Mindful Dagplejer

Penille Påhlman Knudsen fortæller:

Jeg har valgt at tage uddannelsen som Mindful Dagplejer. Det har givet mig en masse gode værktøjer som jeg bruger i arbejdet med jeres børn.

Børn er født mindfulde. De spejler sig i de voksne, og i en travl og ofte stresset hverdag, aflærer de deres mindfulde væren.

Mindful Dagpleje handler blandt andet om mindfuldness aktiviteter med børn. Som mindful dagplejer giver jeg dem mindfulde pauser i løbet af dagen, som lader dem op og giver børnene evnen til at genkende og finde roen i sig selv resten af livet. Desuden styrker øvelserne børnenes koncentration, opmærksomhed, og kontakt med sig selv.
Mindful Dagpleje handler også i lige så høj grad om at vi, som dagplejere, er i bevidst nærvær med os selv og børnene. Børn har brug for at blive mødt med bevidst nærvær for at udvikle en stærk selvforståelse og et sundt selvværd. Dette lader sig kun gøre når vi som dagplejere, kigger indad på egne mønstre, overbevisninger og adfærd.

Vi laver blande andet bodyscan og børne yoga, hvilket børnene er rigtigt glade for 🙂

I gevinst får børnene

 • En bevidst nærværende dagplejer
 • Mere indre ro
 • Nærvær
 • Mere glæde
 • Bedre selvforståelse
 • Et sundt selvværd.
 • Øget koncentrationsevne.
 • Mere empati.
 • Gode sociale kompetencer.
 • Afspænding af kroppen
 • Bedre søvn
 • Udviklet kropsbevidsthed
 • Støttet motorisk koordination og udvikling
 • Stimuleret sprogudviklingen.
 • Styrket samarbejdet mellem sanserne

Her følger en orientering om hvordan det går med byggeriet af Syddjurs Springcenter

Der er gode fremskridt med byggeriet på trods af et meget fugtigt vejr igennem hele byggeperioden. Vi er i et meget konstruktivt samarbejde med vores entreprenør HpH Totalbyg og finder løsninger på de mange udfordringer der melder sig. Det er nok ikke altid helt let at bygge for en flok frivillige.

 Igennem knap 14 dage har to montører fra firmaet PE redskaber arbejdet med springcenterets centrale del, den store springmadras og de to store trampoliner. Det er en imponerende konstruktion hvor ca. 90 m2 halgulv, ved et tryk på en knap, skubbes til side og madras og trampoliner rejser sig og er klar til brug.

Det bliver en facilitet der vil trække gymnaster til vores by og forhåbentlig blive et regionalt center for springgymnastik. At det så samtidig vil give de andre idrætter i vores by muligheder for at udvik- le sig er meget vigtigt. For hvis hallen ikke bruges til springgymnastik, kan gulvet lukkes til igen og der kan spilles volleyball, badminton, floorball og meget andet. Og måske kan der introduceres nye idrætter i vores lokalsamfund – nu er der endelig plads – også i den store hal.

Vi er i bestyrelsen naturligvis meget stolte over, at et sådant projekt, kan lade sig gøre i vores lokal- samfund. Og vi håber at de mange anstrengelser også kan skabe rum for lidt større kulturelle tilbud, såsom koncerter, foredrag og e-sport. Har man en ide til et sådant arrangement skal man ikke tøve med at henvende sig til os. Vores nye hal bliver gjort klar til at rumme det hele!

Nu er ibrugtagningen tæt på og vi regner med at den nye facilitet kan tages i brug i uge 43. Vi håber at mange vil fejre indvielsen med os søndag d. 5 november fra kl 11. Alle er velkomne!

På Mørke Idrætscenters bestyrelses vegne Ole S. Hansen Formand Mørke Idrætscenter

Champagne og jordbær på bedste Wimbledon-maner var på menuen, da Mørke tennis fejrede 30 års jubilæum d.17. juni. Den nuværende formand, Ann Christiansen, bød velkommen, og medstifter og første formand for tennisafdelingen, Freddy Larsen, fortalte om opstarten.

