Indlæg

Mørkes byfornyelse, Lys i Mørke, kører nu på det sidste år og skal afsluttes i juni.
Nedenfor er en kort opdatering af projekterne. Nogle af projekterne har stadig behov for hjælpende hænder eller nye input, så meld jer meget gerne til slutspurten uanset om I har bidraget tidligere eller ej.

Fyrtårnet

Der er nu gravet strømkabel hen til fyrtårnet og elektriker bestilt til at udføre installationerne. Ydermere er der bestilt laserprojektor, der momentvis og til særlige lejligheder skyder en tynd lysstråle op på det gamle fjernvarmeværks skorsten samt en animeret RGB-stråle op på siloen, hvor der er mulighed for at kommunikere simple tekster og budskaber. Fyrtårnsgruppen ønsker at invitere interesserede med i en kommunikationsgruppe, der skal udforme en strategi herfor.

Sport og bevægelse

Dette projekt er meget tæt på at være helt afsluttet. Gruppen var hurtig ude og fik anlagt multibanen nede ved hallen, lavet en trappe med lys i samt udarbejdet løberuter i området.

De mangler blot at få anlagt flise- området omkring multibanen, der bliver brugt dejlig meget. Husk at det er gratis for alle at komme ned og bruge den – skal ikke bookes bare bruges.

Det Åbne Spor

Undervejs i byfornyelsesprocessen kommer der heldigvis løbende nye ideer og initiativer op til nye tiltag og projekter, der gør Mørke mere interessant at bo i. Disse ideer bakker Det Åbne Spor op om, så her kan borgere søge om støtte- midler og hjælp til netop de ideer de brænder for. Af projekter under Det Åbne Spor kan nævnes træ- manden, disc golf-parken og projekter på vej nemlig et kunstdør- projekt, legestationen Krattet og en hundeluftergård.

Stationsområdet

Dette projekt har vist sig at være en stor udfordring at få medindflydelse i. Den hårdtkæmpende ar- bejdsgruppe har presset på gen- nem en årelang proces med Letbanesekretariatet og BaneDanmark for at skabe den bedst mulige station for Mørke men faktum er, at ønsket her ikke alligevel har været at inkorporere mange gode ideer og input. Derfor fokuserer stationsgruppen på det område, som vi HAR indflydelse på – nemlig thuja- hjørnet.

Hovedgaden

Hovedgadeprojektet har mødt megen modstand fra bureaukratiet, Vejdirektoratet, som ikke rigtig kan arbejde med os i en proces, der undersøger HVAD der er muligt at ændre/skabe, så her har den langsommelige proces oftest været “nej det kan ikke lade sig gøre”.

På trods af dette har hovedgadegruppen fundet alternative løsningsmodeller til begrønning af hovedgaden (krukkerne) og belysning med små solcelledrevne LED- lamper boret ned i fortovsfliser på Skolevej for øget sikkerhed for børnene, der går fra skolen og ned til hallen.

Ydermere fortsættes dialogen om øget vejsikkerhed, byportal m.m. se, at det flotte nye aktivitetshus tager form og håndværkerne er samt leje til private arrangemen- ter, der selvfølgelig skal overholde de regler, som opstilles i henhold til lovgivning og naboerne .

Byens hus

Alle kan se, at det flotte nye aktivitetshus tager form og håndværkerne er langt med projektet, som overdrages til byen i første halvår 2019. Frivillige kræfter er allerede gået i gang med at slibe gamle flotte gulvbrædder fra et renovationsprojekt, spartle vægge ved radiatorer m.m. og når råhuset overdrages skal alle de andre indvendige ting færdiggøres af os selv – på den måde kommer vi længst for pengene.

Byens Hus har mødt kæmpe opbakning, da den nye bestyrelse solgte medlemsbeviser – her er solgt over 200 medlemsbeviser, hvilket tydeligt viser den brede opbakning. Vi håber selvfølgelig at alle vil tage godt imod hele byens hus og give det en chance ved at henlægge
aktiviteter dertil, bruge det til at hænge ud i med venner og be og bekendte samt leje til private arrangementer, der selvfølgelig skal overholde de regler, som opstilles i henhold til lovgivning og naboer.

Byparken

Alle kan se hvor fin byparken er blevet med mange nye aktivitets muligheder for specielt de mange børnefamilier i byen. Næste indsatser er at få ryddet mere op og renoveret søen, så den tager sig bedre ud.

Nogle af jer så måske demonstrationen af laserlyset nede på stationspladsen en aften i maj.
Det var vores indtryk at de fleste syntes det så flot ud. Det er dog afgørende at det ikke kan blive til gene for nogen. Derfor har vi foreslået en vigtig æn- dring: fyrtårnet bliver rykket over på den anden side af banen og det bliver højere.

