Frivillighed og lokalt engagement

Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø.

Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Byen har igennem de sidste år forsøgt at tage kampen op med butiksdød og manglende tilflytning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken.

Byens image skal ændres
Byens Image udgør efter borgernes mening det største problem for tiltrækning af nye tilflyttere, og byen har derfor selv iværksat flere initiativer til en forskønnelse af byen. Strikkeklubben i Mørke sørger for nyklippet græs

Eksempelvis har strikkeklubben flere gange udsmykket byparken og resten af byen med iøjnefaldende påfund.

Økonomisk løft
Med områdefornyelsen får byen tilført et økonomisk løft, der dels kan give mulighed for en ny udvikling og dels give byen et nyt ansigt udadtil.

Billederne her stammer fra nogle af de initivativer som byen har gennemført i regi af den lokale strikkeklub Strik i Mørke, byforskønnelsesgruppen Skønne Mørke, Mørke Distritksråd, Mørke Idrætsforening, kunstforeningen og de lokale spejdere FDF.

Arrangementerne er foregået med stor tilslutning og engagementet fra byens borgere er i høj grad til stede.