• Byens Hus

  Byggetilladelsen til et reduceret projekt for Byens Hus blev meddelt den 21. febr. 2018.Byggeriet er udbudt i fagentreprise. Frist for tilbudsgivning var fredag den 16. marts 2018. De indkomne bud blev gennemgået den 21. marts 2018 og forhandling med de vindende håndværkere pågår ved kommunens rådgiver.

  Byggeriet igangsættes hurtigst muligt efter påske. Råhuset skal stå færdigt 1. september 2018.

  Hovedgaden

  Der er opsat et stort antal krukker langs med hovedgaden. Krukkerne er placeret efter aftale med de private, der har stillet deres areal til rådighed. Krukkerne passes af frivillige og flere steder har de private indvilliget i at bidrage. Arbejdet med placering af krukkerne er ikke endeligt tilvejebragt, ligesom der fortsat arbejdes med belysning og forskønnelse af byportene.

  Der er givet byggetilladelse til opstilling af Lystårnet, som har fået tilskud fra NRGI’s jubilæumsfond. Lystårnet var oprindelig tiltænkt en placering på torvet ved stationen, men af hensyn til beboere på Stationsvej, er Lystårnet flyttet til den modsatte side af banen. Der opstod et nyt hjørne, da Trælgårdsvej for nogle år siden blev forrykket, og det er her lystårnet placeres. Arbejdsgruppen har købt et originalt fyrtårn i stedet for den gittermast, som oprindeligt indgik i projektet. Af denne grund har byggetilladelsen været i en fornyet høring hos bl.a. Letbanen, Vejdirektoratet, Århus Lufthavn og Trafikstyrelsen.

  Stationspladsen

  Projekt ved stationen har begrænset sig til alene at omfatte torvet. Der arbejdes med en udskiftning af belægningen og med belysning. Arbejdet har været præget en del af forløbet omkring Letbanen.

  Byparken

  Projektet er meget langt og næsten gennemført. Der er opstillet nye legeredskaber, en pylonkarrusel en tarzanbane, plantet bærbuske og syrener og en stor mængde forårsløg. Der arbejdes nu med hegnet omkring søen, som arbejdsgruppen gerne vil udskifte med et nyt hegn i træ.

  Sport og Bevægelse

  Projektet er næsten gennemført. Der er etableret en multibane i tilknytning til fodboldbanerne, hvor en eksisterende pavillon indgår i det nye mødested for unge. Den sidste del af belægningen har afventet byggeriet af springcenteret og den midlertidige adgangsvej til byggepladsen. Multibanen, der er støttet af Lokale og Anlægsfonden, blev indviet den 9. maj 2016.

  Områdefornyelse af Mørke Bymidte skal være gennemført inden den 19. maj 2019.


 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Økonomien i Byens Hus udgør 3.660.000 kr. Økonomien i det samlede områdefornyelse i Mørke udgør 7,7 mio. kr. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 3 mio. kr.

  Dertil kommer tilskud fra diverse fonde på 683.000 kr.

  Endelig er der anvendt 2 mio. kr. til bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden samt opkøb og nedrivning af Ebeltoftvej 7. Den kommunale medfinansiering heraf udgør 1 mio. kr.

  •  

Der var stor rejsning da  det charmerende fyrtårn blev rejst midt i byen ved de to store færdselsåre, hovedvejen og letbanen. Dagligt passerer flere tusinde mennesker dette punkt og det er netop grunden til, at vi i Distriktsrådet og Fyrtårnsarbejdsgruppen ønsker at markere og vise LYS I MØRKE for de mange forbipasserende.

Se også :Hjalte Tin og Jakob Rauff Baungaard forklarer hvad ideen med fyrtårnet er og hvad planerne fremover er.

Grunden til, at det er vigtigt at vise denne markering er, at bryde mange forbipasserendes fordomme om Mørke, som en lidt slidt by med en trist hovedgade. Fyrtårnet det selvfølgelig ikke alene men vi vil gøre et opråb til de forbipasserende, så de får øjnene op for, at Mørke by er under udvikling og nogle gange kan overraske. På den måde får vi folk til at mentalt stoppe op og blive nysgerrige på, hvad Mørke kan og vil.