Min Købmand Cup, sponsoreret af Flemming Hoe Kristensen, blev vundet af Marianne Baltzersen og Thomas Ring, og mens vejret forstyrrede finalerne i Heinemeier Open, havde man- ge sat deres penge på to lovende juniorer, Cameron og William Amiri.

Klubmesterskaberne er spillet færdig, men sæsonen er slet ikke slut, da der ventes oprykningskampe i DGI Østjylland turnering for Dame 4 og Herre 4, og for første gang i afdelingens historie har to hold, Dame 2 (Pia Østergaard og Ann Christiansen) og Mix, repræsenteret af Pia Østergaard og Peter Helager, kvalificeret sig til Landsmesterskaberne i Kolding d.23. og d. 24. september.

Sommersæsonen rundes af med Sparekassen Kronjylland Cup lørdag d. 7. oktober. Her er der tradition for at især nybegyndere deltager, og da mange har deltaget i træning, håber man på stor tilslutning.

Indendørstennis starter i hallen efter efterårsferien. Det er hver mandag fra kl. 15.00- 17.00.

Vindere af Mix I klubmesterskaberne: 1. Jakob Jensen og Pia Østergaard.2. Lars Hoff-Lund og Ann Christiansen

Der afholdes valg af 27 medlemmer til Syddjurs Byråd tirsdag den 21. november 2017.

Afstemningsstedet, hvor du skal afgive din stemme, fremgår af valgkortet, der bliver udsendt inden valget til hver enkelt vælger.

Afstemningen begynder kl. 8.00 og fortsætter til kl. 20.00.

Afstemningen slutter, når der efter kl. 20.00 ikke melder sig vælgere for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring dertil.

– Se liste over opstillede kandidater her

Brevstem til kommunalvalget

Du kan brevstemme fra tirsdag den 10. oktober 2017 til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00.

– Se her hvor du kan brevstemme

Kære borgere i Mørke og omegn.

Snart er det tid til valg til byrådet, og jeg vil tillade mig at komme med en opfordring.
Da Kai Pedersen og jeg, som begge har repræsenteret Mørke i de sidste 16 år, nu har valgt at sige stop, er det vigtigt, at Mørke fortsat bliver massivt repræsenteret, især når det gælder lokale interesser, hvorfor jeg vil opfordre alle til at afse de få minutter det tager, at begive sig op i hallen og sætte sit kryds.

Skal vi fortsat være solidt repræsenteret, kan din stemme blive afgørende.
Så gør dig selv og lokalsamfundet en tjeneste og sæt dit kryds den 21. november.

Flemming Hansen Snart forhenværende byrådsmedlem

Høstfest.

Fredag d. 1. September afholdt vi vores årlige høstfest. Med 140 deltagere blev det, som vanligt, en forrygende festaften med fællesspisning i telte og dans i fællesrummet. Vi havde pyntet festligt op, bl.a. med halmballer… og halm er utrolig sjovt at lege med/i, skulle vi hilse at sige….J

Tur med Naturbussen.

Mandag d. 4. September var en stor flok børnehavebørn på en skøn tur med Natours, som vi kender bedst som John Simoni og Naturbussen.

Turen gik til Tinghulen i Mols bjerge. Undervejs blev vi klogere på forskelli- ge svampe og dyr. Vi fandt bl.a. en død mus, en lille skrubtudse, skørhat- te og hørte en fuglekonge (Danmarks mindste fugl) synge.

Vi kom forbi en kæmpe myretue, og de som havde lyst, fik også smagt på tissemyrer-desmagerafcitron…ikke dårligt!

Og så er det jo både sundt og sjovt at klatre op og ned ad høje skrænter.

En skøn efterårstur, der sætter sig spor og inspirerer, når vi efterfølgende er taget på vores små-ture rundt i Mørke.

Turen var sponsoreret af Nordea, som har en pulje, som kan søges til ople- velser. Det var der en af forældrene der hjalp med.

