Omdannelse af udtjente erhvervsområder

Byomdannelse og Byfortætning

Dagli Brugsen Mørke
Mulige nye havehuse med op til 60 boliger i to til tre plan. Med den kommende letbane vil området været attraktivt for studerende eller førstegangskøbere, evt. med et barn, og hvor den ene eller begge arbejder i Århus. Byfornyelsen af stationsområdet vil have fokus på en sammenhæng til det kommende boligområde i form af ny beplantning, stier og belysning.


Mørke har gennem en årrække oplevet udflytning af erhverv hvilket betyder at der findes en del tomme erhvervsbygninger og lokaler i den nordøstlige del af byen.

Der er skal træffes flere nødvendige valg angående erhvervsbygningerne og deres fremtid. For eksempel om de kan omdannes til attraktive lokaler for mindre lokalforsynende erhverv, som tømre- vvs- eller murer-virksomheder, eller om de kan omdannes til stationsnære boligområder.

Den tidligere møbelfabrik
Bla findes et større område hvor der tidligere har været en møbelfabrik.
I forlængelse af områdefornyelsen har Syddjurs kommune behandlet et forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplanen, som vedrører omdannelse af erhvervsområdet ved møbelfabrikken til blandet bolig og erhvervsområde.

Dette vil give mulighed for kontor og liberale, og mindre håndværkserhverv. Dog må der ikke etableres butikker, da området ligger udenfor bymidten.

Forskønnelse af stationsområde
Projektet har ingen større betydning for det øvrige industriområde, og støjfrekvensen nedsættes fra 7o db til 55 db i dagtimerne.

Omdannelsen indgår som led  i forskønnelse af det samlede stationsområde – og området kan bebygges i en højde op til 9,5 meter og max. 3 etager.

Forslaget blev vedtaget på byrådsmøde og kan betyde at området bliver et nyt stort attraktivt boligområde i Mørke.

Se den offentlige bekendtgørelse på Syddjurs kommunes hjemmeside

MA-Net
Webmanden
About Webmanden (401 Articles)
Jeg sørger for mørke.dk. Kontakt mig endelig hvis du har brug for et godt råd, hjælp til siden eller har noget du gerne vil bidrage med.