Distriktsrådsmøde sensommer 21

  1. august 21: Mørke Distriktsråd holdt det første bestyrelsesmøde siden generalforsamlingen i juni. Rådet har konstitueret sig således:

 

Formand:  Karsten Kristiansen

Næstformand:  Sara Iversen

Sekretær:  Kasper Albrektsen

Kasserer (og referater):  Hanne Morgenfrue

Medlemmer:  Thomas Tauris, Klaus Molberg Exner

Suppleanter:  Klinte Landerskov, og Trine Jensen (som så flittigt videresender alt relevant fra Kommunen).

Morten Käszner ønskede at udtræde af bestyrelsen for at videreuddanne sig. Det er med beklagelse, at vi mister et godt medlem, men ønsket blev imødekommet med held og lykke.

 

Vi fordelte forskellige interesse-områder blandt os, da vi alle er erhvervsaktive, og ikke har uanede timer til arbejdet i bestyrelsen, og vi glæder os til at komme igang.

 

Af igangværende projekter har vi:

 

– Samarbejdsprojekt ”Letbanebyerne” – status v. K.K:.  Vi vil pausere vores deltagelse i den fælles markedsføring for letbanebyerne med den begrundelse, at der ikke er een ledig byggegrund til stede i Mørke og omegn. Desuden vil vi drøfte kvalitet istedet for kvantitet, og sammen med byens borgere blive enige om, hvad det er for en by, vi gerne vil leve i.

– Vedligeholdelse af Mørkemanden og -drengen (Klaus):  Tilset, de har det godt. Det fastslås, at det er kunstinstallationer og ikke legeredskaber, og vil vil søge at få sat et skilt op med “færdsel på eget ansvar”.

– Infostand på ”Mød os i Mørke” 4-9-2021. Skal/skal ikke?:   Desværre har vi alle andre planer denne dag.

– Naturkorridoren ved stationen (Sara og Thomas).  Der arbejdes på at søge fonde, som kan bidrage til det efterhånden storstilede naturprojekt, som skal etableres mellem Togbanen og Banevænget.

– Impact TV – ”Giv os naturen tilbage” (Sara):  Mørke kommer atter på TV-landkortet, idet vi er med i en TV udsendelse om vand i haven contra tørre haver. Der er udpeget to områder i Gammel Mørke, og filmningen startede den 31.8.

– Krukker ved Kirkens Korshær samt fremtidigt vedligehold. Dette emne kan du læse mere om i 8544.

Der blev truffet beslutninger, og orienteret,  og efter bymødet den 16.9. kommer der forhåbentlig endnu emner, som Distriktsrådet vil igangsætte. Det må dog understreges, at Distriktsrådet ikke udfører vedligehold i Byen, men kan være behjælpelig med materialer og støtter gerne gruppedannelse til forskellige projekter.

Tre medlemmer deltog i det fællesmøde der blev afholdt mellem Syddjurs Kommune og alle distriktsråd i kommunen. Politikerne havde ønsket en mere direkte dialog, og vi følte, at vi blev hørt. Opsamlingen lød entydigt på et ønske om tidligere inddragelse, og længere varsler til dialogmøder og høringer.

Således gik endnu en august-aften i Byens hus.