AF EBBA GRETHE MØGELVANG LAURSEN, SOLVANGSVEJ 27, 8544 MØRKE:

“Mørke er en by i udvikling – ikke et sted hvor sidste mand lukker og slukker.

Tingene er ikke kun sorte og hvide, der findes også andre nuancer i spil.

Derfor vil jeg gerne give en beskrivelse af vores byfornyelse.

For et par år siden indførte regeringen et nyt tiltag om udvikling af landdistrikter i hele Danmark.

Den udvikling, man ønsker skal ske er gennem lokale ildsjæle, aktionsgrupper, foreninger, virksomheder, butikker mv. Idet man ved at lokale ildsjæle bobler med ideer og brænder for at gøre noget, er det naturligt at få fat i lokalområdernes energiske kræfter og i dem ligger faktisk den største styrke, man kan fremdrive i det nære samfund.

Mørke har to store styrker – nemlig at den ligger i nærhed af Randers, Grenå og Århus, og byen er præget af et stort sammenhold og mange frivillige som gerne vil involvere sig. Desuden er det et plus, at Mørke kan tilbyde daginstitutioner, skole, dagligvarebutikker mv.

Byfornyelsen i Mørke begyndte i 2013 med en række borgermøder, hvor man inddelte sig i grupper og lavede udveksling af ideer på kryds og tværs. Borgerinddragelsen er foregået efter demokratiske principper, hvor hver enkelt borger har kunnet deltage, hvor de havde tid og lyst. Det har været således, at nogle ideer faldt i god jord hos nogle, alt imens andre ideer blev kritiseret.

I et demokrati er det sådan, at er man ikke selv med i arbejdet, så må man acceptere, at nogen andre traf en beslutning og førte den ud i livet.

Mørke Distriktsråd har sammen med kommunens tovholder og adskillige hundreder af borgere arbejdet for at skabe et godt tværfagligt samarbejde. Byfornyelsen og byggeri af Byens Hus projektet er baseret på den helt unikke grobund af engagement, villighed, fleksibilitet, at løfte i flok, der præger Mørke Bys borgere.

Fra 2013 og frem til 2015 foregik arbejdet med byfornyelsen med en hel del møder i de grupper, vi havde opdelt byfornyelsen i. Vores projekt ”LYS I MØRKE” som blev skudt i gang i januar 2015 med en kæmpe lysfest i parken. LYS I MØRKE er fortællingen om en nedslidt by i tilbagegang, som rejser sig og genopstår som en ny og moderne by med tiltag og services, der passer til den moderne landsbyborger.

Staten bidrager med 5,4 mio. kroner fra nogle puljer (Genbyg, Landsbyfonden, Landdistrikt udvikling osv.) – samt Syddjurs Kommune med 4 mio. kroner. Der er ligeledes indkommet tæt på en mio. kroner fra private fonde. Byfornyelsen beskæftiger sig med 3 områder, Hovedgaden – Ebeltoftvej – Randersvej, Stationsområdet på Stationsvej og Letbaneområdet, samt Byparken med fælles legeplads på Kirkevej. Vi forventer, at alt er afsluttet i 2019.

Når nogle anfægter brugen af disse penge, så er fakta sådan at havde Mørke ikke søgt og fået disse penge, tja så var der en anden landsby som havde fået dem.

Byens Hus projektet har dannet en ny forening, som fremover vil stå for drift og arrangementer. Genbyg puljen som købte det nedslidte hus, har også gavnet andre borgere, idet overskydende penge fra handlen er fordelt til andre husejere på Hovedgaden og Stationsvej som har kunnet søge og få penge til renovering af deres facader, vinduer og tage.

Vi må sige, at Byens Hus arbejdsgruppen har medvirket til, at de millioner de skaffede til byen, nu yderligere gav forskønnelse af andres huse. Penge de sikkert ikke selv havde fundet frem til. Byens Hus arbejdsgruppen har også sørget for sammen med kommunen, at 3 parceller har fået en tinglyst vejret henover Byens Hus grunden til deres carporte. Dette medfører også bedre værdi på disse ejendomme. BYENS HUS projektet er gennembearbejdet, her er dannet en forening, og det indgår som et led i vores byfornyelse for Mørke Bymidte. Driften af huset baseres på fremtidige lejeindtægter fra arrangementer, folkeaktier, medlemskontingenter og diverse støttegivende arrangementer hen over året. Både bestyrelse og de mange frivillige i dette projekt er fornuftige mennesker, der naturligvis arbejder for at projektet kommer til at hænge sammen.

Hvis det bestod af en samling ufornuftige personer, tror jeg næppe, vi havde lykkedes med at få penge fra diverse fonde, stat og kommune til sådan noget.

