,

Så er byfornyelsen i Mørke godkendt af byrådet

Byrådet i Syddjurs kommune besluttede den 26 marts 2014 at godkende områdefornyelsen af Mørke Bymidte.

Byfornyelsesforslagene er i høj grad inspireret af borgerne idéer, som blev drøftet på to workshops i efteråret.

De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, der blev præsenteret for byens borgere den 19. februar 2014.

Indsatsområder og aktiviteter

I projektet skal der blandt andet ske en forskønnelse af hovedgaden og stationsområdet, og etableres nye aktiviteter i Byparken, blandt andet legeplads, borde og bænke, overdækket uderum og fælles grill.

Derudover kommer der afmærkede motionsstier og outdoor fitness platforme ved Mørke Hallen.

Følgende indsatser og aktiviteter er udpeget som støtteberettigede:

  • Forskønnelse af hovedgaden med beplantning, belysning og nye belægninger
  • Tværgående forbindelser, eksempelvis en grøn kile i forbindelse med byparken
  • Forskønnelse af stationsområdet med beplantning, belysning og nye belægninger, pendler parkering og lader station for el-bil, infospot, markedsplads samt forberedelse til den kommende letbane
  • Nye aktiviteter i Byparken, blandt andet legeplads, belysning, borde og bænke, overdækket uderum, fælles gril samt udtynding af beplantning og aktivering af sø
  • Et aktivitetshus som byens mødested og ramme for sociale og kulturelle aktiviteter, eksempelvis café, mødelokaler og gårdbutik
  • Afmærkede motionsstier og outdoor fitness platforme
  • Multibane ved Mørke Hallen
  • Endelig afsættes midler til udvikling af et nyt image samt en pulje til events og aktiviteter, der skal skabe synlighed om områdefornyelsen, og om Mørke
  • Lys skal være et gennemgående tema og indtager en fremtrædende plads i alle projekter: Lys i Mørke.

Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. til Områdefornyelsesprojektet, heraf udgør de 1,5 mio. kr. refusion fra Staten.