Så ligger placeringen af ‘Byens Hus’ fast. Den 20 april bevilligede Syddjurs Kommune købet af Ebeltoftvej 7 den gamle genbrugsbutik.  Det er her det nye hus skal ligge.

Engang efter sommerferien 2016 vil bygningen blive nedrevet ved hjælp af kommunale bygningsfornyelsesmidler og herefter vil opførelsen af ‘Byens Hus’ påbegyndes.

Huset skal opføres som en del af Genbygprojektet. En kompetent gruppe af folk fra byen har involveret sig i denne del og arbejder tæt sammen med arbejdsgruppen for Byens Hus.

I vil komme til at høre meget mere herom i fremtiden!