På Hovedgaden har det været svært at gøre ret meget. Vejen er en Statsvej og behæftet med ret så mange restriktioner. Løsningen med at spørge private om at låne noget af deres jord til de store kæmpekrukker, tilplantet med ens stedsegrønne planter, har været et af de tiltag vi fik igennem hos Vejdirektoratet. Det lykkedes os at få skabt en begrønning af Hovedgaden, som Vejdirektoratet kunne acceptere. Stationstorvet baseres alene på, at fakta er, at Letbaneselskabet og Banedanmark har besluttet for længe siden, at alle stationer langs den nye rute Odder-Århus-Grenå alle skal være ens. Derfor har det været svært for gruppen omkring stationsområdet at få lavet nogle tiltag, de kunne få igennem. I Parken har udfordringen bl.a. været, at en offentlig legeplads er der flere restriktioner på, men heldigvis var det kommunen, som man kun skulle spørge her om tilladelser.

Når jeg skriver dette, er det fordi jeg grundlæggende mener, at Mørke Byfornyelse er kommet igennem med meget arbejde, skabt via frivillige hænder. Når ca. 10-15 procent af byens borgere er involveret i disse ting, samt yderlige mange er med i andre gøremål via idræt, spejder mv., så mener jeg godt man kan sige, at borgerinddragelse kan lade sig gøre.

Brok og andet foregår, men jeg synes man skal holde sig for øje, at en ting er at have ret, og en anden er at få ret.

Begge dele kræver velvilje fra flere sider.

Når man udøver borgerinddragelse og demokrati, så er det lysende klart for enhver, at de der er med, bidrager på den ene eller anden facon, altid har fortrinsret til at få egne ideer sammenflettet med andres. Modsat de der slet ikke deltager. Deres ideer går tabt.

Der er ingen tvivl om, at vi kommer længst med lokale kræfter, med lokale ideer, med en flok borgere der maler med den brede palet og får landskabet til at skinne, og småbyerne til at emme af liv og glade dage.

Der er hos undertegnede heller ingen tvivl om, at deltagelse som frivillig borger har haft store omkostninger. De ting som er hændt for nogle af os, forsøger vi faktisk at få genbrugt konstruktivt, ved at give videre til kommunen om erfaringer med Mørke byfornyelse, så man måske i fremtiden kan imødegå nogle situationer og problemer som kan opstå. Kritiske røster som er for eller imod har også lov at ytre sig, uden man nødvendigvis behøver blive enige i synspunktet. Det er godt nok træls, når noget kammer helt over og ender i ren chikane og personfnidder.

Derfor lad freden sænke sig over vores dejlige by Mørke. Vi kan – hvad vi vil, men slid skal der til.”

Der var stor rejsning da  det charmerende fyrtårn blev rejst midt i byen ved de to store færdselsåre, hovedvejen og letbanen. Dagligt passerer flere tusinde mennesker dette punkt og det er netop grunden til, at vi i Distriktsrådet og Fyrtårnsarbejdsgruppen ønsker at markere og vise LYS I MØRKE for de mange forbipasserende.

Se også :Hjalte Tin og Jakob Rauff Baungaard forklarer hvad ideen med fyrtårnet er og hvad planerne fremover er.

Grunden til, at det er vigtigt at vise denne markering er, at bryde mange forbipasserendes fordomme om Mørke, som en lidt slidt by med en trist hovedgade. Fyrtårnet det selvfølgelig ikke alene men vi vil gøre et opråb til de forbipasserende, så de får øjnene op for, at Mørke by er under udvikling og nogle gange kan overraske. På den måde får vi folk til at mentalt stoppe op og blive nysgerrige på, hvad Mørke kan og vil.

Vi i Fyrtårnsgruppen og i Distriktsrådet er glade for resultatet og håber at alle i byen vil give det charmerende nye lys i Mørke en mulighed for at blive en positiv del af Mørke

Fyrtårnet har også en historie. Det kommer fra Aarhus Oliehavn, hvor det har stået i perioden 1974-2016, hvorefter det blev gennemgribende renoveret af multikunstneren, Niels Rahbæk, som var villig til at lade det ende i Mørke.
Alle udgifter vedr. projektet dækkes af eksterne støttemidler fra NRGi’s grønne værdipulje, som har været så flinke at donere 161.500 kr. til projektet.

– Fyrtårnsprojektet har til formål at vise lys i Mørke, og at gøre folk interesseret i at undersøge byen og den byfornyelses proces, vi er i fuld gang i herude, siger Jakob Baungaard.

SE OGSÅ : DRONEVIDEO AF FYRTÅRNET

Projektet er en del af et større byfornyelsesprojekt i byen, der hedder Lys i Mørke. Det er en indsats, der  har til formål at gøre Mørke en bedre by at bo i, og hvor temaet for de forskellige projekter samtidig skal indtænke lys og indarbejde genbrug. 

Hjalte Tin og Jakob Rauff Baungaard forklarer hvad ideen med fyrtårnet er og hvad planerne fremover er.

