,

Dejligt gensyn og afslutning af byfornyelsen

Efter flere udskydelser pga. forsamlingsforbud, kunne Mørke Distriktsråd endelig afholde Bymøde i Mørke torsdag 17. juni, hvor der var inviteret til status og fremsyn under overskriften: Hvad vil vi i Mørke.

 

Der var overraskende fint fremmøde i MIFs cafeteria trods, at mødet faldt sammen med den varmeste dag og vigtig EM-kamp, som desværre ikke havde det bedste udfald.

 

Vi har i Mørke de seneste fem år arbejdet med byfornyelse i byen, hvor der er blevet lagt mange penge og frivillige kræfter. Den proces er nu afsluttet, – så ét medlem fra hver gruppe præsenterede resultater, uløste problemer, samt hvad skal der ske i fremtiden.

 

Multibanen

Lene Mogensen fremlagde processen omkring planlægning og etablering af multibanen, – og den store popularitet, som banen har opnået.  Den ligger tæt ved hallen, og beliggenheden tæt på vejen gør banen let tilgængelig, og der er ofte børn, som spiller/leger dér. Udfordringen er at holde banen pæn og ren, så selvom banen er overtaget af MIF, opfordres alle til at bruge skraldespande og hjælpe lidt med ukrudt.

 

Parkgruppen:

Rikke Nordmann viste gruppens plantegninger fra parken – og billeder fra før og nu. Målet var fra start at skabe liv i parken og få flere generationer til at bruge parken… Og det er sandelig opnået. Familier ved sandkassen, unge i hængekøjerne og voksne ved bord/bænke sættene tæt på Købmanden. Udfordringer var myndighedernes krav til legeområder og Tarzan-banen, som begrænsede videre indkøb og planer en del.  Parkgruppen består stadig, og der er ingen planlagte aktiviteter, så initiativet er frit.

 

Stationsgruppen:

Nina Tin Rasmussen fortalte, at drømmen var et åbent torv ved stationen, som kunne bruges af alle, helst med et springvand. Det blev for dyrt, så et spejlbassin pryder nu pladsen. Udfordringerne var, at Banedanmark havde planer med parkeringspladsen og indretning af stationen i forbindelse med Letbanens komme. Dette gav mange begrænsninger. Fremtid:  Hvem vedligeholder, og hvem retablerer roser, som er blevet fjernet?  (et hurtigt svar fra Distriktsrådet var, at de vil aftale med kommunen, hvem der står for hvad.) En engageret borger har allerede søgt penge til indkøb af nye planter. Indtil nu er det flere frivillige, der har renset bede. Tak for det.

 

Hovedgadegruppen:

Jan Heinemeier er en af de få tilbage i gruppen. Han fortalte om fokus på forskønnelse og forgrønning. Husejere har kunnet få støtte til facaderenoveringer. Der er plantet træer og påskeliljer, og lagt lyssøm ned i Skolevej og Parkvej. Vejdirektoratet har været tunge at danse med, og det har ikke kunnet lade sige gøre at lægge støjdæmpende asfalt, eller åbne sideveje, som kunne understrege betydningen af den lave hastighedsgrænse gennem byen. Ej heller har byen kunnet få fartkamera, og fotovognen kommer kun sjældent på besøg. Byen er blevet meget flottere at køre igennem, men udfordringen er stadig, at mange kører alt for stærkt.

Et af forgrønnelses-projekterne var de store urtepotter, der desværre har haft en hård tid – og hvor flere parcelejere, der i sin tid sagde ja til at have potter ud for deres huse har glemt at vedligeholde planterne. Konklusionen er klart, at det er ”parcel-ejer”, der passer potten, og man er velkommen til at plante nyt – vi skal dog se, om vi kan søge penge til at udskifte døde planter.