Vi i Fyrtårnsgruppen og i Distriktsrådet er glade for resultatet og håber at alle i byen vil give det charmerende nye lys i Mørke en mulighed for at blive en positiv del af Mørke

Fyrtårnet har også en historie. Det kommer fra Aarhus Oliehavn, hvor det har stået i perioden 1974-2016, hvorefter det blev gennemgribende renoveret af multikunstneren, Niels Rahbæk, som var villig til at lade det ende i Mørke.
Alle udgifter vedr. projektet dækkes af eksterne støttemidler fra NRGi’s grønne værdipulje, som har været så flinke at donere 161.500 kr. til projektet.

– Fyrtårnsprojektet har til formål at vise lys i Mørke, og at gøre folk interesseret i at undersøge byen og den byfornyelses proces, vi er i fuld gang i herude, siger Jakob Baungaard.

SE OGSÅ : DRONEVIDEO AF FYRTÅRNET

Projektet er en del af et større byfornyelsesprojekt i byen, der hedder Lys i Mørke. Det er en indsats, der  har til formål at gøre Mørke en bedre by at bo i, og hvor temaet for de forskellige projekter samtidig skal indtænke lys og indarbejde genbrug. 

Hjalte Tin og Jakob Rauff Baungaard forklarer hvad ideen med fyrtårnet er og hvad planerne fremover er.

Fyrtårnsprojektet har til formål at vise lys i Mørke, og at gøre folk interesseret i at undersøge byen og den byfornyelses proces, vi er i fuld gang i 

Se også: Fyrtårnet ankommer til Mørke – Stor rejsning 🙂

Se drone video af  det nye fyrtårn

Onsdag efter påsken bliver der sat et stort komma i byfornyelsesprocessen, når det charmerende fyrtårn bliver rejst midt i byen ved de to store færdselsåre, hovedvejen og letbanen. Dagligt passerer flere tusinde mennesker dette punkt og det er netop grunden til, at vi i Distriktsrådet og Fyrtårnsarbejdsgruppen ønsker at markere og vise LYS I MØRKE for de mange forbipasserende.

Grunden til, at det er vigtigt at vise denne markering er, at bryde mange forbipasserendes fordomme om Mørke, som en lidt slidt by med en trist hovedgade. Fyrtårnet det selvfølgelig ikke alene men vi vil gøre et opråb til de forbipasserende, så de får øjnene op for, at Mørke by er under udvikling og nogle gange kan overraske. På den måde får vi folk til at mentalt stoppe op og blive nysgerrige på, hvad Mørke kan og vil.

Det ligger selvfølgelig i det overraskende, at fyrtårnet ikke stå i en havneby men er placeret inde midt på Djursland.

Det ligger selvfølgelig i det overraskende, at fyrtårnet ikke stå i en havneby men er placeret inde midt på Djursland. Hvis vi skal tiltrække folks opmærksomhed på vores by, så kræver det at folk bliver nysgerrige efter at undersøge mere om, hvad Mørke er og kan tilbyde. 
Kampen om tilflyttere er stor i hele Østjylland, da målgruppen ofte er børnefamilier fra Aarhus. Alle byer kæmper om at tiltrække dejlige mennesker, der kan bidrage til byens handelsliv, foreningsliv, udvikling og at forhindre de sidste af byens instutioner i at lukke ned.

fyrtårnet, som det oprindelig så ud på Aarhus Havn

transport fra aarhus havn

Fyrtårnet har også en historie. Det kommer fra Aarhus Oliehavn, hvor det har stået i perioden 1974-2016, hvorefter det blev gennemgribende renoveret af multikunstneren, Niels Rahbæk, som var villig til at lade det ende i Mørke.
Alle udgifter vedr. projektet dækkes af eksterne støttemidler fra NRGi’s grønne værdipulje, som har været så flinke at donere 161.500 kr. til projektet.

Næste step i projektet er at få skabt stemningslys i fyrtårnet, så der kommer et diskret lys i lanternen samt mulighed for at oplyse fyrtårnet i perioder.
Derudover skal fyrtårnet have en skærm installeret, så det kan kommunikere lidt om de aktiviteter i byen.