Fyrtårnsprojektet har til formål at vise lys i Mørke, og at gøre folk interesseret i at undersøge byen og den byfornyelses proces, vi er i fuld gang i 

Se også: Fyrtårnet ankommer til Mørke – Stor rejsning 🙂

Se drone video af  det nye fyrtårn

Onsdag efter påsken bliver der sat et stort komma i byfornyelsesprocessen, når det charmerende fyrtårn bliver rejst midt i byen ved de to store færdselsåre, hovedvejen og letbanen. Dagligt passerer flere tusinde mennesker dette punkt og det er netop grunden til, at vi i Distriktsrådet og Fyrtårnsarbejdsgruppen ønsker at markere og vise LYS I MØRKE for de mange forbipasserende.

Grunden til, at det er vigtigt at vise denne markering er, at bryde mange forbipasserendes fordomme om Mørke, som en lidt slidt by med en trist hovedgade. Fyrtårnet det selvfølgelig ikke alene men vi vil gøre et opråb til de forbipasserende, så de får øjnene op for, at Mørke by er under udvikling og nogle gange kan overraske. På den måde får vi folk til at mentalt stoppe op og blive nysgerrige på, hvad Mørke kan og vil.

Det ligger selvfølgelig i det overraskende, at fyrtårnet ikke stå i en havneby men er placeret inde midt på Djursland.

Det ligger selvfølgelig i det overraskende, at fyrtårnet ikke stå i en havneby men er placeret inde midt på Djursland. Hvis vi skal tiltrække folks opmærksomhed på vores by, så kræver det at folk bliver nysgerrige efter at undersøge mere om, hvad Mørke er og kan tilbyde. 
Kampen om tilflyttere er stor i hele Østjylland, da målgruppen ofte er børnefamilier fra Aarhus. Alle byer kæmper om at tiltrække dejlige mennesker, der kan bidrage til byens handelsliv, foreningsliv, udvikling og at forhindre de sidste af byens instutioner i at lukke ned.

fyrtårnet, som det oprindelig så ud på Aarhus Havn

transport fra aarhus havn

Fyrtårnet har også en historie. Det kommer fra Aarhus Oliehavn, hvor det har stået i perioden 1974-2016, hvorefter det blev gennemgribende renoveret af multikunstneren, Niels Rahbæk, som var villig til at lade det ende i Mørke.
Alle udgifter vedr. projektet dækkes af eksterne støttemidler fra NRGi’s grønne værdipulje, som har været så flinke at donere 161.500 kr. til projektet.

Næste step i projektet er at få skabt stemningslys i fyrtårnet, så der kommer et diskret lys i lanternen samt mulighed for at oplyse fyrtårnet i perioder.
Derudover skal fyrtårnet have en skærm installeret, så det kan kommunikere lidt om de aktiviteter i byen.

Projektet taler direkte ind i byens værdiord (usnobbet, foretagsomhed, fællesskab og 1/2 bæredygtighed), som brandinggruppen arbejdede sig frem til, og vi i Fyrtårnsgruppen og i Distriktsrådet er glade for resultatet og håber at alle i byen vil give det charmerende nye lys i Mørke en mulighed for at blive en positiv del af Mørke, tale det op samt bruge det som en god konversationsstarter, hvor i kan fortælle om den spændende udvikling Mørke er igang med. 

en af de stolte fyrbøder (Hjalte Tin) fra arbejdsgruppen

tårnet efter det blev renoveret

I Distriktsrådet og specielt arbejdsgruppen omkring hovedgaden oplever vi generelt glæde og positivitet omkring de mange beplantede krukker, som nu er opstillet langs hovedgaden i Mørke. Den opbakning er vi selvfølgelig utroligt glade for. Vi oplever også folk i byen nysgerrigt spørger; ”hvad så med alle de andre ideer vi havde omkring fornyelse af hovedgaden, bliver de ikke til noget”?

Formålet med hovedgade projektet er egentligt; ”Forskønnelse og Begrønning”, hvilket harmonerer meget godt med det, som reelt kan påvirkes og ændres. 
Under møder med Vejdirektoratet har projektgruppen stort set kun mødt en holdning, nemlig ”nej”. Ligegyldigt hvilket forslag som er fremlagt, så har Vejdirektoratet sagt ”nej, det dur ikke” – som eksempel er det diskuteret om vi kunne ændre vejbelægningen, bruge / inddrage cykelstien, ændre forløbet af vejen, bruge noget af fortovet, om vi kunne plante træer langs vejen, sætte en slags ”rabat” op i midten af vejen til beplantning osv. osv. Intet har i en dialog med Vejdirektoratet kunnet lade sig gøre – derfor er der tænkt anderledes og i utraditionelle løsninger, og her kommer krukkerne ind i billedet.

Krukkerne giver os mulighed for på en og samme tid at ”Forskønne og Begrønne” hovedgaden – endda på en fleksibel måde, hvor vi faktisk kan flytte krukkerne, vi kan ændre beplantningen og vi kan beklæde planterne med eksempelvis julebelysning, skoleklasserne kan pynte beplantningen, måske er der et strikkeinitiativ på vej – kun fantasien sætter grænser, og det gør at krukkerne helt naturligt vil spille sammen med andre initiativer i byen.