 

Fyrtårnsgruppen:

Hjalte Tin fortalte om endnu en gruppe, der har oplevet mange benspænd fra myndigheder, men nu kan fyrtårnet bruges til at sende laserstråler mod siloen og skorstenen. Kroen har holdt havnefest, og brugt fyrtårnet som inspiration. Aktuelle problemer med et træ, der skygger for fyrtårnet. Det bliver beskåret, men ikke fældet før det er til gene for toget. Fremtid: Fyrtårnet skal nu virkelig bruges. Man kan let programmere lyset med tekster, der overrasker og glæder forbipasserende og byens borgere. Mere info kommer snart. Følg med på Mørke.dk.

 

Byens Hus:

Rasmus Scharling Toft fortalte status fra huset. Genbyg har været kodeordet for byggeriet. Byens Hus drives nu af en bestyrelse, der flittigt har holdt møder og arbejdet videre, selvom der har været stille og tomt under corona pandemien.. Men nu åbner huset endelig for aktiviteter igen: Konfirmationer, bibiotekstilbud, koncerter, fællesspisning, strikkeklub, kunstudstilling og filmklub. Næste store projekt for huset er udeområdet. Se mere på 8544moerke.dk. En vigtig pointe er dog, at initiativer skal komme fra byens borgere, så byd ind med, hvad I vil være med til at der skal ske. Og hvis du ikke er meldt ind, så skynd jer at være med i fællesskabet. 8544moerke.dk

 

Afslutning af byfornyelsen

Byens store støtte gennem byfornyelsesprojektet fra Syddjurs Kommune, Alette Skov-Hansen, fik ud over flere klapsalver for hendes enorme arbejde (hvor af meget var frivilligt) – også ordet. Hun fortalte, at hun er stolt af det færdige resultat, og processen, selvom det har været hårdt. Under hele byfornyelsesforløbet har det lydt, at driften påhviler byen. Hvilket fører til en diskussion om, hvem der bestemmer hvad. Syddjurs Kommune yder vedligehold, men i begrænset omfang. Der er brug for at få fastslået, hvem gør hvad. Denne afklaring søger Distriktsrådet sammen med Alette/kommunen efter sommerferien.

Alette fortalte desuden, at Mørke igen er i TV-kameraernes søgelys, idet der skal laves udsendelse om Vilde Haver, og her har Mørke fået mulighed til at stille med to villaveje, der vil være med og se, hvilken betydning det har for biodiveriteten, om der er vand i haverne. Har I en vej, der vil være med, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com. Vi mangler især en, der ikke har vand i haverne.

 

Syddjurs Kommunes PUK udvalg (Plan, Udvikling og Kultur) var også inviteret og blev repræsenteret ved Ole Hansen og Riber Anthonsen, og de var heldigvis meget forstående for en presset tidsplan og frastod at tale, men ønskede at lytte – og deltage i kommende møder og debatter.

 

Distriktsrådet

 

Mørke Distriktsråd havde også en kort fremlægning af årets arbejde, der blandt andet bød på vores nye lille reklamefilm, hvor vi viser, hvor godt det er at bo i Mørke.

Se eller gense den på Mørke.dk, hvor man også kan læse om Distriktsrådets generalforsamling, der blev afholdt som opvarmning til Bymødet.

 

Distriktsrådet fremlagde som optakt til nye udviklingsområder – arbejdet med at skabe en Naturkorridor på stykket mellem stationen og Banevænget. Se præsentation i tidligere udgave af 8544. En vigtig pointe blev forklaret om, at det netop ikke skal være en turistattraktion med stor hurlumhej, men et roligt naturområde, hvor vi passer på det vilde.

 

Borgerinputs

Endelig kom vi til input fra de mange fremmødte borgere. Der var meget at gå videre med, men tiden var knap, så udover at tale videre om det på Mørke Distriktsråds næste bestyrelsesmøde, indkalder vi et NYT BYMØDE den 16. September. SÆT X i KALENDEREN allerede nu!! Her vil der blive god til idégenerering og etablering af små grupper, som løfter nogle af opgaverne videre ud i livet. Vi kan kun anbefale at komme og være med. Det er faktisk meget hyggeligt at arbejde i en sådan gruppe, for man lærer andre i byen at kende, og føler sig måske endnu mere hjemme i vores dejlige by.

 

Tusind tak til ALLE fremmødte, vi ses igen.