Indlæg

Med den nye køreplan vil bogbussen først køre ud efter skoletid og på den måde får flere borgere mulighed for at bruge bogbussen, når de kommer hjem fra arbejde og har hentet børn.

Bussen holder ved Mørke Skole hver tirsdag kl. 18.10 – 20.10

Den nye køreplan imødekommer også et politisk ønske om at tilbyde hjælp til borgerservice, sådan som man kan få det på bibliotekerne. Bogbussen vil i forsøgsperioden være til stede på hvert stop i to timer. Her vil man udover biblioteksbetjeningen kunne få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger på Borger.dk og til NemID.

Den ændrede køreplan for bogbussen er en del af det fokus på landdistrikterne, som ligger i Syddjurs Kommunes kulturhandleplaner. Her er Syddjurs Bibliotek i gang med nogle forskellige forsøg på at servicere udvalgte mindre byer med nogle alternative bibliotekstilbud som for eksempel bogautomaterne i Lime og Ryomgård.

For at kunne køre senere ud og samtidig holde længere ved hvert stop, er der i forsøgsperioden indført en tredje køredag, således at bogbussen nu kører ud mandag, tirsdag og onsdag. De længere holdetider betyder også, at stoppesteder vil blive nedlagt i forsøgsperioden. Det drejer sig blandt andet om stoppene i Knebel, Lime og Ryomgård.

De seks byer, som den nye køreplan indbefatter, er Kongsgårde, Tved, Nimtofte, Mørke, Feldballe og Hyllested. Disse byer er blandt andet valgt ud fra udlånstal, afstand til nærmeste bibliotekstilbud og om de i forvejen er biblioteksbetjent.

Den nye køreplan fra 2. maj – 30. september 2017 ser således ud:

 • MANDAG
  Kongsgårde (Dagli’ Brugsen) kl. 15.30 – 17.30
  Tved (Brugsen) kl. 18.00 -20.00
 • TIRSDAG
  Nimtofte
  (Skolen) kl. 15.30 – 17.30
  Mørke (Skolen) kl. 18.10 – 20.10
 • ONSDAG
  Feldballe
  (Skolen) kl. 15.30 – 17.30
  Hyllested (Kirken) kl. 18.00 -20.00

På Nordre Ringvej i Ryomgård var autoværnene noget triste at se på. Det var der egentligt mange, der gerne ville gøre noget ved, og derfor tog distriktsrådet kontakt til Syddjurs Kommune. Efter lidt planlægning rykkede en gruppe borgere ud med maling og pensler sponsoreret af Syddjurs
Kommune, og nu kan alle nyde resultatet.

Kirting Olesen, Formand for Ryomgård Distriktsråd og en af initiativtagerne til projektet udtaler:

”Vi må nok acceptere, at det kommunale ikke kan løfte alle opgaver – men vi vil også gerne have en pæn by.”

Syddjurs Kommune er åben over for borgerdrevne initiativer på alle områder. Der er afsat en pulje til formålet.

Ring eller skriv til koordinator Peter Kromann-Andersen og hør om mulighederne – tlf. 87 53 50 47 pjka@syddjurs.dk

 

Læs mere her

Annonce_Skal_vi

Kom og klæd de kommende byrådsmedlemmer på til en ny periode.

Onsdag den 30. oktober kl. 19-21
i Mørke Idrætscenters cafeteria

Vælgermødet vil være en paneldiskussion, hvor de enkelte opstillede vil få
tre minutters taletid, hvorefter salen har mulighed for at stille spørgsmål
til panelets deltagere, og debatten er fri.

I pausen er Mørke Idrætscenter vært for en kop kaffe og en øl eller en vand.
Alle er velkomne, og forhåndstilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt i Mørke Idrætscenter

Skærmbillede 2013-10-19 kl. 13.35.05

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]MØRKE – EN BY I VÆKST Høringssvar budgetkatalog 2013 Til: Syddjurs Kommune Att.: Direktionssekretariatet Emne: Høringssvar budgetkatalog 2013 11-R-9 – Folkeskole/SFO, ændring af skolestruktur 15-R-3 – Folkebiblioteket, drift[/box]

Fremsendt af: Mørke Distriktsråd – på vegne af foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Konklusion på nedenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Argumentation vedr. besparelser fremført i budgetkatalog 2013

Mørke er en by i vækst.
Mange børnefamilier flytter til byen – en forudsætning for tilflytning i det hele taget, er en kontinuerlig skolegang fra 0 – 9 klassetrin. Flyttes overbygningen fra Mørke Skole, så imødeser vi en total opbremsning i tilflytningen, da ingen vil bosætte sig i byer uden en kontinuerlig og tryg skolegang.

