Hovedgaden er måske det vigtigste projekt i hele byfornyelsen af Mørke siger Alette Skov Hansen.

Hovedgaden er den lynlås der får alle byfornyelsesprojekterne til at hænge sammen.

Genbyg hovedgaden” er også det nyeste projekt som skal gøre turen igennem Mørke til en anderledes oplevelse end i dag.

Se videoen:

Det var i hvert fald nemt at se, hvem vi gerne vil være.
Fastelavnssøndag mødtes omkring 200 superhelte og prinsesser, dyr og sagnvæsner ved Mørke Kirke. Først inde i kirken for at høre, at lige meget, hvem du er, er du en vigtig brik i slaget for det godes sejr. Dernæst uden for sognegården i slaget om tønderne og kampen om kronerne.

FDF Mørke og Mørke Sogns menighedsråd var fælles om fejringen af fastelavn – indledningen på den kirkelige fastetid. Og der blev tanket godt op. Pølser, kakao og fastelavnsboller gav tøndeslagere og tilskuere en tryg mavefornemmelse at gå hjem på.

Om vi kan klare os på den fornemmelse frem til påske, ved vi ikke.

[flickr_set id=”72157650765737666″]

Mørke IF søger DBU/Nordea Fonden om støtte til opførsel af multibane ved Mørke Idrætscenter og kan tilføje yderligere midler til byfornyelses projektet.

Multibanen som bliver opført som en del af by og områdefornyelsen vil stå færdig når Mørke IF holder byfest i maj måned

 Læs mere her

multibane2

3 søn advent fejres med luciaoptog og afslutning for minikonfirmander i Mørke Kirke

[flickr_set id=”72157649690221326″]

Mørke får nu 2,9 millioner kroner til yderligere at udvikle bymidten. Pengene supplerer det million beløb der allerede har betydet at byfornyelsen er i fuld gang.

”De 2.9 Mio sikrer at hele hovedgade projektet bliver endnu mere interessant. Pengene er øremærket et projekt som kaldes ”genbyg hovedgaden” – som vi skal udtænke sammen med Mørkes borgere og ikke mindst erhvervsfolk.” Fortæller formand for distriktsrådet Kasper Urth.

Projektet handler i sin enkelthed om det man kan definere som ”cirkulær økonomi” og fokuserer på hvordan vi kan genoplive hovedgaden gennem f.eks. at nedbryde gamle bygninger, genanvendelse af byggemateriel, og at arbejde sammen som en by (borgere, erhvervsliv, offentlige og private) for på den måde at skabe synergier og en positiv udvikling for Mørkes hovedgade.

De mange penge kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter der med 7 forskellige projekter forsøger at genopfinde hovedgaden.

”Ved at genoplive bymidterne, kan vi være med til at udvikle og fastholde bosætningen især i de små og mellemstore byer. Det er vigtigt, fordi erhvervsudviklingen er afhængig af, at der også er attraktive steder at bo for dem, der skal arbejde i området ”, siger minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen.

Byfornyelse er et ønske for mange byer, og nu bliver det en reel mulighed for Mørke.

 

Som forening eller institution i Mørke Skoledistrikt indkalder vi Jer hermed til det årlige fællesmøde, der afholdes i Mørke Idræts Center (mødelokalet ovenpå) den 04 DEC i tidsrummet 1930 – 2100.

Vi håber rigtigt mange medlemmer vil prioritere deltagelse, da der jf. nedenstående agenda er flere særdeles vigtige emner for byen at forholde sig til i den kommende tid. Omdrejningspunktet er selvfølgelig områdefornyelsen.

Agenda (jf. vedtægterne + en status på områdefornyelsen, pkt. 7)

 1. Formandens årsberetning.
 2. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd.
 3. Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd.
  •   Følgende ønsker ikke genvalg: Asger Mou, Klaus Molberg
  •   Følgende ønsker genvalg: Charlotte Guldberg Klokker
  •   Ikke på valg: Kasper Urth, Jakob Rauff Baungaard
  •   Forslag til kandidater: fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller opstilles på selve Fællesmødet. Eller ring på 4060 9123 for uddybning af opgaven
 4. Valg af revisor.
 5. Fastsættelse af årligt kontingent for Mørke Distriktsråd.

