Oplev byfornyelsen på byvandring

Mørke skal i de kommende år gennemgå en større renovering af bymidten med et samlet budget på cirka 5 millioner kroner.
Syddjurs Kommune har i efteråret 2013 i samarbejde med Mørke Distriktsråd og byens øvrige foreningsliv afholdt to workshops, hvor borgerne er blevet spurgt om
deres ønsker.

Workshops
De to workshops har handlet om henholdsvis trafik og bymiljø og sociale og kulturelle aktiviteter.
De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, som blev præsenteret for byens borgere onsdag 19. februar 2014.
Siden er projektet blev godkendt politisk i Syddjurs Byråd, og den endelige ansøgning om refusion af byfornyelsesmidler blev fremsendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i slutningen af marts 2014, så nu er forarbejdet overstået, og det egentlige arbejde begynde.

På rundtur i byen
Bededag, 16. maj, inviterer Mørke Kirke og Mørke Distriktsråd hele byen på byvandring i anledning af den forestående byfornyelse.
Efter en kortere Gudstjeneste klokken 10.30 i kirken, vil Distriktsrådet herefter guide gennem byen og fortælle om de mange nye tiltag og forandringer.
Turen slutter i hallen, med varme hveder.