Mørke’s nettotilvækst af nye borgere er totalset på 115 personer i perioden 2008 – 2012. Dette har ikke blot en stor betydning for Mørke, men også for skattegrundlaget i Syddjurs Kommune. Det er klart at skolen er vigtig for bymiljøet og byens udvikling generelt, men også;

 • Nybyggeri (ca. 60 nye parcelhuse og lejeboliger er opført i ovennævnte periode)
 • Timedrift med tog til både Århus og Grenå
 • Timedrift på busforbindelser til Århus og Randers
 • Et særdeles aktivt foreningsliv kombineret med utallige frivillige
 • aktiviteter skaber positiv opmærksomhed omkring Mørke

Se vækst i befolkningstal

• Et særdeles aktivt foreningsliv og frivillige gør en forskel. Ideerne, inspirationen og de frivillige kræfter er også i vækst i Mørke. Nye frivillige kræfter spirer frem, og sammenholdt med eksisterende kræfter, ser det ene projekt efter det andet dagens lys;

 •  En visionsdag afholdt i januar 2012 har affødt flere projekter; www.mørke.dk – måske Djurslands flotteste og mest informative by-hjemmeside, døm selv!
 • ”Mød OS i Mørke” – en markedsdag hvor mere end 60 lokale borgere, foreninger, virksomheder viste hvad Mørke byder på.
 • ”Ryd op i Mørke” – den 15 SEP samles byen igen for at igangsætte projekter der bla. omfatter Hovedgaden, Skolen og Parken
 • ”Mørke Strik” – byen ”indpakkes” jævnligt i strik, hvilket giver opmærksomhed i både TV og radio

Et nyt Idrætscenter (Mørke ægget) så dagens lys for ganske få år siden. Et projekt hovedsagelig skabt på baggrund af lokal opbakning og lokale kræfter. Mørke Idrætscenter er i dag mødested for byens børn, unge og voksne, og selve idrætsforeningen oplever et stigende medlemstal år efter år. I Mørke kan vi tilbyde;

 •  fodbold, håndbold, badminton, floorball, tennis, gå klub, løbeklub, zumba, fitness, spinning, gymnastik, pilates og combat, disco rytmer, volley ball og line dance.

Mørke skole – en skole med plads til vækst og masser af muligheder.
Mørke skole er for ganske få år siden blevet renoveret og har nye moderniserede faglokaler.
Overbygningseleverne har derfor – sammenholdt med andre af kommunens skoler – særdeles gode faciliteter.
Ungdomsskolen i Mørke er ligeledes for ganske nylig flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler, hvor der er stor mulighed for både social, fysisk og kreativ udfoldelse. Det er en meget populær og velbesøgt klub.

SFO’en i Mørke flyttede i august 2011 ind i helt nye lokaler på Mørke skole – lokaler designet på børnenes præmisser og med fokus på energi optimering.

Biblioteket ligger i skolens bygninger, og bruges selvfølgelig med stor begejstring og tilfredshed af både (skole)børn og ikke mindst voksne i Mørke. Ønsker man at lukke biblioteket i Mørke, bør man overveje om man enten kan digitalisere bogudlåningen helt eller måske bemande biblioteket med frivillige kræfter fra byen.

Eleverne på Mørke skole er primært bysbørn og ganske få elever er derfor afhængig af transport til og fra skole. Skal overbygnings- eleverne transporteres fra Mørke til Ådalen må man imødese en ikke uvæsentlig merudgift til bustransport. En flytning den anden vej (fra Ådalen til Mørke) vil derimod være omkostningsneutral, da langt størstedelen af eleverne i Ådalen allerede transporters med bus til og fra skole. Disse elever skal være velkomne i Mørke

Konklusion på ovenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Med venlig hilsen – Mørke Distriktsråd

 

Sagsnr. 12/11975

 

SYDDJURS KOMMUNE

Hovedgaden 77

8410 Rønde

 

Indsigelse mod placering af Biogasanlæg ved :

Mørke.