 Forretningsudvalget foreslår vi fastholder det eksisterende kontingent på 500 DKK 6. Behandling af indkomne forslag.

 Andre forslag / punkter til dagsordenen fremsendes til formanden (ku@pphr.dk) senest den 01 DEC

 1. Områdefornyelse i Mørke
  •   Status – hvor langt er vi, hvad sker der i 2015
  •   Involvering af foreninger, institutioner og erhvervsliv i områdefornyelsen
 2. Eventuelt

Spørgsmål og kommentarer til dagsordenen eller de enkelte punkter fremsendes til Kasper Urth (ku@pphr.dk), vi ser frem til et godt og konstruktivt møde hvor ikke mindst den fremtidige udvikling af Mørke ligger højt på dagsordenen, men hvor også de nye medlemmer af bestyrelsen er vigtige.

Vel mødt – Mørke Distriktsråd

NB: af hensyn til lokaler og forplejning hører vi gerne hvor mange I deltager senest den 01 DEC – mail antal til Kasper Urth (ku@pphr.dk) eller Hanne Schnoor (schnoor13@hotmail.com)

Overdækkede parkeringspladser til cykler, større parkeringsområder til biler, flere venterum og langt mere indbydende omgivelser.

Det er nogle af elementerne i en ny plan for bla. Mørke station. Håndværkerne skal tage fat i 2015, så arbejdet er udført ved åbningen af letbanen med Aarhus som omdrejningspunkt i foråret 2017. Også stationerne i Hornslet, Ryomgaard og Kolind får et løft.

»Det skal gøres mere attraktivt og lækkert at pendle via den ny letbane. Jeg er sikker på, at det kommende løft til de fire banegårde også kan blive et trækplaster i forhold til at øge bosætningen i Syddjurs. Der venter markante forbedringer,« siger formand Kirstine Bille (SF) fra kommunens udvalg for plan, udvikling og kultur til stiften.dk

Udgangspunktet er, at det skal være ligetil at rejse med letbanen. For Syddjurs Kommune er en af nøglerne gode parkeringsforhold, så i planen for de fire banegårde indgår etableringer af cykel- og parkeringspladser. Desuden er der fokus på attraktive venterum samt de rigtige servicefaciliteter.

Der er også udsigt til, at beplantning får mere fremtrædende roller på stationerne. Den skal medvirke til at skabe overskuelige samt trygge forhold for passagererne.

I Mørke falder arbejdet samtidig med byfornyelsen der er i fuld gang. På den led er timingen rigtig god siger Kirstine Bille.

 

Så er det nu hvis man vil  deltage i de temadage, hvor borgerne i Mørke kan være garanter for at sætte et stort fingeraftryk på det endelige byfornyelsesprogram.

Som de 2 primære fokusområder for by- og områdefornyelsen er hovedgaden og stationsområdet blevet udpeget. I princippet kan det dog være hele Mørke by, der kommer i spil. Det afhænger af, hvad borgerne i Mørke arbejder sig hen imod i den kommende borgerinddragelsesproces. Alle pengene kan dog ikke placeres på et enkelt område, da det skal være en helhedsorienteret indsats.

Temadagene – hvad skal der ske?

For at få de spændende ideer og gode overvejelser i spil afholdes der indledningsvist 2 temadage, hvor der er tid til at drøfte ideer samt udvikle og gå i dybden med de konkrete forslag. Alle borgere er velkomne til en eller flere konstruktive dage, hvor der skal arbejdes med Mørkes fremtid.

26 Oktober kl 9.00 til 13.00: Det fysiske bymiljø

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på hovedgaden, byparken, stationsområdet og sikring af de bløde trafikanter.

2 november kl 9.00 til 13.00: Sociale/kulturelle tiltag

En konstruktiv dag, hvor byens borgere arbejder med konkrete ideer og problemstillinger. Fokus vil være på sociale og kulturelle tiltag for alle aldersgrupper – indendørs og udendørs.

