Indlæg

Efter grundig research og overvejelse har vi valgt at investere i en stor karrusel til glæde for børn i alle aldre.

Det er ikke kun på dagenes længde, vi kan se, vi hastigt går mod lysere tider; også i parken er det blevet lysere. En kold dag i februar havde undertegnede park-udvalg allieret sig med byens to stærkeste og dygtigste skovmænd. Det var på tide at skære os vej til lidt mere sol i parken og luge ud i syge, gamle træer. Og der blev taget virkelig godt fat, for det er meget længe siden parken sidst har fået så grundig behandling. Der blev fældet 5 store træer. Primært fordi de simpelthen var for dårlige. Og så blev beskåret en masse småt og mellemstort ris, som i årenes løb har gjort skoven helt utilgængelig. Så blev der også fældet omkring søen, så løvfald og grene ikke ødelægger den. Flere forbipasserende kiggede opmuntrende til og nogle kunne slet ikke lade være med at give en hånd med.

Planen var at lave flis af alle grene og ris, men det var simpelthen for råddent, så den gode kommune har nu lovet at fjerne det – og til gengæld give os noget andet flis.

   Kommunen kom dagene derpå og fældede træer, de i forvejen havde afmærkede som “for dårlige”. Det har givet lidt ekstra lys til dem, der bor på Parkvej.  Planen var at lave flis af alle grene og ris, men det var simpelthen for råddent, så den gode kommune har nu lovet at fjerne det – og til gengæld give os noget andet flis. Bonus. Det træ af god kvalitet, vi har fældet skal vi nu se, hvordan vi skal bruge i nye anlægsprojekter. Noget af det er allerede afsat til tarzan-bane.

Tarzan-bane

Et af projekterne i parken er at lave en tarzan-bane, der skal gå inde mellem træerne ved siden af den nuværende legeplads. Det er en tarzan-bane, der kan udvides i etaper, men formålet er, at det skal være sjovt og udfordrende, både for store og små. Materialerne bliver træ, reb og gamle bildæk. Som underlag skal vi bruge den gode træ-flis.

Karrusel

Efter grundig research og overvejelse har vi valgt at investere i en stor karrusel til glæde for børn i alle aldre. Vi ville gerne have et fyrtårn i parken, noget der skilte vores legeplads fra alle andre. Vi valgte en vedligeholdsfri variant, som dagplejerne kan bruge med de små børn, men også en model, hvor de store kan klatre og få fuld fart på – helt selv. Montage og sikkerhedsgodkendelse kommer firmaet til at stå for.

I bedste GenByg – og SkønneMørke – stil har vi valgt at bygge legehuse selv af genbrugsmaterialer.

Legehuse

I bedste GenByg – og SkønneMørke – stil har vi valgt at bygge legehuse selv af genbrugsmaterialer. Udvalget har allerede været ude og planke gamle gulvbrædder og tømt dem for gamle søm og skruer. Når der skal bygges og males, får vi bestemt brug for hjælp fra byens gode folk. Vi skal nok snarest sætte en dato for den store arbejdsdag, hvor vi kan (-og skal) bruge alle kræfter! Mere om det senere.

Fodboldmål

Og så har vi været så heldige, at CT-stål har indvilget i at svejse nogle solide fodboldmål til indkøbspris. Hvor er vi en heldig by:)

Og så er der jo en masse andre projekter i pibeline, men det hører I mere om, når vi er tættere på. En ting skal I vide.. vi arbejder for verdens bedste Park-Anlæg!

Mange hilser Parkudvalget (aka anlægsarbejderne)

IMG_3073 IMG_3072 IMG_3068

Hovedgaden er måske det vigtigste projekt i hele byfornyelsen af Mørke siger Alette Skov Hansen.

Hovedgaden er den lynlås der får alle byfornyelsesprojekterne til at hænge sammen.

Genbyg hovedgaden” er også det nyeste projekt som skal gøre turen igennem Mørke til en anderledes oplevelse end i dag.

Se videoen:

Der er store planer for park anlægget i Mørke. Det er planen at der legepladsen forbedres og der skal etableres bedre plads til ophold hvad enten man er lille eller stor.