De omkring 100 krukker (og lidt bænke) er placeret hvor velvillige ejere har tilbudt at stille en del af deres ejendom til rådighed, med det formål at bidrage til forskønnelse af hovedgaden. Arbejdsgruppen har været forbi et utal af ejere, nogle har sagt ja, og andre har sagt nej tak – selvfølgelig helt i orden. Arbejdsgruppen har holdt formålet for øje – nemlig at ”Forskønne og Begrønne” vores ret triste hovedgade, og det må man sige krukkerne i den grad gør. Om de står foran en privatperson eller en erhvervsdrivende har ingen betydning i forhold til projektets formål – vi ønsker ikke på den måde at klassificere personer, vi er blot glade for at kunne arbejde med folk i byen, som har et stort hjerte og som brænder for udvikling af Mørke.

En del ejere har velvilligt tilbudt at vande planterne om det måtte være nødvendigt, og resten vil Distriktsrådet og andre hjælpsomme frivillige i Mørke passe. Faktisk er der så meget jord i krukkerne, at de skaber deres eget lille øko-system, hvorfor de ikke kræver ret meget pasning.

Arbejdsgruppen arbejder stadig på andre ideer til forskønnelse af hovedgaden, men som beskrevet ovenfor er det ikke ”bare lige”. De mange restriktioner og hensyn gør det ikke let, men mon ikke det lykkedes ved fælles hjælp at komme på flere gode ideer til ”Forskønnelse og Begrønning” af hovedgaden, jeg tror det. 
Har du en ide, en tanke så skyd den endelig i vores retning 

 

Udvalget for natur, teknik og miljø har godkendt en byggesag om et nyt medborgerhus i Mørke kaldet Byens Hus. Projektet har tidligere ansøgt om byggetilladelse i starten af 2017, men efter en samlet vurdering af byggeriets økonomi er der indsendt et nyt og justeret projekt, som nu er godkendt.

Ansøgningen om byggetilladelse er indsendt af Plan og Udvikling i Syddjurs Kommune sammen med foreningen Byens Hus i Mørke med henblik på at opføre et medborgerhus kaldet Byens Hus, på Ebeltoftvej 7 i Mørke. På grunden lå der tidligere en genbrugsbutik, som nu er nedrevet, og Syddjurs Kommune købte grunden i 2016.

Ideen om et medborgerhus på grunden udspringer af Mørke Områdefornyelse, hvor Byens Hus er et af fem indsatsområder som er udviklet i samarbejde med Mørke Distriksråd. Der er afholdt en række offentlige møder om projektet og nedsat en lokal arbejdsgruppe som arbejder på projektet i samarbejde med kommunen.

Der blev søgt om en byggetilladelse tilbage i februar 2017 og det daværende udvalg for natur, teknik og miljø godkendte den på deres møde i maj 2017. Efter en vurdering af projektets økonomi har arbejdsgruppen og Syddjurs Kommune besluttet at indsende et lidt mindre og justeret projekt. Det kræver en ny byggetilladelse. Udover at være billigere har det nye projekt 50 cm lavere byggehøjde, længere afstand til skel og er mindre i grundplan.

Udvalget for natur, teknik og miljø har i går behandlet byggesagen og givet tilladelse til projektet. Formanden for udvalget Kim Lykke Jensen udtaler:

– Som byggesag er der tale om en ret simpel sag, hvor bygningen overholder alle de krav, som vi han stille ud fra et lovgivningsmæssigt perspektiv. Det er brandærgerligt, at nogle af naboerne ikke er tilfredse med projektet. Men hvis en privat husejer havde købt grunden og ville bygge det samme hus, så havde vedkommende også fået lov. De frivillige kræfter bag dette projekt og hele områdefornyelsen har gjort et stort stykke arbejde. Derfor er jeg sikker på, at huset og ideen bag nok skal lykkes, og at byens hus vil ende med at blive et stort aktiv for byen.

Byggesag samt høringssvar kan ses på kommunens hjemmeside her: https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-natur-teknik-og-miljoe-ntm-2018-16-01-2018

Det tidigere forslag til Byens hus er blevet revideret og nye tegninger er blevet udarbejdet til godkendelse.
Først med en partshøring og derefter en byggetilladelse.

Byens Hus skal opføres i Mørke på Ebeltoftvej 7 , med café og borgerlokaler.

Der er før søgt om opførelse af et Byens Hus på samme adresse med partshøring fra den 28. februar – til den 21. marts 2017. Dette projekt blev senere til bage trukket og byggetilladelse annulleret den 27. oktober 2017.

Det nye projekt er 233 m 2 mod det tidligere som var 305 m 2 i grundplan. Det nye byggeri har et samlet areal på 382 m 2 mod 460 m2 for det tidligere .
Det nye byggeri er ikke flyttet længere mod øst , men da huset er blevet kortere er afstanden til skel mod vest øget fra 2,50 meter til 4,47 meter. Huset er desuden blevet 50 cm lavere fra 10,14 – 9,64 meter . Afstanden til skel mod vest er nødvendig i henhold til at der skal være vejadgang til Stationsvej 4 og 6 .