Det betyder at lyset stryger forbi alle huse højt oppe og dermed ikke skulle kunne genere nogen – hverken os der bor her eller trafikken.

Vi foreslår endvidere at lyset kun tændes i begrænset omfang.
F.eks. et par gange om ugen, en time om morgenen indtil solopgang og to timer om aften efter solnedgang og ved særlige lejligheder.
Lyset som rammer fjernvarmeværkets skorsten vil være en grøn plet, og lyset som rammer siloen vil være hvidt/ skiftende farver og kan danne simple billeder/ord.

laserlyskortMed kommunens hjælp er vi nu i gang med at høre alle relevante myndigheder for at få de nødvendige tilladelser.

Vi ved ikke hvor lang tid de forskellige myndigheder vil være om at svare. Vi skal nok give besked så snart vi har svar.

Når – eller hvis – Mørke får tilladelse til at opstille fyrtårnet med laserlyset vil der komme en høringsfase.
HER KOMMER MØRKES BORGERE IND I BILLEDET. I HAR MULIGHED FOR AT KOMME MED KOMMENTARER OG I VIL BLIVE HØRT.

Planerne vil blive lagt frem bl.a. i 8544 og på Mørke.dk og i høringsfasen vil I kunne komme med kommentarer.

Som I kan se på kortet vil de to lysstråler passere hen over et antal ejendomme.
De ejendomme som laserlyset passerer vil blive hørt med et direkte brev.

Hvis du mener at du også bør høres kan du kontakte tovholder på områdefornyelsesprojektet Alette Skov-Hansen på mail til alsh@syddjurs.dk

Næste fase bliver præsentation af ideer til fyrtårnets “kunstneriske indpakning”.
Vi håber det kan blive på et møde for byen i februar.

Hvis alt går vel kan lyset blive tændt omkring påsken 2017.

For Mørke Lysgruppe, Jakob Baungaard, Morten Käszner og Hjalte Tin

Arbejdsgruppen bag fyrtårnsprojektet arbejder på at afsøge mulighederne med et laserlys, der forbinder de højeste punkter i Mørke, i første omgang siloen og fjernvarmeværkets skorsten. Den 18. maj 2016 blev der afholdt en demonstration ved firmaet Laser Power A/S, hjemmehørende i Allingåbro.

Der arbejdes på at afholde en workshop med Urban Design studerende fra Aalborg Universitet omkring selve informationsstanderen, som ud over at skulle integrere en digital infoskærm, også skal opfylde områdefornyelsens øvrige dogmer om Genbyg og lys. Informationsstanderen eller lystårnet, som det er døbt, skal som udgangspunkt placeres på stationsområdet og være synligt for forbipasserende. Den endelige placering vil afhænge af udformningen.

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

– Mørke er en landsby, der ligesom mange andre landsbyer lider lidt, og det Mørke trænger til, det er at få en stærk selvbevidsthed, forklarer Jakob Baungaard.

SF-politikeren Kirstine Bille stod for den officielle åbning og tændte noget af et lys – nemlig en fire meter høj flamme:

– Det er et projekt, som både skaber sammenhold i Mørke, og det generer nogle kroner, som vi rent faktisk kan bruge til at skabe nogle synlige resultater, så det er et på alle måder godt projekt, siger hun.

[flickr_set id=”72157649813933310″]

– Vi sætter fokus på det positive i Mørke-fortællingen, som er den helt nye fortælling, som vi skal skabe herfra, siger Jakob Baungaard, der er medlem af Mørke Distriktsråd, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

Se mere fra lysfesten i Mørke i videoen  på siden, hvor du også kan høre Jakob Baungaard fortælle mere om lysfesten.

Mørke områdefornyelse 2015-2017 skydes officielt i gang med et væld af lys i mørket. I foråret 2015 bliver de første af rigtig mange projekter en realitet – det hele starter den 10. januar kl. 16 i Byparken. Vi håber på opbakning fra hele byen og inviterer derfor alle i Mørke til stor lysfest. Bak op om tiltaget, bliv inspireret af fremtidens Mørke – tag bedstemor, børnene, vennerne og naboerne i hånden, klæd jer varmt på og vær med til at tænde masser af ”Lys i Mørke”.

Program

Kl. 15.30 Kom og tænd dit eget ”Lys i Mørke” så et lyshav er klar til kl. 16.00 (hvis du har, så medbring et bålfad, grillen, en gammel trillebør, en halv olietønde el lign. – vær kreativ).

Kl. 16.00 Det første ”Lys i Mørke” tændes.

Formanden for PUK udvalget Kirstine Bille skyder projektet officielt i gang.

Kl. 16.15 Udstilling af Lys i Mørke-projekterne, lysaktiviteter og hygge.

Kl. 17.00 Fællesspisning – GRATIS aftensmad til alle (drikkevarer købes til rimelige priser – overskuddet går til julebelysningen i 2015).