Projektet taler direkte ind i byens værdiord (usnobbet, foretagsomhed, fællesskab og 1/2 bæredygtighed), som brandinggruppen arbejdede sig frem til, og vi i Fyrtårnsgruppen og i Distriktsrådet er glade for resultatet og håber at alle i byen vil give det charmerende nye lys i Mørke en mulighed for at blive en positiv del af Mørke, tale det op samt bruge det som en god konversationsstarter, hvor i kan fortælle om den spændende udvikling Mørke er igang med. 

en af de stolte fyrbøder (Hjalte Tin) fra arbejdsgruppen

tårnet efter det blev renoveret

Fredag d. 10 marts bliver der i løbet af eftermiddagen fernisering af Fyr- tårnets Inspirationsudstilling i cafeteriet i Mørke Idrætscenter. Udstillingen er åben mindst frem til d. 26. marts, hvorefter fyrtårnets arbejds- gruppe samler op på alle tanker og ideer om udstillingen, som tænkes at indgå det endelige, professionelle design af fyrtårnet i Mørke.

Den Skandinaviske Designhøjskole vil på udstillingen vise 35 meget forskellige fysiske modeller som bud på et fyrtårn i Mørke.

Modellerne er resultatet af elevernes og lærernes store arbejde i projektugen i januar med deltagelse af fyrtårnets arbejdsgruppe. Under ferniseringen er det muligt at høre om elevernes overvejelser omkring de forskellige designs. Endvidere vil arbejdsgruppen og lærere fra højskolen undervejs fortælle om de overordnede ideer og principper, der arbejdes med i projektet.

Der er fri adgang under hele ferniseringen og udstillingsperioden, hvor arbejdsgruppen håber at rigtig mange fra Mørke og omegn har lyst til at lægge vejen forbi og bidrage med nysgerrighed, tanker og ideer. Så får hele byen et fyrtårn, vi bliver glade for og har lyst til at vise frem.

Den Skandinaviske Designhøjskole ligger mellem Paderup og Claus- holm Slot, hvor unge fra Skandinavien og resten af verden dyrker deres åbenlyse, glødende interesse for design.

Elevernes intensive læring opstår i samspillet mellem deres egen engagerede formgivning i for- skellige materialer ud fra forskellige oplæg og læreres meget kyndige vejledning og feedback på deres arbejde.

I projektugen arbejdede eleverne således først i praksis med metoder og principper for design af tårne og fik herefter et oplæg fra fyrtårnet arbejdsgruppe. Her blev de foreløbige tanker om fyrtårnet og dets sammenhæng med Mørkes historie og mulige fremtid præsenteret sammen med de generelle rammer for projektet. Herefter blev resten af ugen brugt i arbejdet til langt ud på aftenerne med design og konstruktion af de mange modeller, som alle er ca. en halv meter høje.

En del af rammen for fyrtårnet er, at det helt eller delvist bliver placeret på græsstykket mellem genbrugsen og banen. Her ligger det meget frit placeret, med godt udsyn og uafhængigt af pladsen med byens juletræ.

På samme måde som Byens Hus er fyrtårnet et centralt projekt i byfornyelsen, hvor det er afgørende at få markeret Mørkes centrum og identitet.

Gennem fysiske forandringer af byens centrum ændrer vi den udbredte oplevelse af en trøstesløs hovedgade og fortæller i stedet historien om, hvilken fantastisk by og omgivelser vi har i Mørke.

Eleverne fra designhøjskolen har her hovedsageligt fokuseret på, hvordan fyrtårnet gennem sin form kan ”lyse op” ved egen kraft i dagtimerne. Her handler det f.eks. om sollysets spil i fyrtårnets forskellige overflader og om, hvordan udseendet ændrer sig, når man kører forbi. Bortset fra det får fyrtårnet økonomisk tilskud fra NRGi, og det ligger derfor fortsat fast, at det skal det lyse aktivt op ved særlige lejligheder, når det er mørkt. Dette inkluderer noget i stil med, hvad der blev præsenteret ved laserdemonstrationen sidste år.

Vi må her naturligvis ikke distrahere den kørende trafik. Derfor arbejdes der i fyrtårnets arbejdsgruppe bl.a. med den idé, at den aktive oplysning kun finder sted, når bommene er nede. På den måde vil bilisterne forhå- bentlig bande mindre over at bom- mene er nede og i stedet fokusere mere på fyrtårnet inspirerende fortælling om den by, de er havnet i.