 Området er ikke lokalplanlagt men der er en kommuneplanramme der giver mulighed for at opføre byggeri med en maks. højde på 12,00 meter

Arbejdsgruppens svar til nabogruppen vedr. alternativt skitseforslag

Arbejdsgruppen havde møde i mandags, den 4. december 2017, og drøftede det alternative skitseforslag til Byens Hus i Mørke, som I havde med til mødet i hallen den 1. nov. 2017.

Først vil vi gerne kvittere for, at I har udarbejdet et forslag til en alternativ placering og udformning af Byens Hus.

 

Vi har i arbejdsgruppen arbejdet med projektet for Byens Hus i 3 år, og vi har brugt en del tid på at drøfte formål og intentioner med Byens Hus: Byens Hus skal være et vartegn for byen, og huset skal være synlig og ’lyse op’ i hovedgaden, både fysisk og i overført betydning. Facaden ønskes tilbagetrukket således at den plads der opstår foran huset kan indgå i den igangværende hovedgadefornyelse med grønne oaser. Arbejdsgrupperne ønsker at hus og pladsen foran sammen danner en symbiose af cafe, hus, torvestemning og begrønning i bybilledet. Arkitekturen må gerne adskille sig fra resten af byen og understrege husets særlige betydning og funktion. Der er ikke bare tale om et alm. parcelhus.

 

Caféen er placeret, så den vender ud mod hovedgaden, og sådan at man kan se det liv, der udspiller sig bag den store glasfacade. Det har været vigtigt for os, at man kan se husets indre og særligt genbyg materialerne, som er anvendt til gulve og vægge.  Multisalen er placeret i den bagerste ende af huset, adskilt fra cafeen af en kerne af servicefunktioner, så som køkken og toiletter, hvilket gør at multisalen kan bruges uafhængigt af caféen. Det samme kan mødelokalerne på 1. sal.

 

Vi beklager meget, men det alternative forslag anses desværre udformet på en måde, som arkitektonisk umuligt kan give samme effekt som ønsket af arbejdsgruppen og bestyrelsen. Det alternative skitseforslag ses ikke at kunne opfylde de intentioner, vi har haft, ligesom funktionaliteten i huset ikke er helt så god. F.eks. kan caféen ikke på samme måde anvendes til arrangementer fordi adgangen til alle øvrige rum i huset går via caféen. En stor del af 1. salen vil ikke kunne udnyttes pga. skråvæggene, og huset vil ikke kunne rumme det samme antal m2.

 

Med placeringen langs med hovedgaden forsvinder forpladsen, mens det store areal bagtil ikke umiddelbart har tilknytning til huset og ikke opleves som en forbedring.

 

Bygningen kan i øvrigt ikke være helt så langt, som den er vist, da adgangsvejen mellem nr. 7 og nr. 9 skal være min. 5,7 m, idet to biler skal kunne passere hinanden uden at sidespejlene køres af, og der skal være plads til, at der også kan gå en person ved siden af. Adgangsvejen til Ebeltoftvej 5, og Stationsvej 4 og 6, på den anden side af bygningen er udlagt i matriklen, som lovet.

 

Byens Hus er designet, så det er muligt forholdsvis enkelt at udvide huset, idet bygningen blot kan forlænges ved at sætte yderligere stålspær op i det modulsystem, som huset er bygget op efter. Det alternative skitseforslag er arkitektonisk ikke helt så let at udvide. Der kan naturligvis bygges en vinkel på, men det er både mere besværligt og generelt også dyrere.

 

Vores ingeniør har vurderet, at jeres forslag i sin udformning og disponering vil være 15-20 % dyrere at opføre, når materialer og konstruktioner er de samme, hvilket det retfærdigvis må være, hvis sammenligningen skal være reel.

Endelig vil jeres alternative forslag betyde en ekstra udgift til rådgivning, idet projektet skal tegnes helt om, og der vil skulle udarbejdes et helt nyt myndighedsprojekt. En udgift der beløber sig til 80 – 100.000 kr. Hertil kommer den ekstra tid, det vil tage at udarbejde nyt tegningsmateriale, en ny brandstrategi, energirammeberegning osv.

 

I forhold til byggemodning af grunden og opbygning af en ny sandpude kommer der en ekstra udgift på ca. 50.000 kr.

 

Opsummeret så betyder det alternative skitseforslag:

 

 1. 15-20 % dyrere i anlægsudgift.
 2. 150.000 kr. ekstra til rådgivning og byggemodning.
 3. Vejadgangen er ikke bred nok og huset kan ikke være helt så stort, som det er vist.
 4. Bygningen er dyrere at udvide eller bygge til.
 5. Arkitektonisk adskiller huset sig ikke fra den øvrige bygningsmasse langs hovedgaden.
 6. Indretningen er mindre god, idet caféen bliver det centrale gennemgangsrum og ikke et udstillingsvindue til byen.