Det første synlige bevis på at park gruppen er i fuld gang fik man den 22 februar hvor frivillige med motorsav gik igang med at skabe lys og luft på stedet.

Der er blevet fældet 2 store træer ude i parken, de var begge rådne, og det ville være et spørgsmål om tid, før end de ville begynde at smide de store grene eller vælte i en storm. Dette giver mere luft til andre træer og græsplænen.

Der er blevet fældet rundt om søen, så søen får mere luft og liv, løvfald i søen mindskes og søen ikke udvikler sig til en “sur” sø.

Der er fældet 2 store træer i skællet ved legepladsen, der er fjernet døde træer og nedfaldne grene, buskene er skåret ned, de kommer stærkt tilbage.

Alle grenene kommer kommunen og fliser, og træstolperne skal bruges andre steder i parken.
Og endelig kommer kommunen, og fælder flere træer over mod Parkvej, så beboerne kan få sol i haverne igen

 

 

 

Fire dogmer binder de forskellige byfornyelsesprojekter sammen.

Det handler om at få de forskellige projekter til at blive sammenhængende og på den måde gøre by og områdefornyelsen af Mørke endnu bedre.

Jakob Rauff Baungaard fortælle i videoen om de fire dogmer

  • Lys
  • Genbyg
  • Bidrag til hovedgaden
  • Brandingstrategien

Mørke IF søger DBU/Nordea Fonden om støtte til opførsel af multibane ved Mørke Idrætscenter og kan tilføje yderligere midler til byfornyelses projektet.

Multibanen som bliver opført som en del af by og områdefornyelsen vil stå færdig når Mørke IF holder byfest i maj måned

 Læs mere her

multibane2

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

– Mørke er en landsby, der ligesom mange andre landsbyer lider lidt, og det Mørke trænger til, det er at få en stærk selvbevidsthed, forklarer Jakob Baungaard.

SF-politikeren Kirstine Bille stod for den officielle åbning og tændte noget af et lys – nemlig en fire meter høj flamme:

– Det er et projekt, som både skaber sammenhold i Mørke, og det generer nogle kroner, som vi rent faktisk kan bruge til at skabe nogle synlige resultater, så det er et på alle måder godt projekt, siger hun.

[flickr_set id=”72157649813933310″]

– Vi sætter fokus på det positive i Mørke-fortællingen, som er den helt nye fortælling, som vi skal skabe herfra, siger Jakob Baungaard, der er medlem af Mørke Distriktsråd, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

Se mere fra lysfesten i Mørke i videoen  på siden, hvor du også kan høre Jakob Baungaard fortælle mere om lysfesten.

Mørke områdefornyelse 2015-2017 skydes officielt i gang med et væld af lys i mørket. I foråret 2015 bliver de første af rigtig mange projekter en realitet – det hele starter den 10. januar kl. 16 i Byparken. Vi håber på opbakning fra hele byen og inviterer derfor alle i Mørke til stor lysfest. Bak op om tiltaget, bliv inspireret af fremtidens Mørke – tag bedstemor, børnene, vennerne og naboerne i hånden, klæd jer varmt på og vær med til at tænde masser af ”Lys i Mørke”.

Program

Kl. 15.30 Kom og tænd dit eget ”Lys i Mørke” så et lyshav er klar til kl. 16.00 (hvis du har, så medbring et bålfad, grillen, en gammel trillebør, en halv olietønde el lign. – vær kreativ).

Kl. 16.00 Det første ”Lys i Mørke” tændes.

Formanden for PUK udvalget Kirstine Bille skyder projektet officielt i gang.

Kl. 16.15 Udstilling af Lys i Mørke-projekterne, lysaktiviteter og hygge.

Kl. 17.00 Fællesspisning – GRATIS aftensmad til alle (drikkevarer købes til rimelige priser – overskuddet går til julebelysningen i 2015).

Konkurrence: Hvem møder op med det største antal deltagere?