Konkurrence: Hvem møder op med det største antal deltagere?

Deltag i konkurrencen og vind biografbilletter til hele holdet!* Er det 3. klasse inkl. forældre og bedsteforældre? Er det U17 håndboldholdet? Er det FDF-spejderne eller måske familien Hansen? Saml dit bedste hold og deltag.

Af hensyn til maden er der tilmelding til moerkedistriktsraad@gmail.com senest mandag d. 5. januar. Enkelvis eller holdvis – angiv antal og evt. hvilket hold du hører til.

Vi glæder os helt vildt!

Vil du være med til at skabe en hovedgade, som er indhyllet i blomster og med små sjove indslag? En hovedgade som alle taler om. Vil du være med til at give skolen et flot og kreativt vartegn? Vil du være med til gøre parken til et aktivt sted som emmer af liv, latter og stemmer? Hvor børn leger, forældre møder forældre, og hvor de unge kan hygge sig sammen med en kold øl og et kys?

Vil du være med skal du kontakte os.
“Skønne Mørke” handler ikke kun om at rydde op i Mørke, men også om at forskønne det vi allerede har og forhåbentlig tilføje nyt til alles glæde.

På visionsdagens væltede det frem med ideer og for ikke at drukne i et mylder af tiltag har vi i udvalget valgt tre fokusområder:

 • – oprydning på hovedgaden + plan for forårets beplantning
 • – aktiv park
 • – skolens vartegn

For at vores projekter skal lykkes, har vi brug for en arbejdsgruppe, som vil tage initiativ til at skaffe sponsorer og ansøge fonde om midler. Så har du gode forbindelser eller ordet i din magt, er det måske en gruppe for dig.

Og til sidst men ikke mindst har vi brug for nogle til at tage sig af os alle sammen. Vi skal have nogen til at sørge for forplejningen.

 

Er du den hjælpende hånd så skriv eller ring til Marlene Gade – gademarlene@gamil.com/ 42215407

Har du en ide om, hvilken arbejdsgruppe du vil melde dig på, skriver du det også.

 

På vegne af “Ryd op i Mørke”

Marlene Gade

Det er med en vis stolthed, at vi igen i år kan skrive mange på listen over deltagere til årets bedste markedsdag: Mød os i Mørke. Hele 69 boder er det blevet til, som vil blive flankeret af private lopper.[quote style=”boxed” float=”right”]Der vil også være en fællesevent på pladsen kl. 12.30, hvor vi for alvor vil gøre opmærksom på os selv – helt op i himlen![/quote]

I år har du desuden rig mulighed for at købe mad i Skoleboden, et stykke pizza hos Milano pizza eller Djurslands Pizza eller nuppe en kop kaffe og et stykke kage og frugt i Mød os i Mørke-caféen. Og hvis det ikke var nok, så står Lene fra Hallen klar med et lille stykke slik og andet godt. Hele dagen kan der købes øl/vand, popcorn, juice, vand, kaffe/the og kage i caféen. Så der er ingen grund til ikke at få alle timerne med, når vi endnu engang viser overfor os selv og alle andre, at Mørke er alt andet end en kedelig soveby!

Alle disse og måske endnu flere kan du møde i Mørke d. 24. august:

 • Bestyrelsen fra Mørke IF,
 • Lene fra hallens café,
 • løbeklubben,
 • spinning/fitness,
 • badminton,
 • Floorball,
 • håndbold,
 • fodbold,
 • tennis,
 • gymnastik,
 • parkour,
 • frivilligkorpset,
 • husholdningskredsen,
 • Mørke bibliotek,
 • Nanna Uldfisk,
 • Jesper Berggren med cykler,
 • distriktsrådet, mørke.dk,
 • dagplejen,
 • Solgården,
 • FDF,
 • Mørke Autogenbrug med amerikanerbil,
 • vuggestuen HulaHop,
 • Klokkers sejl og kalecher,
 • Mørke kirke,
 • krea-pigerne,
 • børnehaven Kastanjehuset,
 • byrødderne: Kim Lykke, Kai Pedersen, Flemming Hansen og Grethe Møgelvang,
 • Mørke sogn i gl. tid,
 • 8544,
 • tømrer Per Beck,
 • Kamia,
 • RC-biler med fjernstyret racerbil,
 • Siri med pileflet,
 • frisør Maolu,
 • David og Ole med deres luftfotos,
 • WorldPerfect med stenpapir,
 • frisør Bjørnkilde,
 • Blomsterloppen,
 • “Ryd op i Mørke”,
 • Lystrup tekstiltryk,
 • Solidpart,
 • SFO’en,
 • Kirkens Korshær,
 • Milano pizza,
 • Djurslands pizza,
 • Lis med pileflet,
 • Skolebestyrelsen ved Mørke skole,
 • René Sørensen med billeder fra Mørke,
 • Inge Frank med hækling,
 • Martin med racerbil og simulator,
 • Frede Pedersen med veteranbil,
 • Birthe Pedersen med strik,
 • Dorthe Hedegård med malerier
 • Nikoline Jensen med malerier.