 

I forhold til de fordele, som I oplister i det medfølgende brev, så er eller kan de fleste af dem også opfyldes i det nuværende projekt: Der er skabt et kig hele vejen igennem bygningen. Der er også et terrasseområde bag ved huset uden gener fra trafik. Der er også mulighed for at opdele 1. salen i flere lokaler, og der er også mulighed for en trappelift til 1. sal.

 

Adgangen til køkkenet kan ske både gennem de dobbelte døre i multisalen og gennem en af de to døre i facaden. Der er ikke tale om et produktionskøkken med faste leverancer, og der er derfor ikke behov for en direkte adgang fra det fri.

 

Vi har imødekommet beboernes indsigelser i forhold til bygningens samlede højde, idet højden er reduceret med 50 cm fra 10,14 til 9,64 m.

 

Af hensyn til indbliksgener har vi fjernet tagterrassen og ændret vinduerne på 1. sal til ovenlysvinduer. På 1. sal er der således alene et stort vindue i gavlen ud mod parkeringspladsen bag ved huset.

 

Selve facadehøjden er reduceret fra 5 m til 4,5 m. Huset er blevet mindre, idet længden af bygningen er reduceret fra 26,52 m til 20 m og bredden er reduceret fra 11,51 til 11,25 m.

 

For at imødekomme indsigelserne omkring indbliksgener har vi ændret på grundplanen, sådan at gallerigangen og gangen ved toiletterne bliver byttet rundt. På denne måde vil der være endnu færre vinduer ud mod naboerne langs med Stationsvej, og dermed endnu færre indbliksgener.

 

Vi håber, vi med dette svar har redegjort for, hvor seriøst vi har vurderet jeres forslag og også hvorfor vi fastholder det nuværende projekt.

 

Naboerne på Stationsvej og Vognmagergade vil i øvrigt blive hørt konkret i forhold til projektet, når byggeansøgningen til det reviderede projekt til Byens Hus skal behandles.

 

På vegne af;

 

Mørke Distriktsråd

Arbejdsgruppen Byens Hus i Mørke

Bestyrelsen Byens Hus i Mørke

                     

Kasper Urth

 

 

BYENS HUS MØRKE – ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG

Fra Nabogruppen Stationsvej/Vognmagergade

Følgende punkter er med dette projekt væsentligt tilgodeset:

 • Placering langs med hovedgaden = mindre nabogener
 • Kig gennem hele huset – åben cafe´område
 • Terrasseområde bag huset uden gener fra trafik
 • Køkken placeret nemt tilgængeligt for leverancer
 • Mulighed for opdeling af mødelokaler 1 sal
 • Mulighed for elevator/lift til 1 sal
 • Totalhøjden under 9 mtr.

Med dette forslag forventer nabogruppen at blive inddraget i det videre forløb, således der kan blive skabt et projekt ALLE kan gå ind for og acceptere.

På Nabogruppens vegne

Tomas Jensen

Så er der endelig nyt at berette fra Mørke Lysgruppe.

For et år siden for- talte vi her i 8544 at vi ansøgte kommunen om byggetilladelse til at opsætte et lystårn i Mørke ved krydset jernbanen/hovedvejen. Læs igen

Optimistisk håbede vi på at tårnet kunne komme op i påsken 2017. Ja, som alle kan se, er der endnu ikke noget lystårn i Mørke, men sagen har ikke stået stille i den forløbne tid.

Fyrtårnet vil blive sat i stand, bl.a. forhøjet og malet, så det tager sig pænt ud når det finder sin nye plads midt i Mørke.

Syddjurs Kommune har afholdt nabo-høring. Der kom kun én klage, som dog ikke var af en karakter som kommunen mente burde bremse projektet. Derefter kontaktede kommunen vejdirektoratet, luftfartsstyrelsen, letbanen og politiet, og fik – efter en rum tid – grønt lys hele vejen rundt.

Den 18. oktober 2017 fik vi byggetilladelse til at opføre et lystårn på betingelse af at det er max 10 meter højt, placeres så det ikke er til gene for trafikken, at det overholder sikkerhedsafstanden til letbanens køreledninger, og at der ikke er adgang til tårnet så lyskeglerne kan påvirkes til gene for flytrafik og letbanens tog og togfører.

Vi arbejder på en teknik som gør det muligt at sætte dekorativt lys på selve tårnet, som giver mulighed for at vise tekst og video med selve tårnet som “lærred”, og vi vil installere laserlys.

Så langt så godt!

Nogle af jer så måske alle de flotte og fantasifulde tårnmodeller som de unge designstuderende udstillede i Idræts- centerets cafeteria. Læs mere

Der var bare én ting de ikke havde taget højde for: penge. Hele lys-projektet er baseret på den donation Mørke har fået fra Nrgi til et lystårn på kr. 161.000. Med nødvendige udgifter til fundering, el og teknisk udstyr er der ikke så meget tilbage til selve tårnet.