Endvidere har arbejdsgruppen også arbejdet med ideen om, at der med tiden bygges et søstertårn, så fyrtårnet kommer til at bestå af 2 tårne.

Tanken er at tårnene ”snakker sammen” og på den måde fungere som en slags byport. Denne port vil forhåbentlig markere Mørkes unikke placering i grænselandet mellem vores flotte natur og storbyen.

 

 

Læs med her for at få et kort overblik over, hvad der netop nu arbejdes med i de forskellige arbejds-grupper og hvordan du kan høre mere eller selv byde ind.

Byens genbyghus

b8I lang tid har en arbejdsgruppe arbejdet med forarbejdet til byens hus: hvor skal det ligge? Kan det lade sig gøre at købe huset på den ønskede placering? Hvordan skal Byens Hus se ud? Hvordan får vi det til at rumme alle de ønsker byens borgere har til

huset? Hvordan skal det driftes?
Og nu bliver der endelig syn for sagen. Syddjurs Kommune har opkøbt den gamle genbrugsbutik på Ebeltoftvej, og det er der byens hus kommer til at ligge. De materialer, der kan genbruges til byens hus er taget ud og resten bliver snart (i skrivende stund) revet ned. Herudover bliver der indsamlet flere andre genbygmaterialer på Djursland og omegn. Arkitekten Peter Skjalm har tegnet råskitsen til byens hus og det bliver et hus med multi- funktionelle rum, det vil sige, at rum- mene skal kunne benyttes til forskelligt brug og måske endda fysisk kunne omrokeres og således veksle mellem store og små rum.

Hovedgaden

Vi må sande, at de økonomiske midler vi har til rådighed på ingen måder kan give os en helt ny og forandret hovedgade. Så der arbejdes på muligheder omkring fx fjernelse af noget af beplantningen mod Ommestrup (så man bl.a. får udsyn til træmanden), ud- skiftning af nogle træer på hovedgaden, ændring af overgangen ned mod hallen og helleanlæget ved banen. Desuden er man i kontakt med Vejdirektoratet omkring asfaltering og kommunens vejafdeling omkring belysning.

Stationen

Arbejdet omkring stationsområdet er som tidligere nævnt meget afhængigt at arbejdet omkring letbanen og de overordnede planer om stationsområderne langs banen generelt. Stations- gruppen påtænker dog at stations- pladsen skal være åben og tilgængelig, så den fremstår indbydende. De nuværende planter frem mod hoved- gaden skal derfor fjernes til fordel for

3 større træer og enkelte mindre træ- er eller buske. Gruppen ønsker desuden lignende træer på den lille plads ved Mosevej, så det giver et ensartet udtryk. Hvad angår belægning og ”møblering” af stationsområdet overvejes der flere forskellige løsninger.

Parkanlæget

fuglehuse

Indtil videre har parkgruppen fået skabt et sammenhændende sand- og legeområde, tuer med forårsblomster til at skabe farver og forskønnelse af den bagerste ende af parkanlæget og de har påbegyndt en farvestrålende ́fuglehuse-koloni` og forsøg med be- lysning i parkanlægets legeområde. Desuden har de iværksat en fjernelse af nogle af parkens træer – dels pga. at nogle af træerne var syge og potentielt til fare for at vælte eller knække og dels for at skabe lys og plads til den kommende tarzanbane. Banen er i skrivende stund tæt på at blive bestilt og bliver etableret enten i år eller til foråret afhængig af vejret. Desuden har kommunen foræret os 4 discgolf kurve. De næste store opgaver for gruppen bliver formodentlig forbedring af søområdet.

Nogle af jer så måske demonstrationen af laserlyset nede på stationspladsen en aften i maj.
Det var vores indtryk at de fleste syntes det så flot ud. Det er dog afgørende at det ikke kan blive til gene for nogen. Derfor har vi foreslået en vigtig æn- dring: fyrtårnet bliver rykket over på den anden side af banen og det bliver højere.

Det betyder at lyset stryger forbi alle huse højt oppe og dermed ikke skulle kunne genere nogen – hverken os der bor her eller trafikken.

