Et smugkig til arbejdsgrupperne til byfornyelsen

Der er i forbindelse med by- og områdefornyelsen nedsat 6 arbejdsgrupper.

Parkgruppen: Ud over legepladsen arbejder parkgruppen på et væld af ideer for Byparken – nogle af de mange tanker, der har været i spil er fx en tarzan-bane, grillhytte og lysekroner. Fokus for gruppen er at tænke helhedsorienteret, så de forskellige nye ting vil hænge sammen i en enhed.

Stationsgruppen: Gruppens arbejde kommer til at hænge uløseligt sammen med kommunens planer om stationsændringer i forbindelse med letbanen. Gruppen er blevet præsenteret for kommunens oplæg til kommunalt finansierede ændringer – og har for nylig skrevet et høringssvar med kommentarer til dette. Gruppens tanker går især på at åbne stationsområdet op og forskønne det, så der bliver både noget smukt og noget spektakulært at kigge på for såvel byens borgere som pendlere og forbipasserende. Men også et stationsområde, som kan bruges til mange aktiviteter.

Sport/fritidsgruppen: Gruppen arbejder både på etablering af løberuter, fitnessområder og etablering af en multibane. Eksempelvis er man godt i gang med at detailplanlægge multibanen, så man er klar til at søge om fondsmidler til januar ved DBU, som skal supplere de penge, der er afsat af gennem områdefornyelses-midlerne.

Kulturhusgruppen: Gruppen har haft indledende snakke, men går snart mere konkret i gang.

Hovedgadegruppen: Gruppen har indtil videre fokuseret på at snakke med forskellige mennesker om udfordringerne ved hovedgaden, så der er en bred viden til det videre, langsigtede arbejde.

Brandinggruppen: Gruppen vægter højt i deres arbejde at binde de forskellige projekter sammen og skabe et fælles fokus. Alt sammen for at så mange borgere i byen som muligt kan bakke op om forandringerne i byen og føle sig en del af det. Gruppen har gennem et stykke tid været i kontakt med SandTV, der gerne vil lave en programserie om os og områdefornyelsen. DR har vist stor interesse for at ville vise programserien.

Du kan stadig nå at være med
Har du ikke haft mulighed endnu for at melde dig i en arbejdsgruppe? Så kan du stadig nå at melde dig på banen.

I sådan en stor og langvarig proces, som vi skal igennem, er det utrolig vigtigt, at vi er mange der hjælper til. Du har her en gylden mulighed for at være med til at præge din by, så den bliver et endnu bedre sted at bo.

Skriv en mail til moerkedistriktsraad@gmail.com eller kontakt en af os.