Ved begge temadage er der selvfølgelig sørget for mad og drikke og der vil være hjælp til aktivering/pasning af eventuelt medbragte børn.

Kontakt Distriktsrådet
Har du som borger noget du gerne vil drøfte med Distriktsrådet, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvis du ikke lige kan fange os, så skriv til moerkedistriktsraad@gmail.com.

 

Et by- og områdefornyelsesprojekt kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem Syddjurs Kommune og borgerne i Mørke. Derfor gennemføres der i efteråret en række informations- og temamøder, hvor byens borgere inviteres til at bidrage med meninger og ideer.

Hvad skal der ske i Mørke, hvad betyder noget for dig?

INFORMATIONSMØDE

TORSDAG D. 12/9 KL. 19.00 – 21.00 I MØRKE IDRÆTSCENTER

Hvad betyder et by- og områdefornyelsesprojekt, fra hvornår og hvordan kan millionerne bruges, hvilke indsatsområder i Mørke er identificeret og hvilke forventninger har Syddjurs Kommune til Mørke i et sådan projekt? Byrådet er inviteret – vi håber på et stort fremmøde af både ”byrødder” og borgere fra Mørke. Den konkrete køreplan, tidsfrister og indhold på de kommende temamøder præsenteres.

Budskabet “Mød os i Mørke” gik rent ind og der var lørdag stor trængsel ved skolen og de mange stande og aktiviteter.

Borgerne i Mørke satte endnu engang hinanden i stævne.

 

René L. Sørensen har samlet en masse gode billeder fra dagen.

[flickr_set id="72157635232560854"]

Se dem alle ved at klikke her

Snart kan du møde din by på en ny og måske ukendt måde, når professionelle, private og institutioner kommer og fortæller om alt det, de kan.
Der vil være aktiviteter, fremvisninger, loppemarked og meget andet godt .

Har du en lille enmandsvirksomhed hjemme i garagen, en god idé, en spændende hobby eller bare har lyst til at vise dit talent frem, så meld dig endelig til.

Du kan også sælge ud af brugte ting og sager, vi vil bare gerne vide, hvor mange der kommer, så vi kan sætte plads af til det.

En bod er ganske gratis, så kontakt Anne Kirstine (50714546) eller Maria (51527446) og hør mere.

FDFs 40 års jubilæum blev markeret med en lysfest for hele Mørke.
Mere end 100 levende lys trak et flot lysspor igennem byen og gav alle en helt ny oplevelse af hvordan den ellers så udskældte hovedgade kan se ud.

Lys-festen var også samtidig en markering af den Byfornyelse som Mørke skal igennem de næste år og som bla.skal ske ved et lokalt engagement.

Dette blev også påpeget i talerne på Stationspladsen. Her talte bla. en af FDF Mørke’s stiftere Bendt Johansen, Bestyrelsesformand Susanne Magnussen, Klaus Molberg fra Mørke Distriktsråd og Jesper Mathiessen (Soc) formand for PUK udvalget i Syddjurs Kommune.

På Stationspladsen blev der solgt varm mad og drikke og Cirkus Aroma lavede spektakulære ild numre, akrobatik og gøgl.

Djurs Juniorbrandkorps sørgede for at ilden kunne blusse i trygge rammer.

 

Se alle de mange billeder fra dagen taget af Rene L Sørensen
[flickr_set id=”72157632895275095″]

 

 

 

Ryd op i Mørke var en stor succes

Undrede du dig over folkemængden på hovedgaden og teltet på kirkens græsplæne lørdag den 15. september? Så var du måske en af dem der dyttede og kom med glade tilråb til arbejdsgrupperne fra ”Ryd op i Mørke”?!

Dagens formål var at skabe et grundlag for forskønnelsen af Mørke by. Deltagerne blev delt op i forskellige arbejdsgrupper med overskrifterne ”aktiv park”, ”oprydning på hovedgaden”, ”planlægning af hovedgaden” samt ”varetegn for Mørke skole”.