Vi foreslår endvidere at lyset kun tændes i begrænset omfang.
F.eks. et par gange om ugen, en time om morgenen indtil solopgang og to timer om aften efter solnedgang og ved særlige lejligheder.
Lyset som rammer fjernvarmeværkets skorsten vil være en grøn plet, og lyset som rammer siloen vil være hvidt/ skiftende farver og kan danne simple billeder/ord.

laserlyskortMed kommunens hjælp er vi nu i gang med at høre alle relevante myndigheder for at få de nødvendige tilladelser.

Vi ved ikke hvor lang tid de forskellige myndigheder vil være om at svare. Vi skal nok give besked så snart vi har svar.

Når – eller hvis – Mørke får tilladelse til at opstille fyrtårnet med laserlyset vil der komme en høringsfase.
HER KOMMER MØRKES BORGERE IND I BILLEDET. I HAR MULIGHED FOR AT KOMME MED KOMMENTARER OG I VIL BLIVE HØRT.

Planerne vil blive lagt frem bl.a. i 8544 og på Mørke.dk og i høringsfasen vil I kunne komme med kommentarer.

Som I kan se på kortet vil de to lysstråler passere hen over et antal ejendomme.
De ejendomme som laserlyset passerer vil blive hørt med et direkte brev.

Hvis du mener at du også bør høres kan du kontakte tovholder på områdefornyelsesprojektet Alette Skov-Hansen på mail til alsh@syddjurs.dk

Næste fase bliver præsentation af ideer til fyrtårnets “kunstneriske indpakning”.
Vi håber det kan blive på et møde for byen i februar.

Hvis alt går vel kan lyset blive tændt omkring påsken 2017.

For Mørke Lysgruppe, Jakob Baungaard, Morten Käszner og Hjalte Tin

If it’s broken – fix it.
Historien bag den moderne by Mørke.

Oprindeligt hed byen MYRKI , og er grundlagt i Ældre Stenalder. Byens nye navn, Mørke, fik byen på et tidspunkt efter 1500-tallet og det har flere gange i nyere tid været ønsket ændret pga den ofte negative association mange folk der ikke kender byen får. Vi har valgt at beholde det, skabe positive historier fra byen og være/blive stolte af det. Denne forvandling kalder vi LYS I MØRKE.

Mørke ligger ca 25 km fra Århus og Randers og 35 km fra Ebeltoft, 45 km fra Grenå, og cirka midt på de højeste morænebakker på Djursland.

Mørke er i Kommuneplan 2013 inkluderet som en del af ”Det grønne bånd – Letbanebyerne”, da den med stationen er koblet på jernbanenettet mellem Aarhus og Grenå, og i 2017 overgår til at blive letbaneby. Det grønne bånd binder byerne Hornslet – Mørke – Ryomgård – Kolind sammen i Syddjurs kommune men banen strækker sig reelt fra Odder til Grenå. Dette forventes at give tilflytning til byen som herved bliver knyttet tættere på Aarhus.

Mørke by har 1.552 indbyggere, og der sker tilflytning fra især Århusområdet.

Mørke rummer en hel del ildsjæle og frivilligheden er stor, både når det handler om børn og unge, men også de ældre og et aktivt idrætsliv, og ikke mindst for øjeblikket, hvor der er gang i en større byfornyelsesproces, hvor et sted mellem 100-150 frivillige er i gang med udviklende projekter og tiltag for byen – alt fra frivilligt arbejde i organiserende arbejdsgrupper til at løse helt praktiske arbejdsopgaver.

Mørke by har en Folkeskole, Fritidshjem, Ungdomsklub, en privat Vuggestue/Børnehave samt en off. integreret institution, en Specialskole, Kirke, Idrætscenter, Lokalcenter, Kro og butikker samt en del erhvervsdrivende indenfor håndværk og industri. Mange i byen og omegn bakker op om, at handle lokalt i de to dagligvarebutikker.

Det har i Mørke, som i andre landsbyer været en tristhed over, at byens hovedgade som er en del af Rute 21 gennem landet, har været kedelig at se på. Det gav byen en stemning og islæt af, at ingen udefra ville bo her. Dette er dog ikke tilfældet, da der findes mange skønne pletter i byen og også nye villakvarterer, men dette ser man ikke når man kører igennem Mørke.Lysfest_flag

Vi har førstehåndsfortællinger fra flere der ikke ønskede at kigge på drømmehuset i byen blot fordi adressen hed Mørke og at der var fordomme forbundet med det. Et af parrene kiggede efter drømmehuset i 6 måneder i alle mulige andre byer i området men blev til sidst så nysgerrige efter at se det hus i Mørke de havde set på nettet at de bestilte en fremvisning. De oplevede således byen for andre ting end hovedgaden og endte med at købe huset.