En brugt gittermast kunne vi få meget billigt:
Fyrtårnet har stået i Århus Havn i mange år indtil det måtte vige pladsen for det nye hovedbibliotek. Det opfyl- der alle de ønsker vi har til vores lys- tårn.

Lystårnet er nu blevet til FYRTÅRNET.

Fyrtårnet vil blive sat i stand, bl.a. forhøjet og malet, så det tager sig pænt ud når det finder sin nye plads midt i Mørke.

Hvis alt går vel, kan vi fejre rejsegilde inden jul. Derefter vil der gå tid med at få teknikken til at spille. Vi arbejder på en teknik som gør det muligt at sætte dekorativt lys på selve tårnet, som giver mulighed for at vise tekst og video med selve tårnet som “lærred”, og vi vil installere laserlys. Læs mere om Laserlys

Mørke Lysgruppe sørger for at tårnet kommer op at stå, men det er ikke os der skal bruge fyrtårnet.

Og det allervigtigste:

Mørke Lysgruppe sørger for at tårnet kommer op at stå, men det er ikke os der skal bruge fyrtårnet.

Der skal samles en BRUGERGRUPPE som finder ud af hvordan fyrtårnet skal bruges. Hvornår og hvor ofte skal de forskellige lys tændes? Hvilke begivenheder skal der informeres om? Hvem sørger for at informationerne bliver vist?

Når tårnet er oppe vil vi derfor indkalde til et møde for byen, hvor vi håber der kan blive valgt en brugergruppe. Lad os håbe den kan få tændt lys i Mørke inden påsken 2018.

For Mørke Lysgruppe, Jakob Baungaard, Morten Käszner, Peter Kristoffersen og Hjalte Tin

 •  

  PUK Udvalgets orientering om status over de enkelte indsatsområder

  Mørke Områdefornyelse omfatter fem indsatsområder.

  Byparken

  Stationen

  Hovedgaden

  Byens Hus

  Sport og Bevægelse

  .

  Status vedr. Sport og Bevægelse.

  De sidste belægningsarbejder afventer springcenteret, da området ved multibanen anvendes som kørevej til byggeriet.

  Projektet er i øvrigt gennemført.

  Status vedr. Byparken

  Tarzanbanen blev indviet i august. Arbejdsgruppen har flere små projekter i tankerne, bl.a. at udskifte hegnet omkring søen.

  Status vedr. Stationen

  Arbejdsgruppen har afleveret deres ønsker til indretning af torvet og til beplantning langs med Stationsvej. Projektet bliver gennemført som del af stationsforbedringerne i relation til letbanen, og arbejdsgruppen har dermed afsluttet sit aktive arbejde.

  Status vedr. Hovedgaden

  Arbejdsgruppen har indgået aftaler med en række private lodsejere langs med Hovedgaden om at placere et antal kæmpe krukker med stedsegrøn beplantning. Der arbejdes fortsat med en form for belysning. Der arbejdes på en begrønning af de to byporte/ indkørsel til byen.

  Lystårn

  Der er givet byggetilladelse til Lystårnet, der placeres på hjørnet af Trælgårdsvej og Randersvej. Lystårnet vil sende to laserstråler mod hhv. siloen og skorstenen til Mørke Fjernvarmeværk.

  Bygningsforbedring af ejendomme langs hovedgaden

  I alt 18 ejendomme har opnået tilskud til bygningsforbedring. I alt 15 bygningsforbedringer er gennemført og tilskuddene er udbetalt. Der fremlægges en selvstændig sag for udvalget vedr. afslutning af puljen.

  Status vedr. Byens Hus

  Projektet skal reduceres i omfang, da projekteringen og de foreløbige prisindhentninger fra september indikerede, at projektet ikke kunne rummes inden for anlægssummen. Der arbejdes på et revideret projektforslag. Da der ændres i bebyggelsens omfang, skal der søges en fornyet byggetilladelse. Tidsplanen er derfor på nuværende tidspunkt væsentligt forskubbet. Ministeriet skal både godkende den nye tidsplan og det ændrede projekt.

  Byggetilladelsen er påklaget til statsforvaltningen. Naboerne, der har påklaget byggetilladelsen, vil få mulighed for at forholde sig til det ændrede projekt og fremkomme med ændringsforslag, bemærkninger og indsigelser.

  Arbejdsgruppen havde møde den 13. oktober 2017 og der blev truffet beslutning om et ændret projekt, der hvor den forventede anlægssum stemmer med budgetrammen. Ingeniøren udarbejder reviderede tegninger til brug for en fornyet byggeansøgning. Den nuværende byggeansøgning er således uaktuel og trækkes tilbage.

  Det afholdes et offentligt møde den 1. november 2018 kl. 19.00 i Mørke Idrætscenter.

  De foreløbige tegninger af det reviderede projekt vedlægges som bilag. Ændringerne består i at lejligheden er fjernet. Tagterrassen er ligeledes fjernet og i stedet lagt til mødelokalet på 1. sal. For at reducere arealet yderligere, er der fjernet en hel sektion. Konsekvensen er at køkkenet er blevet mindre og at der er fjernet et toilet. Endelig er glasset i tagkonstruktionen i caféområdet fjernet. Glasfacaden er bevaret, men i stedet for en facade med store selvbærende glaspartier anvendes nu alm. vinduesrammer med en bagvedliggende stålkonstruktion.

