Ebba Grethe Møgelvang Laursen (DF)

Jeg har boet i Mørke siden 2004, før der boede jeg i Hornslet siden 1976.  

Sager jeg vil arbejde for i Mørke er:

  • Lindebo skal genåbnes som Seniorbofælleskab el lignende.
  • Biblioteket skal åbnes igen ( bøgerne er der- det drejer sig kun om 1 løn til 1 medarbejder)
  • Flere udstykninger af byggegrunde
  • Flere lejeboliger
  • Letbanetog hver halve time, bedre busforbindelser( de unge bruger alt for meget tid på transport)
  • Udvidelse af erhverv som kan ligge/være i et landdistrikt
  • Tiltrække flere serviceerhverv til byen

Fokus på at arbejde for at der etableres nye til – og fra- kørselsforhold fra de nye bebyggelser i Fuglekvarteret ( Sangsvane, Grågåsevej, Pibesvane . mv. ) da det er uhensigtsmæssigt, at de kun kan køre til og fra via Ternevej og Ternevænget. Ønsket er vej langs Moselunden ud til Mosevej. Og  den anden vej sydpå ned til Lykkenvej. På sigt også en vejanlægning fra Lykkenvej mod nordvest ud til Randersvej landevejen.

Mørke skole skal bevares og udbygges.

Gerne med 10 klassecenter, og evt. nogle klasser med erhvervsrettede muligheder, så som social- og sundheds skoler, pædagog, el andet.

Plus en klasse for dem der ikke fandtes uddannelsesparate, og som ikke opnåede 2 som karakter i Dansk, de skal have mulighed for at gå i en specialklasse, hvor der kun undervises koncentreret i dansk, Matematik osv. Disse elever skal IKKE kun kunne henvises til en produktionsskole. Evt. etablere voksen daghøjskoleundervisning i byen Mørke.

For mig gælder det om, at vi bibeholder vores skole i Mørke. Om det skal ske ved at tilbyde noget andet end ellers, er ikke så vigtigt, som at skolen er her som tilbud til vores børn.

Institutioner som vuggestue, børnehave og SFO går jeg ind for skal bevares og udbygges.

Fritid: vi skal bevare og udbygge fritidstilbud både indenfor sport, spejder,og kreative fag til både børn og voksne.

Ligeså vægter jeg frivilligt arbejde og styrkelse af de tiltage vi har.

Vi skal støtte vores Dagligvarebutikker ved at handle lokalt.