Hidkaldt af Distriktsråd sammen med kommunen har byens mange frivillige taget udfordringen op, og har skabt en ny vision og udviklingsplan for byen. Der udvises stor aktivitet og kreativitet om at genskabe Mørke , som et dejligt sted at bo.

Byfornyelse

For snart 3 år siden begyndte Mørke by sammen med Syddjurs Kommune på en omfattende byfornyelse, som blev skudt i gang ved et borgermøde, hvor mere end 150 mødet op. Der blev nedsat arbejdsgrupper og disse arbejder ihærdigt videre med de mange ideer som blev fostret ved, at byens borgere hermed var samlet om et fælles frivilligt projekt som på et af de efterfølgende møder blev døbt ”LYS I MØRKE”.

LYS I MØRKE er fortællingen om den nedslidte by i tilbagegang, der rejser sig og genopstår som en ny og mere moderne by med nye tiltag og services der passer til den moderne landsbyborger.

LYS I Mørke projektet og byfornyelsen blev skudt i gang med en kæmpe lysfest i parken den 10 januar 2015.

Fornyelse af det fysiske miljø i bybilledet.

Syddjurs Kommune har bevilget 4 mio. kr. og staten bidrager med 5.4 mio. kr. til byfornyelsen. Sammen med en koordinator fra Syddjurs Kommune blev det besluttet, at der var 3 områder i Mørke som man skulle koncentrere sig om.

De udvalgte områder er Hovedgaden som består af Randersvej og Ebeltoftvej, Stationsgade som ligger ved den nye Letbanestation og Kirkevej hvor Byens Parkområde og store fælles legeplads ligger. Byfornyelsen startede i 2014 og afsluttes i 2019. For at styre projekterne og det arbejde som skal udføres, er der etableret nogle arbejdsgrupper som står for de enkelte områder.

 • –  Byparken
 • –  Stationsområdet
 • –  Idræt og bevægelse
 • –  Byens Hus
 • –  Hovedgaden
 • –  Suppleret med:
 • –  Brandingprojekt
 • –  Fyrtårnsprojekt
 • –  Krattet-legestationsprojekt
 • –  Den store idédag på Mørke Skole
 • –  ReArt-projekt: arve lækre kunstinstallationer fra kultursteder og fragte dem til MørkeByfornyelsen arbejder med 4 dogmer, som går igen i alt det vi laver. Dogmerne, der skal sikre den røde tråd gennem alle projekterne, er:

  • arb-grupperne skal indarbejde lys i deres løsninger • arb-grupperne skal indarbejde genbyg-materialer
  • arb-grupperne skal bidrage til Hovedgaden

• arb-grupperne skal indarbejde værdiordene som er:
– Usnobbet, Fællesskab, Foretagsomhed og Bæredygtighed (1/2 værdiord)

Desuden gør vi meget ud af, at sørge for borgerinddragelse, fællesskab og arbejdsglæde, udføre vores ideer på en demokratisk vis, og vise hensyn til hinanden, og italesætte en linie som vi ønsker at alle bidrager med som hedder ikke Brok men Bidrag.

Det store fælles engagement som alle i byen viser, har bidraget til nye relationer og venskaber på kryds og tværs af byen og alle aldre.

Sidste år i 2015 blev det også muligt med penge fra en Genbyg-pulje, at indkøbe et nedslidt hus på Hovedgaden, hvor man nu genopbygger et værested/forsamlingshus kaldet ”BYENS HUS”

I den forbindelse bliver der igen genskabt en borgerforening som skal drive dette aktivitetssted. Vi forventer at udover børn, unge og voksne, vil vi kunne trække borgere til, som ellers ikke var kommet hjemmefra.

Der opstår på denne måde en helt unik mulighed for socialt samvær, med mulighed for, at sikre en omsorg for de svageste og ensomme i landsbyen.