Deltag i konkurrencen og vind biografbilletter til hele holdet!* Er det 3. klasse inkl. forældre og bedsteforældre? Er det U17 håndboldholdet? Er det FDF-spejderne eller måske familien Hansen? Saml dit bedste hold og deltag.

Af hensyn til maden er der tilmelding til moerkedistriktsraad@gmail.com senest mandag d. 5. januar. Enkelvis eller holdvis – angiv antal og evt. hvilket hold du hører til.

Vi glæder os helt vildt!

Mørke får nu 2,9 millioner kroner til yderligere at udvikle bymidten. Pengene supplerer det million beløb der allerede har betydet at byfornyelsen er i fuld gang.

”De 2.9 Mio sikrer at hele hovedgade projektet bliver endnu mere interessant. Pengene er øremærket et projekt som kaldes ”genbyg hovedgaden” – som vi skal udtænke sammen med Mørkes borgere og ikke mindst erhvervsfolk.” Fortæller formand for distriktsrådet Kasper Urth.

Projektet handler i sin enkelthed om det man kan definere som ”cirkulær økonomi” og fokuserer på hvordan vi kan genoplive hovedgaden gennem f.eks. at nedbryde gamle bygninger, genanvendelse af byggemateriel, og at arbejde sammen som en by (borgere, erhvervsliv, offentlige og private) for på den måde at skabe synergier og en positiv udvikling for Mørkes hovedgade.

De mange penge kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter der med 7 forskellige projekter forsøger at genopfinde hovedgaden.

”Ved at genoplive bymidterne, kan vi være med til at udvikle og fastholde bosætningen især i de små og mellemstore byer. Det er vigtigt, fordi erhvervsudviklingen er afhængig af, at der også er attraktive steder at bo for dem, der skal arbejde i området ”, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Byfornyelse er et ønske for mange byer, og nu bliver det en reel mulighed for Mørke.

 

Der er i forbindelse med by- og områdefornyelsen nedsat 6 arbejdsgrupper.

Parkgruppen: Ud over legepladsen arbejder parkgruppen på et væld af ideer for Byparken – nogle af de mange tanker, der har været i spil er fx en tarzan-bane, grillhytte og lysekroner. Fokus for gruppen er at tænke helhedsorienteret, så de forskellige nye ting vil hænge sammen i en enhed.

Stationsgruppen: Gruppens arbejde kommer til at hænge uløseligt sammen med kommunens planer om stationsændringer i forbindelse med letbanen. Gruppen er blevet præsenteret for kommunens oplæg til kommunalt finansierede ændringer – og har for nylig skrevet et høringssvar med kommentarer til dette. Gruppens tanker går især på at åbne stationsområdet op og forskønne det, så der bliver både noget smukt og noget spektakulært at kigge på for såvel byens borgere som pendlere og forbipasserende. Men også et stationsområde, som kan bruges til mange aktiviteter.

Sport/fritidsgruppen: Gruppen arbejder både på etablering af løberuter, fitnessområder og etablering af en multibane. Eksempelvis er man godt i gang med at detailplanlægge multibanen, så man er klar til at søge om fondsmidler til januar ved DBU, som skal supplere de penge, der er afsat af gennem områdefornyelses-midlerne.

Kulturhusgruppen: Gruppen har haft indledende snakke, men går snart mere konkret i gang.

Hovedgadegruppen: Gruppen har indtil videre fokuseret på at snakke med forskellige mennesker om udfordringerne ved hovedgaden, så der er en bred viden til det videre, langsigtede arbejde.

Brandinggruppen: Gruppen vægter højt i deres arbejde at binde de forskellige projekter sammen og skabe et fælles fokus. Alt sammen for at så mange borgere i byen som muligt kan bakke op om forandringerne i byen og føle sig en del af det. Gruppen har gennem et stykke tid været i kontakt med SandTV, der gerne vil lave en programserie om os og områdefornyelsen. DR har vist stor interesse for at ville vise programserien.

Du kan stadig nå at være med
Har du ikke haft mulighed endnu for at melde dig i en arbejdsgruppe? Så kan du stadig nå at melde dig på banen.

