Riber Hog Anthonsen (V)

At arbejde for en langsigtet og bredt forankret politik i Syddjurs kommune. For mig er det vigtig, at lave en helhedsorienteret politik med bredt forankrede løsninger, og hvor enkelt-sager ikke står i vejen for fælles løsninger. Det giver borgerne i Syddjurs de bedste muligheder  for at trives. 

Unge og demokrati.

Det er ingen hemmelighed at jeg elsker at arbejde med børn og unge. I Syddjurs er der et meget velfungerende demoråd, det skal styrkes, og opmærksomheden skal øges, så også unge uden for de største byer i kommunen får mulighed for at komme til orde.

Det er tit her de nye og skæve ideer kommer fra.

De unge der har det svært i uddannelse systemet skal hjælpes, måske skal de bare lære det på en anden måde, måske skal de have nogle andre hjælpe midler, kort sagt alle har krav på den hjælp de har brug for, vi har ikke råd til andet, da det er de unge der er vores fremtid.

Lokal handels, bosætning og foreningsliv.

Her er vi god kørende i Mørke/Ådals området, men det skal ikke være en sovepude, jeg vil kæmpe for gode vilkår for de lokale forretninger  , også hvis de ønsker at ændre/udvide deres forretninger.

De lokale foreninger skal understøttes i det fantastiske frivillige arbejde der bliver gjort, alt det arbejde der bliver gjort kan slet ikke gøres op i penge, uden alle ildsjælene ingen lokale fritids aktiviteter.

Det skal også være muligt at blive ældre, tæt på ens familie og bekendte fra et langt liv, støtte op om at så mange som muligt kan hjælpes i egen bolig, hvis det er det der ønskes.

 

Kæmpe for flere byggegrunde til området, cykelsti til Rosenholm Slot fra Mørke, forsat styrkelse af skolerne i Ådalen og Mørke, en forbedret infrastruktur, hvis man ikke kan komme til og fra de mindre landsbyer, er det ikke attraktivt at slå sig ned her.

Alt i alt være området talerør, så ingen i byrådet er i tvivl om, hvor 8544 Mørke er.

 

Jeg vil gerne arbejde for at alle de investeringer der gøres i Syddjurs bliver synlig for de enkelte borger i kommunen, der bliver brugt mange penge, men ikke mange ved til hvad.

Det har vi krav på som borger der betaler skat til kommunen.

Mere hvorfor og hvordan pengene bliver brugt, det tror jeg også at det kan bringe os frem til mere borger inddragelse/interesse når pengene skal fordeles.

 

Alle de virksomheder der daglig er base for mange arbejdspladser er grundpillen i en kommunes økonomi, uden disse, og alle de flittige hænder var der ikke råd til vores velfærd system.

Jeg vil gøre det nemmere at drive erhverv i Syddjurs, ikke mindst indenfor landbrugserhvervet, hvor der er mange restriktioner.

Landbrugserhvervet fylder meget i vores område, både fysisk, men også følelsesmæssig, vi har en fantastisk natur, den skal både benyttes og beskyttes.

 

Jeg håber med min deltagelse i byrådet kan gøre en lokal forskel, til fordel for alle de dejlige mennesker der bor i vores skønne område.

Vi har en fantastisk god udvikling i Ådals/Mørke området, den vil jeg med glæde sætte mit præg på at den forsætter.

 

Derfor håber jeg du vil hjælpe mig til at blive valgt til det kommende kommunevalg.