Vuggestuegruppen Tusindben

Vi er kommet rigtigt godt i gang med vuggestuegruppen, som dog startede som småbørnsgruppe i maj.

Der har været fin søgning til gruppen og vi har nu en skøn flok børn i alde- ren 0 til knap 3 år, så nu er det en vuggestuegruppe.

Vi har længe ønsket at være integreret institution. Det giver så god mening, at kende børnene helt fra små. Det letter overgangene fra en gruppe til en anden, når de voksne i forvejen er kendte for børnene i huset. Ligesom de små også oplever og kan spejle sig i de lidt større børnehavebørn.

Det er populært at gå på besøg i Tusindben og de ældste børn derfra går også på besøg, både ude og inde, hos de andre børn.

I efteråret er der fokus på kreativitet og sprog. Samt småture i små flokke.

Hvis man er interesseret i at høre mere om gruppen, er man velkommen til

at ringe på 87535260 eller sende en mail til htm@syddjurs dk og lave aftale om besøg.

Ny institution 

Mørke bygger nyt børnehus

Status er lige nu, at der er udpeget et arkitektfirma, som på baggrund af alle vores input og ønsker skal tegne de streger, der skal udgøre vores nye integrerede institution, som vi forventer placeres i skolens Vestfløj, hvor indskolingen er pt. Det er de godt i gang med, og vi er jævnligt i kontakt med dem og meget spændte på, hvordan opgaven løses.

Sideløbende er der en proces med skolen, hvor Østfløjen skal omdannes til at rumme både indskoling og mel- lemtrin. Også her forvandles input og ønsker til konkrete streger i en bygning.

Denne proces forventes at forløbe henover efteråret.

Først i foråret 2018 sættes der gang i selve byggeriet, hvor skoleetapen skal færdiggøres inden den integrerede institution påbegyndes.

Det er en spændende proces og vi glæder os så meget til at kunne flytte ind i en tidssvarende indrettet integre- ret institution – forhåbentligt i foråret 2019.

Mørke Skole er kommet på Instagram. Nu kan alle  følge med i hvad eleverne og lærerne render og laver. Følg dem på moerkeskole. Der er nye billeder næsten hver dag.

[instagram-feed]

Den kendte lektor ved Forsvars-akademiet og professor ved Syddansk Universitet – som ofte optræder i TV og radio med sine analyser af situationer fra verdens brændpunkter – kommer til Mørke og fortæller bl.a. om Krig, flygtninge, Putin, Brexit, Trump – går verden af lave?

Peter Viggo Jakobsens oplæg tager temperaturen på verdens sikkerhedspolitiske tilstand og ser på udviklingen frem mod 2030. Verden har det bedre end mediedækningen umiddelbart giver indtryk af, siger han.

Gå ikke glip af en spændende aften

Torsdag d. 2. november 2017 kl. 19.30 i Mørke Hallen

Mørke Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Året 2017 er et meget spændende år for Mørke Fjernvarmeselskab og dets forbrugere, da det bliver året, hvor der indgås kontrakter med leverandører og entreprenører på at bygge et nyt fremtidssikret varmeværk på Fa- briksvej.

Varmeværket på Parkvej, der blev bygget i 1966, har igennem flere end 50 år sørget for og sikret varme til forbrugerne i Mørke. Værket på Parkvej bliver ikke taget ud af drift før tidligst i 2019, da det nye værk på Fa- briksvej først forventes klar til at levere til kommende fyringssæson i 2018. Forbrugerantallet er steget fra 292 forbrugere i 1984 til 609 forbrugere i 2017 og tilsvarende har varmesalget ændret sig fra ca. 4.500 MWh i 1984 til i dag på 9.911 MWh.

Udviklingen i varmeprisen igennem værkets energimålere, har de seneste 7 år været uændret både hvad angår energiafregningsprisen, fast afgift pr. hus og rumafgiften. Dette medfører, at varmeudgiften reelt har været fal- dende sammenlignet med udviklingen i øvrige forbrugs- og lønningsomkostninger i samme periode.