Herudover får vi musik fra Syddjurs seniororkester, som spiller op til fællesdans, harmonika-hyggemusik ved Morten Käzner, kendte og egne numre ved Anders Jensen på guitar, festlig marchmusik ved tamburkorpset og endnu mere kendt musik ved Oliver og Svend.

Der vil også være en fællesevent på pladsen kl. 12.30, hvor vi for alvor vil gøre opmærksom på os selv – helt op i himlen!

Det er selvfølgelig ikke nemt at stable sådan et arrangement på benene, og dagen bliver kun til noget ved hjælp af den støtte og opbakning vi får fra hele byen. Særligt vil vi gerne sige tak til sponsorer; ICAN, Mørke Sparekasses Fond, Dagli’ Brugsen, SPAR og naturligvis Mørke skole, som igen i år lægger græs til!

10000 tak for hjælpen og vi GLÆDER os til at se jer alle sammen d. 24. august kl. 11-15 på Mørke skole!

TV2 Østjylland besøgte Mørke for at fortælle om den nye områdefornyelse

Byen trænger gevaldigt til at blive peppet op, mener en lokal ildsjæl Finn Korsholm. Byen er nemlig så nedslidt at se på, at beboerne frygter, det ligefrem skræmmer nye folk fra at slå sig ned.

 

Filmen kan ikke ses med Ipad/Iphone. Brug istedet dette link: http://www.tv2oj.dk/arkiv/2012/12/28?video_id=33194&autoplay=1

Sponser en kasse fyldt med blomster

og lad den forskønne hovedgaden det kommende sommerhalvår.

 

I forlængelse af “Ryd op i Mørke-dagen” blomstrede flere ideer om tiltag, der både kunne forskønne vores by, fortælle gode historier om byen og være med til at skabe yderligere fællesskaber på tværs.

Én af dem var at lade hovedgaden blomstre. Med blomsterkasser på begge sider af hovedgaden hele vejen gennem byen vil vi med beskedne midler kunne give hovedgaden et mere samlet og grønt udtryk til glæde for både os og dem på gennemfart. Byens gæster vil bemærke os og måske oven i købet smile, når de forlader byen i den anden ende.

Vi vil i fællesskab bygge, tilplante og udsætte kasserne d. 20. april 2013, hvor alle i byen, ung som gammel, inviteres til at være med til at forskønne byen på flere fronter.

 

Sponsorat

Her kommer du ind i billedet.

Ud over materialerne, som er genbrug, er der også brug for penge til planter og vanding. Mod et mindre beløb får man sit navn på kassen, og så har man sin egen blomsterkasse på hovedgaden, bygget med et selvvandingssystem, så man ikke skal bruge hele sommeren på at vande.

 

Hjælp med genbrug

Kasserne bygges af genbrugsmaterialer, og her har vi allerede nu brug for hjælp.

Vi skal have samlet plastbakker (af den slags man får mandariner, vindruer eller kød i) gerne med lidt høje kanter. Udtjente karklude (rene) og brædder. Ligger du inde med søm eller skruer, du ikke længere har brug for, kan de skam også bruges.

Der skal bruges min. 400 plastbakker, 200 karklude og mange brædder, så begynd allerede nu at samle! Alt kan afleveres ved præstegården, Kirkevej 30, 8544 Mørke. Tak for al den hjælp, vi kan få!

 

På vegne af “Skønne Mørke – Hovedgaden”

Rikke Nordmann

 

Billedtekster:

Kassens genbrugselementer

En færdige blomsterkasse

– og du kan møde rigtig mange!!

Lørdag d. 25. august kl. 11-15 vil pladsen rundt om skolen være et virvar af boder og aktiviteter. Kom og se alt det spændende, som Mørke har at byde på.

Rigtig, rigtig mange har allerede meldt sig til at have en stand eller lave en aktivitet, det være sig både firmaer, institutioner, foreninger, klubber og privatpersoner. Ud over de forskellige stande og bagagerumsboder vil der være masser af frilufts- og sportsaktiviteter, live musik fra lokale musikere og en hyggelig café, der sælger kage, popcorn, øl, sodavand og kaffe.

Man er meget velkommen til at tage picnickurv med og spise frokost på pladsen. Så tag hele familien med – der er masser af ting for folk i alle aldre!

Det er endnu ikke for sent at melde sig til at have en stand, en aktivitet eller en bagagerumsbod. Kontakt Anne Kirstine Urt (5071 4546) eller Maria F. Rasmussen (5152 7446).

Vi glæder os super meget til dagen og til at se dig!