I sådan en stor og langvarig proces, som vi skal igennem, er det utrolig vigtigt, at vi er mange der hjælper til. Du har her en gylden mulighed for at være med til at præge din by, så den bliver et endnu bedre sted at bo.

Skriv en mail til moerkedistriktsraad@gmail.com eller kontakt en af os.

Mørke Sparekasses Fond donerede inden sommerferien 100.000 kr. til en legeplads i Byparken. Områdefornyelsens arbejdsgruppe for Byparken er derfor i fuld gang med at planlægge både legepladsen og andre spændende ting i Byparken.

By- og områdefornyelsen 

Parkgruppen er en af de 6 arbejdsgrupper der er nedsat i forbindelse med by- og områdefornyelsen.

Ud over legepladsen arbejder parkgruppen på et væld af ideer for Byparken – nogle af de mange tanker, der har været i spil er fx en tarzan-bane, grillhytte og lysekroner.

Fokus for gruppen er at tænke helhedsorienteret, så de forskellige nye ting vil hænge sammen i en enhed.

Mørke vil i de kommende år gennemgå en større områdefornyelse af bymidten med et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Der har i efteråret 2013 været gennemført en borgerinddragelsesproces og afholdt to workshops henholdsvis med fokus på trafik og bymiljø og på sociale og kulturelle aktiviteter.

De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, som blev præsenteret den 19 feb. for byens borgere. Det skete på et borgermøde og via opslag i byens butikker og på nettet.

Onsdag den 4 juni 2014 blev der nedsat arbejdsgrupper der skal gå videre med de enkelte delprojekter. Det er stadig muligt at deltage i disse grupper.

På Syddjurs Kommunes hjemmeside vil der være nyt fra projektet: syddjurs.dk

Du kan også læse det her på siden.

Så er det nu hvis man vil  deltage i de temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Temadagene – hvad skal der ske?

For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid.

26 Oktober kl 9.00 til 13.00: Det fysiske bymiljø

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på hovedgaden, byparken, stationsområdet og sikring af de bløde trafikanter.

2 november kl 9.00 til 13.00: Sociale/kulturelle tiltag

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på sociale og kulturelle tiltag for alle aldersgrupper – indendørs og udendørs.

Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

By- og områdefornyelsen

Mellem 50 og 60 interesserede mødte op til informationsmøde d. 12. september for at blive klogere på den kommende by- og områdefornyelse. Vi i Distriktsrådet håber på, at alle gik fra mødet med større indsigt, overblik og ikke mindst lyst til at deltage i de kommende temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

5,5 mio. kr. – til hvad?
Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Tidsplanen
På nuværende tidspunkt er der ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og ved Syddjurs Kommune lavet en reservation af de økonomiske midler til by- og områdefornyelsen. Det endelige tilsagn kommer ved byrådets godkendelse til februar 2014 inden ansøgningsfrist ved ministeriet d. 1. april 2014. Herefter vil der være en yderligere ministeriel sagsbehandling og en detaljeret projektudarbejdelse inden første spadestik til januar 2015. Inden godkendelsen til april skal det endelig e byfornyelsesprogram skrives – og denne skal udarbejdes på baggrund af den kommende borgerinddragelse, der netop er skudt i gang.

Temadagene – hvad skal der ske?
For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid. Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn. For nærmere detaljer omkring de enkelte temadage, se her på www.mørke.dk, i 8544 samt opslag ved købmændene, i hallen, på biblioteket m.v.

Investormødet
D. 16. september afholdtes endnu et møde med fokus på investorprospekter, finansiering og tilskudsmuligheder. Der var en konstruktiv dialog på mødet, hvor både store og små investeringsprojekter blev vendt. Velvilligheden blandt borgerne er til stede og en arbejdsgruppe vil fortsætte arbejdet omkring disse temaer.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

Slutteligt vil vi gerne takke alle de fremmødte til såvel infomødet som investormødet for konstruktive spørgsmål og masser af gode ideer. Vi håber meget på, at I vil være med til at sætte mere kød på ideerne i løbet af efterårets spændende borgerinddragelsesproces.  Det er jeres deltagelse, der er med til at bære hele by- og områdefornyelsen videre.