Nyt varmeværk

Placeringen på Fabriksvej til det kommende halmfyret varmeværk blev planlægningsmæssigt besluttet i 1984 i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan nr. 11. Selvom det har været planlagt, at varmeværket på Parkvej skulle nedlægges med tiden og flytte ud i erhvervs- området på Fabriksvej, har bestyrelsen for Mørke Fjernvarmeselskab medvirket sammen med en række fjernvarmeforsyninger på Djursland i undersøgelser om at etablere en større og fælles energiproduktion med Syddjurs Kommune som tovholder.

Disse projektvurderinger har omfattet en fælles energiforsyning fra Novopan til seks fjernvarmeværker, samt vurdering af at bygge et større halmfyret varmeværk til forsyning af samme seks varmeværker. Mørke Fjernvarme har også deltaget i en projektgruppe – sammen med Hornslet Fjernvarme – med henblik på køb af energi hos Hornslet Fjernvarme.

Ingen af de omtale projektvurderinger har været økonomiske attraktive for Mørke Fjernvarme sammenlignet med selv at bygge et halmfyret varme- værk, og derfor besluttede bestyrelsen i Mørke Fjernvarme at gå i gang med undersøgelser af etablering af et nyt halmvarmeværk på Fabriksvej.

På generalforsamlingen i 2015 oplyste bestyrelsen, at den ville rette henvendelse til Kommunen om erhvervelse af byggegrunden på Fabriksvej. Syddjurs Kommune satte byggegrunden på Fabriksvej i offentlig udbud i Mørke i sommeren 2016, og Mørke Fjernvarme bød på grunden og fik den overdraget i sommeren 2016 med henblik på byggepligt inden for 2 år. Den købte grund er på 13.800 m2, og købsprisen er på 625.000 kr. inklusive moms.

På generalforsamlingen i 2016 orienterede Mørke Fjernvarmes bestyrelse om grundkøbet og de forestående myndighedsbehandlinger, der ligger forud for udbudsfasen på et nyt anlæg.

Efter afholdelse af en række møder med Syddjurs Kommune blev det på møde den 8. februar 2017 med Kommunen fastlagt en myndighedstidsplan med henblik på opnåelse af et færdig godkendt myndighedsprojekt på by- rådsmødet den 30. august 2017! – denne tidsplan er blevet opfyldt af begge parter til punkt og prikke. Myndighedsfasen har omfattet dispensation til gældende lokalplan vedrørende bygningshøjder, gennemførelse af nabohøring, VVM-screening, udarbejdelse af projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven og udarbejdelse af miljøansøgning og screening, samt ansøgning om kommunegaranti. Parallelt med myndighedsprojekterne er der blevet udarbejdet et udbudsmateriale, og den 12. september 2017 bliver der afholdt en indbudt licitation. Når licitationsresultaterne foreligger, skal de evalueres, og det skal sikres at indkomne tilbud kan teknisk og økonomisk sammenlignes. Projektet er udbudt på funktionskrav og i en total- entreprise omfattende både bygninger og det tekniske anlæg.

I den skrivende stund har der ikke været afholdt licitation, men på gene- ralforsamlingen vil der blive redegjort for licitationen og status på evaluerin- gen.

Bestyrelsen lægger meget vægt på, at omkostninger og drift på det nyt værk får så lille en indflydelse på fremtidige priser for forbrugerne, som det er muligt, hvilket betyder at der bliver lagt stor vægt på at minimere drifts- og vedligeholdelsesudgifter på det ny værk.

Den udbudte halmkedel er på 4, 5 MW og kan levere alt varmeproduktionen på halm, men der vil blive perioder, hvor halmkedlen er ude til servicering, så derfor er der indregnet et mindre olieforbrug i de økonomiske analyser. Nuværende varmeproduktionsanlæg har kørt i mange år og er ved at være teknisk slidt og teknologisk og energi- mæssigt forældet De interne og eksterne miljømæssigt forhold trænger til at blive højnet.

