø & Trafikale forbedringer by hovedgaden

Hovedgaden indgår som selvstændigt byrum i sammenhæng med de tværgående forbindelseslinier, der ønskes genskabt eller forstærket.
Den del af hovedgaden nærmest stationen rummer de største udfordringer i forhold til tomme og udtjente boliger og erhverv, og vil have et primært fokus.

Stationsområdet udgør et naturligt centrum i byen, men rummer ikke den tyngde eller det liv, man ville forvente i en stationsby.  Med den kommende letbane og evt. stigning i frekvens, vil stationsområdet på sigt være attraktivt for bosætning.

Det udtjente erhvervsområde ved stationsvej indgår som del af en stationsnær byomdannelse og byfortætning. Desuden ønskes yderligere byfortætning i nærheden af stationen. Omdannelse af udtjente stationsnære erhvervsområder. Byfortætning af randbebyggelsen langs med hovedgaden.

Der kan tænkes yderligere nedslag, der enten kobler de primære byrum sammen eller skaber nye oplevelser på ruten.

 • Forskønnelse af hovedgaden, herunder etablering af torve, pladser og opholdsarealer samt begrønning.
 • Oprydning og forskønnelse af bebyggelsen langs med hovedgaden.
 • Forskønnelse af stationsområdet som byens centrum, herunder aktivering af byrummet, opholdsmuligheder, markedsplads / torv.
 • Sikring af bløde trafikanter med overgange på tværs af hovedvejen.  Eksempelvis en grøn kile som ny forbindelse på tværs af hovedgaden og i forlængelse af Byparken.
  Byparken indgår som det store centrale bynære grønne rum, hvis potentiale langt fra er udnyttet.
 • Byparken. Aktivering, tilgængelighed, synlighed. Mulighed for leg og ophold.

Socialt og Kulturelt bypark

Det fælles mødested, foreningshuset / aktivitetshuset bør placeres centralt i byen, dvs. i området omkring stationen.
Huset skal indeholde en café og butik eller lignende aktivitet, samt møderum og aktivitetslokaler, som byens foreninger og borgere kan bruge.

Et bredt samarbejde mellem foreninger og institutioner, og et sted at mødes.

Social sammenhængskraft 

Landsbypedel.

Frivillighedskoordinator.

Sport/Idræt 

Motionsstier afmærkede og suppleret med fitness-stationer.

Multibane i tilknytning til sportsplads og klubhus.

Pulje til aktiviteter by grøn kile

Events og Happenings skal fortsætte så fokus holdes på de planlagte aktiviteter. Skal samtidig skabe opmærksomhed på byen og sætte Mørke på landkortet.

Støtte til små hurtige projekter.

Branding & Markedsføring 

Mørke har et dårligt navn og rygte, og der skal arbejdes med et nyt brand og image for byen. De gode sider ved byen skal fremhæves og markedsføres.

Lys i Mørke 

LYS skal være et gennemgående tema – såvel fysisk som i overført betydning, og vil i en eller anden form indgå i alle projekter.

LINK: Du kan se hele Byfornyelsesprogrammet her

I uge 17-18/2014 har alle elever på Mørke skole arbejdet med street art under temaet “Kunst i naturen – kunstig natur”.

Et af ugens mange produkter var denne Lip Dub og en netavis : “Kunst i naturen – Kunstig natur”.

http://kunstignatur.blogspot.dk/

 

 

Vil du være med til at skabe en hovedgade, som er indhyllet i blomster og med små sjove indslag? En hovedgade som alle taler om. Vil du være med til at give skolen et flot og kreativt vartegn? Vil du være med til gøre parken til et aktivt sted som emmer af liv, latter og stemmer? Hvor børn leger, forældre møder forældre, og hvor de unge kan hygge sig sammen med en kold øl og et kys?

Vil du være med skal du kontakte os.
“Skønne Mørke” handler ikke kun om at rydde op i Mørke, men også om at forskønne det vi allerede har og forhåbentlig tilføje nyt til alles glæde.

På visionsdagens væltede det frem med ideer og for ikke at drukne i et mylder af tiltag har vi i udvalget valgt tre fokusområder:

 • – oprydning på hovedgaden + plan for forårets beplantning
 • – aktiv park
 • – skolens vartegn

For at vores projekter skal lykkes, har vi brug for en arbejdsgruppe, som vil tage initiativ til at skaffe sponsorer og ansøge fonde om midler. Så har du gode forbindelser eller ordet i din magt, er det måske en gruppe for dig.

Og til sidst men ikke mindst har vi brug for nogle til at tage sig af os alle sammen. Vi skal have nogen til at sørge for forplejningen.

 

Er du den hjælpende hånd så skriv eller ring til Marlene Gade – gademarlene@gamil.com/ 42215407

Har du en ide om, hvilken arbejdsgruppe du vil melde dig på, skriver du det også.

 

På vegne af “Ryd op i Mørke”

Marlene Gade