 

Tak for muligheden til at bidrage ved placering

Af biogasanlæg i Syddjurs kommune.

 

Mørke distriktsråd blev dannet i efteråret 2011, og har siden arbejdet intenst med at udvikle og forbedre Mørke`s image.

 

Syddjurs Kommune har i samarbejde med COVI Consult udpeget 7 steder , som ”egnede” til placering af et kommende bioagasanlæg.

 

For Mørkes vedkommende vil placeringen ske i forbindelse ved det eksisterende rensningsanlæg, hvor der vil blive udlagt et areal på 4,4 hektar.

 

Distriktsrådet har følgende kommentarer og indsigelser mod denne placering:

 

1)    Bioagasanlægget opfylder ikke kriteriet, med hensyn til afstand til bebyggelse/naboer, da 9-10 ejendomme vil være indenfor en afstand af 300 meter.

 

2)    Herudover vil Mørke by, herunder bebyggelser og enfamiles huse på Stationsvej,Baneveænget samt Trællegårdsvej blive ”naboer” til anlægget, hvilket strider imod Syddjurs Kommunes  kriterier og krav til oplæg.

 

3)    Lugtgenerne fra bioagasanlægget vil gøre enfamileshusene usælgelige, og de vil samtidigt falde drastisk i værdi.

 

4)    Samtidigt med vil transport til og fra anlægget med gylle medføre meget tung trafik, med op til 40-50 lastvognstog hver dag. Husk ,disse lastvogntog også skal retur igen.

 

5)    Trafiksikkerhden vil forringes væsentligt for Mørke by`s vedkommende, hvor skolevejen i forevejen er usikker for adskellige elever

 

6)    Biogasanlægget bør ikke placeres i et område, hvor bymæssig bebyggelse  udsættes for chikane , hverken i form af lugtgener eller tung trafik

 

7)    Samtidig vil vi gøre opmærksom på placeringen en ” såkaldt natoledning”, som går gennem det planlagte biogasanlæg.

 

8)    Mørke by er stadigvæk den 6 største by i kommunen. Byen oplever i øjeblikket en positiv udvikling- dels stiger befoklningtallet støt, byen har samlet sig omkring distriktsrådet, for på den måde at spille en fælles rolle i udviklingen af Mørke og omegn.

Et biogasanlæg i baghaven er det sidste Mørke har brug for lige nu, hvor vi netop sammen med Syddjurs Kommune har set frem til den/en planlagt byfornyelse, som der jo også er afsat midler til.

 

Dette samarbejde/ projekt  har vi set positivt frem til , og ikke et biogasanlæg som vil ”frarøve/fratage” os alle vækst muligheder for fremtiden.

 

 

 

Den økonomisk optimale placering:

 

Vi foreslår istedet for den ”nytilkomne” placering ved Hornslet, da det jo er Hornslet Fjernvarmeværk , som vil være aftager af ”gassen” fra det planlagte biogasanlæg. Rørføringen  herfra vil ligeledes blive væsentlig korte og hermed billigere i etableringsomkostninger.

 

Alternativt vil vi foreslå placeringen ved Lemmer, dels fordi man så kan forsyne Lime og Skørring på sigt ved at etablere en meget kort stikledning til disse 2 byer, ved fremføringen af hovedledningen til Hornslet fjernvarmeværk

 

Distriktsrådet vil med disse argumenter, på det kraftigste påpege, at en placering i Mørke ved rensningsanlægget ikke er en optimal placering , og distriktsrådet vil på det kraftigste advare mod denne placering.

 

 

Samtidgt aflevere vi følgende underskriftsindsamling imod placeringen ved Mørke som udgør ialt 313 stk..