Bestyrelsen Mørke Fjernvarme’

http://www.vandogvarme.dk/

Frisør Cassiopeia er åbnet ny salon på Trælgårdsvej 1 i Mørke.

Natalia Jensen er ejer af Frisør Cassiopeia.

Hun fortæller om sig selv. 

Jeg kommer fra Letland, hvor jeg også er blevet uddannet i 1992. Jeg har boet i Danmark i 20 år, men har arbejdet i både Letland og Rusland i Moskva.
Jeg har derfor stor erfaring indenfor mit fag.

Før jeg blev selvstændig har jeg arbejdet i Hårlokken i Hornslet i 4,5 år og derefter hos Kristian Elgaard i Randers og anden frisørsalon i Randers “Darlington”.

Frisør Cassiopeia har 5 års jubilæum i Auning men nu centralt i Mørke , med gode parkeringsforhold. Hos Cassiopeia sikrer du dig en god behandling og professionelt arbejde.

Åbningstider

Mandag – Fredag 9.00- 16.30 eller efter aftale.
Onsdag – LUKKET.
Lørdag 10.00 – 13.00 eller efter aftale.

  “Helt grundlæggende er min tilgang, at jeg vil påvirke det sted jeg bor positivt og sætte mit aftryk. Da jeg flyttede fra Aarhus til Mørke hørte jeg, at byens distriktsråd var ved at planlægge en ambitiøs byfornyelse, hvilket jeg naturligvis måtte bidrage til.

Hvis du i dag kommer til Mørke, vil du opleve en by i forandring. Genbrugskunst skyder op, lysfyrtårne bliver bygget, et enormt ambitiøst ’genbyg Byens Hus-projekt’ er på vej. Og når man kører ind i byen, ser man den store træmand fra Northside festivalen, Ben Chiller. Den skulle egentlig bare smides væk, men det gav mere mening at give ham fornyet liv i Mørke og vise lækker genbrugt genbrugskunst.
Mørke er en pendlerby, og derfor bør vi selvfølgelig have delebiler. Det ligger mig meget på sinde. Behovet er større i en landsby end i en storby, og derfor presser jeg på, så borgerne kan se, at der er et alternativ til bil nummer to. En delebil er med til at fjerne 4-5 biler.
Min drøm er, at andre landsbyer bliver inspireret og får lyst til at skabe deres egen udvikling samt får øjnene op for, at man kan komme langt for få ressourcer. Landsbyer er ikke ved at dø – de skal bare hjælpe hinanden til at blomstre, så endnu flere får mod på at prøve ‘the countrylife’.”

 

Jakob Rauff Baungaard er medstifter af kontorfællesskabet IdéRiget og bæredygtighedsbureauet WorldPerfect, som begge har base i Aarhus. I 2012 flyttede han til landsbyen Mørke.

 

MINE MÆRKESAGER

Syddjurs´ smukke natur og velfungerende landsbyer er med til at skabe attraktive rammer om det gode liv. Landdistrikterne er et aktiv, som kommunen skal bakke op om.

Der skal være en god offentlig service med dagpleje, institutioner, skoler og ældrepleje i nærområderne. Vi skal støtte foreningslivet, beboerinitiativer og skabe gode rammer for bosætning – blandt andet ved at sikre nye udstykninger i de mindre byer. Vi skal passe godt på vores natur, miljø og drikkevand. Det skylder vi de kommende generationer.

“Vi skal sikre rammerne for det gode liv – også udenfor de største byer”

 • En mangfoldig skole og en stærk dagpleje
 • Bedre normeringer i børnehaverne
 • God og værdig omsorg for svage og ældre
 • Et grønt og bæredygtigt Syddjurs

I den forgangne byrådsperiode har vi i SF været med til at sikre gratis psykologhjælp til kommunens unge og skabe bedre forhold for de svageste ældre. Der har været øget fokus på bedre trafiksikkerhed og nye cykelstier. Vi har desuden lagt meget arbejde i at få letbanen til Thorsager og få skabt de bedst mulige faciliteter på de øvrige letbanestationer. Vi har også været med til at sikre kommunens døgnåbne akuttilbud til borgere i krise, satset mere på sundhedsfremmende initiativer og igangsat flere byfornyelsesprojekter.