Frivilligheden er stor og ideerne til, hvordan vi kan anvende og bruge det nye Byens Hus er omfangsrige.

Vi oplever, at alle aldre bidrager med gode ideer til brug af BYENS HUS når det står færdigt i løbet af sommeren 2017. Boblen af ideer vokser hver eneste dag.

Samarbejde mellem borgere, kommune og andre aktører i Mørke.

Mørke Distriktsråd har sammen med adskillige borgere arbejdet for, at skabe et godt og tværfagligt samarbejde mellem kommunen, borgerne, erhvervslivet, og andre aktører. Ligeledes er der i Mørke stor villighed til at sponsorere aktiviteter, både til det lokale idrætsliv, og til mange af de andre tiltag som er i gang i byen.

Alle disse aktiviteter er grunden til, at vi mener, at vores by er kandidat til årets landsby.

Vores kandidatur til prisen Årets Landsby, er ikke baseret på nogle enkle borgers præstationer, men har grobund i det helt særlige engagement, som præger Mørke Bys borgere, der løfter i flok på trods af et til tider presset familieliv med arbejde, pendling, familieliv, mig-selv-tid og sports/fritidsinteresser.

Et unikt engagement der skaber liv og livskvalitet, fællesskab og glæde i en mindre landsby, som danner hjemstavn for mange, men også er en pendlerby for de omkring liggende storbyer.

Vi har i Mørke formået, at aktivere så mange borgere, at den skabende og nytænkende udvikling af vores område, helt sikkert vil gavne os der bor her.

et er imidlertid også noget som forhåbentligt kan danne inspiration for andre landsbyer, som vi ønsker at hjælpe igang med de tiltag og projekter som de føler kan inspirere dem i deres landsbyudvikling.

Og dette ser vi som vidensdeling fordi de helt sikkert også har tiltag som vi kan blive inspireret af i Mørke. Sammen er vi stærkere.

Afslutning

Vi håber selvfølgelig, at vi kan komme i betragtning som årets landsby, da vi synes, vi har meget at byde på. Vi er et særligt beriget landsbysamfund af gode solide borgere, familier, og mange frivillige ildsjæle, som brænder for, at trodse lavvækst i en mindre landsby.

De manges frivillighed, har vendt stemningen til noget positivt, hvor der er en tro på fremtiden.

De 150.000 kr., der følger med æren ved at blive årets landsby, vil være en kærkommen gave til at iværksætte nogle flere af vores ønsker og projekter i byudviklingen men vigtigst af alt er at kunne anerkende det store arbejde der ligger i at skabe sin egen bys momentum. Vi har i Mørke vist, at vi er gode til at samarbejde på tværs af alle aldre og få ting til at ske.

Til mere inspiration og viden om vores dejlige landsby og landsbyudvikling, kan yderligere INFO ses på vores hjemmeside (www.mørke.dk), hvor bl.a aktivitetsniveauet i byen og vores fokus på at tiltrække tilflyttere vidner om. Vi vil også gerne til slut tilføje at det store arbejde med byfornyelsen bliver dokumenteret af DR1 som er ved at lave en dokumentarserie som skal vises til oktober 2017 og her vil vi selvfølgelig være stolte af at kunne bringe Årets Landsby-kåring med ind som et stort skulderklap for de mange ildsjæle i byen.

På vegne af byens borgere, erhvervsliv, fritidsliv.

Venlig Hilsen Mørke Distriktsråd

v/ Formand Kasper Urth

Fundraiser/ Ebba Grethe Møgelvang Laursen

Mørkemandens ansigt er blevet restaureret, så han igen smiler til byen og dens indvånere (!!)

Besøg ham og nyd den flotte udsigt.

Mørkemanden hed tidligere Ben Chiller og er en stor genbrugsskulptur som Thomas Dambo lavede i forbindelse med musikfestivalen Northside i 2015. Ben chiller til musikken, som blæser hans hår bagud. Hans ben er 11 meter lange. Ben er bygget med hjælp fra en lille gruppe frivillige og er bygget af 100% affaldstræ fra lokale virksomheder.

Mørkemandens ansigt er blevet restaureret

Mørkemandens ansigt er blevet restaureret

Mørkemandens ansigt er blevet restaureret

Mørkemandens ansigt er blevet restaureret

Mørkes nye indbygger er en stor træskulptur, der er udført af kunstneren Thomas Dambo.