 

 

Mørke distriktsråd  den 02-08-2012

 

Kasper Urth               Marlene Gade

 

Finn Korsholm

(kontakt person)

mail: hep@fiber.dk,

 

 

 

 

Ikke kun eleverne bliver klogere på Mørke Skole.
Skolen har også fået 13 intelligente cirkulationspumper.

[quote float=”right”]Vi kalder de nye cirkulationspum­per intelligente, fordi de selv kører op og ned efter det aktuelle forbrug.[/quote]

Det er en tydeligt tilfreds teknisk ser­ viceleder, der fortæller om energi­ forbedringer på Mørke Skole.

– Der er sket rigtig meget her på skolen. Jeg har været teknisk ser­ viceleder i 14 år, og jeg kan tyde­ ligt mærke, at der de seneste år er kommet meget mere fokus på klima og energi, fortæller Brian Pedersen.

Følger forbruget

Senest er skolens cirkulationspum­per til ventilation og fjernvarmecir­kulation skiftet ud med nye.

– Vi kalder de nye cirkulationspum­per intelligente, fordi de selv kører op og ned efter det aktuelle forbrug. På den måde sparer vi rigtig meget på elregningen i forhold til de gamle pumper, der kørte døgnet rundt.

Granulat på loftet

Et 300 mm tykt lag isoleringsgranu­lat på loftet af 2 bygninger på hver 1200 m2 og 1 bygning på 300 m2 har bragt varmeforbruget ned på et fornuftigt niveau.

– Det er 4 år siden, vi fik sprøjtet gra­nulat ind på lofterne, og det har vist sig at være rigtigt, rigtigt effektivt, fastslår Brian Pedersen og tilføjer, at også isolering af en hel facade i et gennemgangsareal har givet bonus på varmekontoen.

Står det til servicelederen, stopper energiforbedringerne ikke her.

– Jeg kunne godt se en stribe sol­ fangere på to af skolens store tag­ flader mod syd. De har tilmed den helt ideelle hældning på 30 grader, smiler Brian Pedersen.

Syddjurs Kommunes Byråd besluttede på deres temamøde den 29. marts i år, at lade administrationen gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning af den nuværende bygning i Ebeltoft, der bruges til rådhus, eller der skal bygges et nyt centralt beliggende rådhus.

[quote style=”boxed” float=”right”]Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.[/quote] 7 distriktsråd i Syddjurs føler i den anledning, at der må gøres opmærksom på, hvad distriktsrådende allerede foreslog og beregnede for 1 år siden, samt hvad man efterfølgende har erfaret, f.eks. i Viborg, når man tager den store beslutning at bygge et helt nyt rådhus.

Derfor har distriktsrådende sendt dette åbene brev til medlemmerne af Syddjurs Kommunes byråd

Hvorfor skal Syddjurs Kommunes nye rådhus ligge centralt i Rønde?

Vi vil gerne takke jer, fordi I på jeres temamøde den 29. marts besluttede, at administrationen skal gennemarbejde de forskellige scenarier for en eventuel udbygning i Ebeltoft eller bygge et nyt centralt  beliggende rådhus.

Vi er 7 distriktsråd i Syddjurs Kommune, hvilket er mere end halvdelen af Kommunens distriktsråd , der ønsker at fastholde det tidligere byråds beslutning fra 2006 om, at placere et nyt rådhus i Rønde.

Dette ønskes ikke bare ud fra den tidligere rapports konklusion, men på baggrund af en økonomisk beregning, der samtidig vil være til økonomisk og tidsmæssig glæde for Kommunens administrative medarbejdere. Samtidig vil Kommunens borgere få et centralt placeret rådhus, med en optimal infrastruktur, hvor Kommunens busdrift samles som i et spindelvæv og samtidig ligger ved motortrafikvejen.