Jeg har siddet i byrådet siden valget i 2009. I den seneste periode har jeg siddet i udvalget for natur, teknik og miljø & udvalget for social, sundhed og ældre. Jeg sidder også i bestyrelsen for RenoDjurs. Når jeg ikke er engageret i det politiske arbejde, eller sammen med min kone og børn, bruger jeg det meste af min tid i naturen, hvad enten det er med svampekurven, fiskestangen eller med løbeskoene snøret.

Sæt kryds ved nummer 2 på SF´s liste: Kim Lykke Jensen, Termestrup

https://www.facebook.com/KimLykkeSF

At arbejde for en langsigtet og bredt forankret politik i Syddjurs kommune. For mig er det vigtig, at lave en helhedsorienteret politik med bredt forankrede løsninger, og hvor enkelt-sager ikke står i vejen for fælles løsninger. Det giver borgerne i Syddjurs de bedste muligheder  for at trives. 

Unge og demokrati.

Det er ingen hemmelighed at jeg elsker at arbejde med børn og unge. I Syddjurs er der et meget velfungerende demoråd, det skal styrkes, og opmærksomheden skal øges, så også unge uden for de største byer i kommunen får mulighed for at komme til orde.

Det er tit her de nye og skæve ideer kommer fra.

De unge der har det svært i uddannelse systemet skal hjælpes, måske skal de bare lære det på en anden måde, måske skal de have nogle andre hjælpe midler, kort sagt alle har krav på den hjælp de har brug for, vi har ikke råd til andet, da det er de unge der er vores fremtid.

Lokal handels, bosætning og foreningsliv.

Her er vi god kørende i Mørke/Ådals området, men det skal ikke være en sovepude, jeg vil kæmpe for gode vilkår for de lokale forretninger  , også hvis de ønsker at ændre/udvide deres forretninger.

De lokale foreninger skal understøttes i det fantastiske frivillige arbejde der bliver gjort, alt det arbejde der bliver gjort kan slet ikke gøres op i penge, uden alle ildsjælene ingen lokale fritids aktiviteter.

Det skal også være muligt at blive ældre, tæt på ens familie og bekendte fra et langt liv, støtte op om at så mange som muligt kan hjælpes i egen bolig, hvis det er det der ønskes.

 

Kæmpe for flere byggegrunde til området, cykelsti til Rosenholm Slot fra Mørke, forsat styrkelse af skolerne i Ådalen og Mørke, en forbedret infrastruktur, hvis man ikke kan komme til og fra de mindre landsbyer, er det ikke attraktivt at slå sig ned her.

Alt i alt være området talerør, så ingen i byrådet er i tvivl om, hvor 8544 Mørke er.

 

Jeg vil gerne arbejde for at alle de investeringer der gøres i Syddjurs bliver synlig for de enkelte borger i kommunen, der bliver brugt mange penge, men ikke mange ved til hvad.

Det har vi krav på som borger der betaler skat til kommunen.

Mere hvorfor og hvordan pengene bliver brugt, det tror jeg også at det kan bringe os frem til mere borger inddragelse/interesse når pengene skal fordeles.

 

Alle de virksomheder der daglig er base for mange arbejdspladser er grundpillen i en kommunes økonomi, uden disse, og alle de flittige hænder var der ikke råd til vores velfærd system.

Jeg vil gøre det nemmere at drive erhverv i Syddjurs, ikke mindst indenfor landbrugserhvervet, hvor der er mange restriktioner.

Landbrugserhvervet fylder meget i vores område, både fysisk, men også følelsesmæssig, vi har en fantastisk natur, den skal både benyttes og beskyttes.

 

Jeg håber med min deltagelse i byrådet kan gøre en lokal forskel, til fordel for alle de dejlige mennesker der bor i vores skønne område.

