,

Borgerinddragelsen skudt i gang

By- og områdefornyelsen

Mellem 50 og 60 interesserede mødte op til informationsmøde d. 12. september for at blive klogere på den kommende by- og områdefornyelse. Vi i Distriktsrådet håber på, at alle gik fra mødet med større indsigt, overblik og ikke mindst lyst til at deltage i de kommende temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

5,5 mio. kr. – til hvad?
Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Tidsplanen
På nuværende tidspunkt er der ved Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og ved Syddjurs Kommune lavet en reservation af de økonomiske midler til by- og områdefornyelsen. Det endelige tilsagn kommer ved byrådets godkendelse til februar 2014 inden ansøgningsfrist ved ministeriet d. 1. april 2014. Herefter vil der være en yderligere ministeriel sagsbehandling og en detaljeret projektudarbejdelse inden første spadestik til januar 2015. Inden godkendelsen til april skal det endelig e byfornyelsesprogram skrives – og denne skal udarbejdes på baggrund af den kommende borgerinddragelse, der netop er skudt i gang.

Temadagene – hvad skal der ske?
For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid. Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn. For nærmere detaljer omkring de enkelte temadage, se her på www.mørke.dk, i 8544 samt opslag ved købmændene, i hallen, på biblioteket m.v.

Investormødet
D. 16. september afholdtes endnu et møde med fokus på investorprospekter, finansiering og tilskudsmuligheder. Der var en konstruktiv dialog på mødet, hvor både store og små investeringsprojekter blev vendt. Velvilligheden blandt borgerne er til stede og en arbejdsgruppe vil fortsætte arbejdet omkring disse temaer.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

Slutteligt vil vi gerne takke alle de fremmødte til såvel infomødet som investormødet for konstruktive spørgsmål og masser af gode ideer. Vi håber meget på, at I vil være med til at sætte mere kød på ideerne i løbet af efterårets spændende borgerinddragelsesproces.  Det er jeres deltagelse, der er med til at bære hele by- og områdefornyelsen videre.