Hovedgaden blev indtaget af arbejdsomme og hjælpsomme borgere, der med haveredskaber og arbejdshandsker tog kampen op mod ukrudt og affald. Deltagerne blev mødt med positive reaktioner fra andre fodgængere og bilister og de fik i den grad givet hovedgaden en ordentlig omgang.

I parken fik ideerne frit spil og gruppen havde kig på blandt andet bedre udnyttelse af parkens areal, udsyn til andedammen og fornyelse af legepladsen.

På skolen kom der meget konkrete ideer til varetegn og tegningerne var allerede ved at tage form på dagen.

Den sidste gruppe arbejdede med ideer og planlægning af hovedgadens udsmykning, alt fra ideer om beplantning, kunst på lygtepælene og gadeevents.

Arbejdsgrupperne står nu for, at disse ideer bliver en realitet ved hjælp af tilladelser, økonomisk kapacitet via sponsorer, fonde osv. Alle gruppernes arbejde vil betyde at der den 20. april næste år, vil være konkrete arbejdsopgaver, som vi har brug for din hjælp med. Sæt derfor allerede nu X i kalenderen den 20. april næste år.

Vi takker for den store opbakning fra til alle deltagere og de positive reaktioner arbejdsgrupperne mødte dagen igennem. Vi ser frem til den 20. april næste år, hvor byen har brug for din hjælp til endnu en forskønnelse.

Derudover en stor tak til dagens sponsorer:

–        Dagli’ brugsen

–        Spar Storkøb

–        Milano Pizza & Kiosk

–        Frisør Malou

–        Hvilsager VVS

–        Private bidragsydere med boller og kage

På vegne af ”Ryd op i Mørke”

Asger Mou

[justified_image_grid preset=1]

 

– og du kan møde rigtig mange!!

Lørdag d. 25. august kl. 11-15 vil pladsen rundt om skolen være et virvar af boder og aktiviteter. Kom og se alt det spændende, som Mørke har at byde på.

Rigtig, rigtig mange har allerede meldt sig til at have en stand eller lave en aktivitet, det være sig både firmaer, institutioner, foreninger, klubber og privatpersoner. Ud over de forskellige stande og bagagerumsboder vil der være masser af frilufts- og sportsaktiviteter, live musik fra lokale musikere og en hyggelig café, der sælger kage, popcorn, øl, sodavand og kaffe.

Man er meget velkommen til at tage picnickurv med og spise frokost på pladsen. Så tag hele familien med – der er masser af ting for folk i alle aldre!

Det er endnu ikke for sent at melde sig til at have en stand, en aktivitet eller en bagagerumsbod. Kontakt Anne Kirstine Urt (5071 4546) eller Maria F. Rasmussen (5152 7446).

Vi glæder os super meget til dagen og til at se dig!

Her er Distriktsrådets oplæg/forslag til planstrategi som nu er indsendt til Syddjurs kommune.
Oplægget har været i høring hos alle distriktsrådets medlemmer, dvs. skoler, institutioner og foreninger.

Her på siden offentliggøres både høringssvaret samt bilag (1+2) som dokumentation/forklaring på nogle af de opridsede punkter.

Oplægget skal:

 • Danne grundlag for by og område fornyelse i Mørke midtby fra årene 2015 og fremover.
 • Danne grundlag for den nyreviderede kommuneplan og selvfølgelig kommende lokalplaner, herunder udvikling og udstykning, samt at vejdirektoratet og kommunen fjerner eller ændrer den planlagte omfartsvej vest om Mørke by.

Vi forventer os rigtigt meget af det fremsendte materiale til Syddjurs Kommune og glæder os til at indgå i den kommende konstruktive dialog og udvikling for Mørke og omegn.

Efter denne indsendelse behandler forvaltningen og byrådet og PUK udvalget alle de indkomne forslag.

Høringssvar Planstrategi 2012 Syddjurs kommune APR 2012 (Pdf)

Bilag01_planstrategi2012 (Pdf)

Bilag02_planstrategi2012 (Pdf)