Vi har haft kontakt til Scandi Byg A/S, som er et stort landsdækkende og anerkendt firma, der blandt andet har bygget skole for Farum Kommune, Jobcenter for Halsnæs kommune og Metroselskabet Ørestadens hovedsæde, for at høre hvilken m2-pris de ville kunne bygge et super energivenligt og smukt rådhus til. Vi fik det svar, at de ville kunne bygge det for kr. 10.000 pr. m2 i totalentreprise  inkl. omkostninger til arkitekt m.v.  Pr. 1/1 2007 var der 407 personer på de 4 rådhuse. Det er efterfølgende reduceret, men hvis vi nu regner med, at der fortsat er 400 ansatte i administrationen bliver den samlede udgift

Totalentreprice 108 mio.kr.
Grund f.eks. Dueholm Planeskole      5 mio.kr.
Byggemodning (kloak m.v.)     4 mio.kr.
Parkeringsplads     6 mio.kr.
I alt 123 mio.kr.

 

Ved at bygge et nyt, centralt og energivenligt rådhus, vil der samtidig være en mærkbar forbedring af Kommunens og de ansattes daglige driftsudgifter og en meget glædelig udvikling i CO2-balancen, som  Byrådet går ind for.

Selv om det er en forholdsmæssig stor anlægsudgift efter fradraget af forsikringssummen fra rådhuset i Kolind og salget af rådhuset i Rønde, kan den fordeles over 3 år, således at den ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen. I mellemtiden kan rådhusene i Ebeltoft og Hornslet i ro og mag sættes til salg.

Hvad skete der lige i Viborg Kommune?

Da Viborg Kommune efter kommunalreformen blev det nye regionscentrum, valgte man at bygge nyt og samle alle rådhuse på en og samme adresse. Det blev til en 300 mio.kr. investering, der, selv om det er et prestige byggeri, er tjent ind på fem år!

Hvis Viborg havde valgt den decentrale løsning, ville konsekvensen have været årlige kæmpeudgifter til løn, kørsel, energi og bygningsrenovering.

“Viborg Kommune har sparet mellem 50 og 60 mio.kr. årligt. Så i løbet af 5-6 år har huset tjent sig ind, og det vil vedblive at give os store årlige besparelser på energisiden” har Viborg Kommunes afgående stabschef Frank Mikkelsen udtalt, så han er ikke i tvivl om, at han har haft en heldig hånd med sin største og sidste opgave for Viborg Kommune.

Stabschefen skyndte sig samtidig med at give roserne videre “til de fremsynede byrådspolitikere, der havde modet til at gå imod den gængse holdning om, at det gjaldt om at holde lyset tændt i samtlige rådhuse. Det princip har andre kommuner måttet betale dyrt for. Det koster enorme summer hvert år i kørsel, løntimer, flere chefstillinger, energiudgifter og bygningsvedligeholdelse. Alene energibesparelsen giver os 10-12 mio.kr. årligt, når vi rykker sammen i det nye rådhus”, siger Frank Mikkelsen.

Derfor skal et nyt centralt rådhus bygges i Rønde.

Som det fremgår, er det på alle måder en fordel at bygge et nyt rådhus centralt placeret i Syddjurs Kommune.

Som det fremgår er vores økonomiske beregninger bestemt ikke skudt over målet.

Som det fremgår kan anlægsinvesteringen fordeles over flere år, således at det ikke blokerer for øvrige anlæg i Kommunen.

At det skal placeres i Rønde, peger et flertal af distriktsråd i Kommunen på ud fra den logiske holdning, at infrastrukturen til og fra Rønde er den absolut maksimale med 15. minutters busdrift samt lige ved motortrafikvejen. Røndes centrale placering har administrationen selv tidligere peget på i forbindelse med et andet projekt, der skulle placeres centralt. Samtidig er det jo også omkring Rønde, at Epinion og I selv har peget på, at den fremtidige boligmæssige udvikling i Syddjurs Kommune skal foregå.

 

Med venlig hilsen

 

Thorsager Distriktsråd                          Feldballe og Omegns Distriktsråd                  Ugelbølle Landsbyråd

Michael Bak                                                     Erik Aude                                         Henning Rasmussen

formand                                                           formand                                                  formand

 

Lokalrådet i Ådalen                                                                                                   Mørke Distriktsråd

Ellen Aarrebo Jensen                                                                                                         Kasper Urth

formand                                                                                                                                            formand

 

Hornslet Distriktsråd                                                                                                   Rønde Distriktsråd

Torsten Klein Mikkelsen                                                                                                      Carsten Skivild

formand                                                                                                                                            formand