Mørke har fået træskulpturen af Northside Festivallen, hvor han i gik under navnet Ben Chiller. Han skal have et nyt navn, men foreløbig skal han lige vænne sig til sit nye sted på toppen af bakken ved indkørslen til Mørke.

Stedet er stillet til rådighed af Henrik og Charlotte Ulsted.

Ben Chiller er en stor genbrugsskulptur som Thomas Dambo lavede i forbindelse med musikfestivalen Northside i 2015. Ben chiller til musikken, som blæser hans hår bagud. Hans ben er 11 meter lange. Ben er bygget med hjælp fra en lille gruppe frivillige og er bygget af 100% affaldstræ fra lokale virksomheder.

Træskulpturen er hentet og placeret efter fælles beslutning i Mørke Distriktsråd og godkendt af Syddjurs kommune.

Udgifterne til transporten er dækket af midler sponseret af Sparekassen Kronjylland.

Jakob Rauff Baungaard fra Distriktsrådet siger at han håber at alle vil tage godt imod det nye 360 graders udsigtspunkt i byen og gi en hånd med at klargøre ham hvert forår så han kan blive stående i mange år til nydelse og overraskelse for forbipasserende.

Næste etaper er at lave en lille sti samt få sat lys inde i træmanden.

13516162_10154266998773516_5980597028511090936_n 13516269_10154266998218516_6414108124167352581_n 13592607_10154266998343516_8605364194744180789_n 13600092_10154266998513516_1967519209628839360_n 13600166_10154266998368516_744411197092313112_n 13600343_10154266998548516_767653259594592853_n 13606528_10154266998663516_2997393862651762700_n

 

Arbejdsgruppen bag fyrtårnsprojektet arbejder på at afsøge mulighederne med et laserlys, der forbinder de højeste punkter i Mørke, i første omgang siloen og fjernvarmeværkets skorsten. Den 18. maj 2016 blev der afholdt en demonstration ved firmaet Laser Power A/S, hjemmehørende i Allingåbro.

Der arbejdes på at afholde en workshop med Urban Design studerende fra Aalborg Universitet omkring selve informationsstanderen, som ud over at skulle integrere en digital infoskærm, også skal opfylde områdefornyelsens øvrige dogmer om Genbyg og lys. Informationsstanderen eller lystårnet, som det er døbt, skal som udgangspunkt placeres på stationsområdet og være synligt for forbipasserende. Den endelige placering vil afhænge af udformningen.

Mørke er et usnobbet sted at leve og bo, et sted fyldt med foretagsomhed og med plads til forskellighed.
Vi vil bevare og styrke Mørkes små og store fællesskaber, båret af interessen for vores by, for hinanden og for naturen.

Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Sammen vil vi videreudvikle et levedygtigt lille samfund præget af åbenhed, glæde og liv.
Visionen bygger på værdiord, som er fremkommet på baggrund af interview og kortlægning af Mørkes DNA.

De værdi ord er: Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Visionen for Mørke blev præsenteret på et borgermøde den 10. november 2015.

Visionen skal nu omsættes til en strategi og handleplan. Dette arbejde pågår i samarbejde med distriktsrådet. Brandingprojektet skal være afsluttet i april 2016.

Fire dogmer binder de forskellige byfornyelsesprojekter sammen.

Det handler om at få de forskellige projekter til at blive sammenhængende og på den måde gøre by og områdefornyelsen af Mørke endnu bedre.

Jakob Rauff Baungaard fortælle i videoen om de fire dogmer

 • Lys
 • Genbyg
 • Bidrag til hovedgaden
 • Brandingstrategien

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

– Mørke er en landsby, der ligesom mange andre landsbyer lider lidt, og det Mørke trænger til, det er at få en stærk selvbevidsthed, forklarer Jakob Baungaard.

SF-politikeren Kirstine Bille stod for den officielle åbning og tændte noget af et lys – nemlig en fire meter høj flamme:

– Det er et projekt, som både skaber sammenhold i Mørke, og det generer nogle kroner, som vi rent faktisk kan bruge til at skabe nogle synlige resultater, så det er et på alle måder godt projekt, siger hun.

[flickr_set id=”72157649813933310″]