Mørke er et usnobbet sted at leve og bo, et sted fyldt med foretagsomhed og med plads til forskellighed.
Vi vil bevare og styrke Mørkes små og store fællesskaber, båret af interessen for vores by, for hinanden og for naturen.

Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Sammen vil vi videreudvikle et levedygtigt lille samfund præget af åbenhed, glæde og liv.
Visionen bygger på værdiord, som er fremkommet på baggrund af interview og kortlægning af Mørkes DNA.

De værdi ord er: Usnobbet, Fælleskab, Foretagsomhed – og Bæredygtig.

Visionen for Mørke blev præsenteret på et borgermøde den 10. november 2015.

Visionen skal nu omsættes til en strategi og handleplan. Dette arbejde pågår i samarbejde med distriktsrådet. Brandingprojektet skal være afsluttet i april 2016.