Oktober møde i Distriktsrådet

På en blæsende mørk aften mødtes distriktsrådet i Byens hus varme “forstue”,  den 14. Oktober ‘21 for at drøfte, forholde sig til og beslutte følgende emner

De lamper, der belyser Byens Fyrtårn, er blevet stjålet. Vi beder Fyrtårnsgruppen om et overslag på køb og fremtidig sikring af nye lamper.

Vælgermøde den 8. november 19-21 i Hallen, blev planlagt i detaljer. Mødet afholdes i samarbejde med MIF og der er inviteret en repræsentant fra alle de opstillende partier, samt løsgænger(e). Distriktsrådet vil bede om en kort præsentation fra hver med udgangspunkt i Mørke By og omegn  i et samlet Syddjurs kommune.

Vores løbende projekter er:  Letbanebåndet – et reklame samarbejde mellem Mørke, Thorsager, Ryomgård og Kolind. Mørke har meldt sig på stand by, da vi har fået lavet vores egen reklamefilm og aktuelt ikke har grunde til salg, og nu har også Kolind meldt sig på stand by.

Børnekulturnat:  Vi blev spurgt for sent, men vil gerne være med med bedre varsel næste år.

Naturpulje:  Vi arbejder ihærdigt videre på at skaffe penge til at lave en vild naturkorridor nede mellem banelegemet og Banevænget.

Urtepotterne/Krukkerne:  I sidste 8544-blad er der et fint stykke om mulighederne:  Meld til Sara (sara.iversen@gmail.com)  hvorvidt:  1) man ikke længere ønsker at passe sin urtepotte, 2) man vil adoptere = passe en krukke, som allerede står ved Hovedvejen, 3) Man kan anmode om at få en urtepotte udenfor sin egen parcel, (Lindegården har allerede fået flere potter) . Fristen for ovenstående er inden årets udgang. Distriktsrådet hjælper med at koordinere ønskerne.

Derefter gælder  “parcellen passer potten”.  Og der er basis for konkurrencer for “den smukkeste potte”, “den sjoveste potte”, osv.

Til næste møde tager vi fat i de ønsker, der er kommet frem fra borgermøderne.

 

Referent: Hanne Morgenfrue