Vi har en fantastisk god udvikling i Ådals/Mørke området, den vil jeg med glæde sætte mit præg på at den forsætter.

 

Derfor håber jeg du vil hjælpe mig til at blive valgt til det kommende kommunevalg.

Jeg har boet i Mørke siden 2004, før der boede jeg i Hornslet siden 1976.  

Sager jeg vil arbejde for i Mørke er:

 • Lindebo skal genåbnes som Seniorbofælleskab el lignende.
 • Biblioteket skal åbnes igen ( bøgerne er der- det drejer sig kun om 1 løn til 1 medarbejder)
 • Flere udstykninger af byggegrunde
 • Flere lejeboliger
 • Letbanetog hver halve time, bedre busforbindelser( de unge bruger alt for meget tid på transport)
 • Udvidelse af erhverv som kan ligge/være i et landdistrikt
 • Tiltrække flere serviceerhverv til byen

Fokus på at arbejde for at der etableres nye til – og fra- kørselsforhold fra de nye bebyggelser i Fuglekvarteret ( Sangsvane, Grågåsevej, Pibesvane . mv. ) da det er uhensigtsmæssigt, at de kun kan køre til og fra via Ternevej og Ternevænget. Ønsket er vej langs Moselunden ud til Mosevej. Og  den anden vej sydpå ned til Lykkenvej. På sigt også en vejanlægning fra Lykkenvej mod nordvest ud til Randersvej landevejen.

Mørke skole skal bevares og udbygges.

Gerne med 10 klassecenter, og evt. nogle klasser med erhvervsrettede muligheder, så som social- og sundheds skoler, pædagog, el andet.

Plus en klasse for dem der ikke fandtes uddannelsesparate, og som ikke opnåede 2 som karakter i Dansk, de skal have mulighed for at gå i en specialklasse, hvor der kun undervises koncentreret i dansk, Matematik osv. Disse elever skal IKKE kun kunne henvises til en produktionsskole. Evt. etablere voksen daghøjskoleundervisning i byen Mørke.

For mig gælder det om, at vi bibeholder vores skole i Mørke. Om det skal ske ved at tilbyde noget andet end ellers, er ikke så vigtigt, som at skolen er her som tilbud til vores børn.

Institutioner som vuggestue, børnehave og SFO går jeg ind for skal bevares og udbygges.

Fritid: vi skal bevare og udbygge fritidstilbud både indenfor sport, spejder,og kreative fag til både børn og voksne.

Ligeså vægter jeg frivilligt arbejde og styrkelse af de tiltage vi har.

Vi skal støtte vores Dagligvarebutikker ved at handle lokalt.

Syddjurs skal udvikles – både på landet og i byen

– Jeg vil karakterisere mig som idérig og udviklingsorienteret og har fokus på, at økonomien hænger sammen.

– Jeg har stor respekt for det danske demokrati og vil arbejde for, at alle borgere skal behandles lige og med respekt. De mest udsatte (svageste) borgere skal have ekstra opmærksomhed.

– Jeg vil sikre, at de mindre samfund ikke bliver glemt.

– Jeg vil kæmpe for øget bosætning.

– Alle kommunens skoler skal bevares og ikke mindst udvikles.

– Rammerne for fritidslivet skal styrkes.

Blå bog
– 52 årig vestjyde, som siden 2000 har boet på Tværvej i Mørke.
– Folkeskolelærer og ansat på Skødstrup Skole.
– Er gift med Anette, pædagog i Mørke Børnehave, Kastaniehuset.
– Har to voksne børn.

I min tid i Mørke har jeg gennem fem år været fodboldtræner, jeg har gennem en årrække været med til at arrangere sommerfest, jeg er medstifter af og aktivt bestyrelsesmedlem i Mørke IF Floorball, jeg har været aktiv i byfornyelsen og har gennem de seneste 10 år været bestyrelsesmedlem i og senest formand for Mørke Idrætscenter med fokus på udvikling – med udbygning af Mørkeægget og opførelsen af Syddjurs Springcenter som de synlige resultater.