Indlæg

På Nordre Ringvej i Ryomgård var autoværnene noget triste at se på. Det var der egentligt mange, der gerne ville gøre noget ved, og derfor tog distriktsrådet kontakt til Syddjurs Kommune. Efter lidt planlægning rykkede en gruppe borgere ud med maling og pensler sponsoreret af Syddjurs
Kommune, og nu kan alle nyde resultatet.

Kirting Olesen, Formand for Ryomgård Distriktsråd og en af initiativtagerne til projektet udtaler:

”Vi må nok acceptere, at det kommunale ikke kan løfte alle opgaver – men vi vil også gerne have en pæn by.”

Syddjurs Kommune er åben over for borgerdrevne initiativer på alle områder. Der er afsat en pulje til formålet.

Ring eller skriv til koordinator Peter Kromann-Andersen og hør om mulighederne – tlf. 87 53 50 47 pjka@syddjurs.dk

 

Læs mere her

Annonce_Skal_vi

Borgerne i Mørke er aktive i byens foreninger og støtter op om byens sociale og fysiske miljø.

Mange af byens borgere har vist et stort engagement i byens fysiske fremtoning. Byen har igennem de sidste år forsøgt at tage kampen op med butiksdød og manglende tilflytning. Der har for eksempel været arrangeret frivillige dage, hvor borgerne har kunnet deltage i oprydning og rengøring af hovedgaden og af byparken.

Byens image skal ændres
Byens Image udgør efter borgernes mening det største problem for tiltrækning af nye tilflyttere, og byen har derfor selv iværksat flere initiativer til en forskønnelse af byen. Strikkeklubben i Mørke sørger for nyklippet græs

Eksempelvis har strikkeklubben flere gange udsmykket byparken og resten af byen med iøjnefaldende påfund.

Økonomisk løft
Med områdefornyelsen får byen tilført et økonomisk løft, der dels kan give mulighed for en ny udvikling og dels give byen et nyt ansigt udadtil.

Billederne her stammer fra nogle af de initivativer som byen har gennemført i regi af den lokale strikkeklub Strik i Mørke, byforskønnelsesgruppen Skønne Mørke, Mørke Distritksråd, Mørke Idrætsforening, kunstforeningen og de lokale spejdere FDF.

Arrangementerne er foregået med stor tilslutning og engagementet fra byens borgere er i høj grad til stede.

Vil du være med til at skabe en hovedgade, som er indhyllet i blomster og med små sjove indslag? En hovedgade som alle taler om. Vil du være med til at give skolen et flot og kreativt vartegn? Vil du være med til gøre parken til et aktivt sted som emmer af liv, latter og stemmer? Hvor børn leger, forældre møder forældre, og hvor de unge kan hygge sig sammen med en kold øl og et kys?

Vil du være med skal du kontakte os.
“Skønne Mørke” handler ikke kun om at rydde op i Mørke, men også om at forskønne det vi allerede har og forhåbentlig tilføje nyt til alles glæde.

På visionsdagens væltede det frem med ideer og for ikke at drukne i et mylder af tiltag har vi i udvalget valgt tre fokusområder:

  • – oprydning på hovedgaden + plan for forårets beplantning
  • – aktiv park
  • – skolens vartegn

For at vores projekter skal lykkes, har vi brug for en arbejdsgruppe, som vil tage initiativ til at skaffe sponsorer og ansøge fonde om midler. Så har du gode forbindelser eller ordet i din magt, er det måske en gruppe for dig.

Og til sidst men ikke mindst har vi brug for nogle til at tage sig af os alle sammen. Vi skal have nogen til at sørge for forplejningen.

 

Er du den hjælpende hånd så skriv eller ring til Marlene Gade – gademarlene@gamil.com/ 42215407

Har du en ide om, hvilken arbejdsgruppe du vil melde dig på, skriver du det også.

 

På vegne af “Ryd op i Mørke”

Marlene Gade

Mørke blev bestemt en skønnere by at bo i efter en dag med “blomsterkasseaktion”.

Rigtig mange var mødt op på en flot solrig dag for og rydde op i byen efter en lang vinter..
Hovedgaden fik den store tur og langs Hovedgaden blev der opsat hele 77 flotte blomster kasser.
Det er allerede flot men de skal nok blive endnu smukkere at se på hen over sommeren. :o)

Også parken fik den store tur, med to nye bænke og oprensning af søen. – ja tænk nu kan man igen se vandet i søen !!

 

[flickr_set id="72157633286723997"]

Se de fine billeder fra en fin dag

Ryd op i Mørke var en stor succes

Undrede du dig over folkemængden på hovedgaden og teltet på kirkens græsplæne lørdag den 15. september? Så var du måske en af dem der dyttede og kom med glade tilråb til arbejdsgrupperne fra ”Ryd op i Mørke”?!

Dagens formål var at skabe et grundlag for forskønnelsen af Mørke by. Deltagerne blev delt op i forskellige arbejdsgrupper med overskrifterne ”aktiv park”, ”oprydning på hovedgaden”, ”planlægning af hovedgaden” samt ”varetegn for Mørke skole”.

Hovedgaden blev indtaget af arbejdsomme og hjælpsomme borgere, der med haveredskaber og arbejdshandsker tog kampen op mod ukrudt og affald. Deltagerne blev mødt med positive reaktioner fra andre fodgængere og bilister og de fik i den grad givet hovedgaden en ordentlig omgang.

I parken fik ideerne frit spil og gruppen havde kig på blandt andet bedre udnyttelse af parkens areal, udsyn til andedammen og fornyelse af legepladsen.

På skolen kom der meget konkrete ideer til varetegn og tegningerne var allerede ved at tage form på dagen.

Den sidste gruppe arbejdede med ideer og planlægning af hovedgadens udsmykning, alt fra ideer om beplantning, kunst på lygtepælene og gadeevents.

Arbejdsgrupperne står nu for, at disse ideer bliver en realitet ved hjælp af tilladelser, økonomisk kapacitet via sponsorer, fonde osv. Alle gruppernes arbejde vil betyde at der den 20. april næste år, vil være konkrete arbejdsopgaver, som vi har brug for din hjælp med. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen den 20. april næste år.

Vi takker for den store opbakning fra til alle deltagere og de positive reaktioner arbejdsgrupperne mødte dagen igennem. Vi ser frem til den 20. april næste år, hvor byen har brug for din hjælp til endnu en forskønnelse.

Derudover en stor tak til dagens sponsorer:

–        Dagli’ brugsen

–        Spar Storkøb

–        Milano Pizza & Kiosk

–        Frisør Malou

–        Hvilsager VVS

–        Private bidragsydere med boller og kage

På vegne af ”Ryd op i Mørke”

Asger Mou

[justified_image_grid preset=1]