  Bygningen udgør i grundplan 225 m2 og 140 m2 på 1. sal, mod før 300 m2 i grundplan og 150 m2 på1. sal.

  Højden på bygningen er reduceret fra 10,3 m til 9,6 m. Bygningens længde er reduceret fra 26,25 m til 20 m, og bygningen kommer derfor ikke så tæt på skel.

  Bygningen kan nu rykkes tilbage fra vejen, så forpladsen kan få en mere optimal størrelse.

  Arbejdsgruppen, som har arbejdet med at revurdere huset, har lagt vægt på at fastholde bygningens hovedtræk med café og foyer, gallerigang, køkken, multisal og mødelokale på 1. sal der står i åben forbindelse med caféområdet. Det ene dørparti i multisalen er flyttet til gavlen, da der nu opstår mulighed for et udeareal på bagsiden af bygningen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der vedlægges en oversigt over økonomi inkl. forbrug på de forskellige anlægsprojekter, der tilsammen udgør byfornyelsen i Mørke.

  Det reviderede anlægsoverslag lyder på 3.674.750 kr. og vedlægges.

  Den samlede anlægsramme til Byens Hus er 3.660.000 kr., og det oprindelige budget vedlægges.

  Til Byens hus er der p.t. anvendt ca. 100.000 kr. på genbyg materialer, herunder leje af hallen, leje af udstyr, maskiner og transport.

  Til Byens hus er p.t. disponeret over 155.000 kr. på rådgivning i forbindelse med skitseprojektet, og 82.900 kr. i forbindelse med projekteringen. Der er afsat i alt 315.800 kr. til rådgivning vedr. byens hus.

  Budget Byens hus – Råhus

    Budget Forbrugt Refusion
  Mørke områdefornyelse 1.500.000 237.900 1/3
  Genbyg hovedgaden – Bygningsfornyelse 2.160.000 100.000 100 %
  I alt 3.660.000 337.000  

  Byens Hus har derudover modtaget 200.000 kr. fra NRGI’s værdipulje til LED belysning mv.

  Opkøb, nedrivning (og rådgivning i den forbindelse) af Ebeltoftvej nr. 7 er finansieret af midler til bygningsfornyelse og indgår ikke i budgettet. Udgifterne til dette beløber sig til ca. 1.400.000 kr.

  Af de i alt 790.000 kr. der endvidere er afsat til rådgivning i forhold til det samlede Genbyg – forsøgsprojekt, er der p.t. disponeret over ca. 450.000.

Frivillige borgerebrugte deres kræfter på at rense mursten.

Stenene skal bruges til byens nye medborger/forsamlingshus.

Det statslig støttede forsøg med at bruge gamle byggematerialer i nyt, kræver at frivillige borgere vil bruge deres kræfter på at rense sten. ud fra tanken om at Genbyg er cirkulær økonomi.  Et nyt princip, som skal sikre at vi ikke overforbruger ressourcer og at vi gør op med den lineære produktcyklus – køb-og-smid-væk (ender i forbrændingen) men at vi i stedet for genanvender ressourcerne for at spare på materialer og energiforbrug.

Genbyg-projektet er et selvstændigt projekt som vi har søgt penge til og fået 2,9 mill til Mørke. Det er lidt af et scoop. Projektet går ud på at blive klogere på fordele og ulemper ved genbygmaterialer – og både at få belyst økonomien i det samt den grønne bundlinie. Derfor kender vi af gode grunde ikke svarene på det endnu, da det netop er det projektet går ud på.

Genbyg Hovedgaden i Mørke er et forsøgsprojekt, som udføres af Syddjurs Kommune i samarbejde med Rum3Studio og Bascon/COWI samt lokale samarbejdspartnere i Mørke.
Projektet er støttet af daværende Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter og Puljen til Fornyelse af Bymidter, Butiksgader og Mindre byer, udmeldt den 3. juni 2014.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, har den 15. dec. 2014 meddelt tilsagn om refusion af afholdte udgifter til gennemførelse af forsøgs- projektet Genbyg Hovedgaden i Mørke inden for en samlet udgiftsramme på 2.950.000 kr.

Forsøg med byfornyelse

Forsøgsprojektet omhandler forsøg med byfornyelse og områdefornyelse og skal ses i forlængelse af den igang- værende områdefornyelse i Mørke.
Forsøgsprojektet handler om forsøg med cirkulær økonomi til genoplivning af hovedgaden, og integreres med områdefornyelsen gennem genanvendelse af lokale byggematerialer og samskabelse mellem borgere, investorer og andre samarbejdspartnere. Projektet realiseres ved samfinansiering af offentlige og private midler.

Forsøgsprojektets grundidé er, at genanvende byggematerialer fra lokale nedrivninger til nybyggeri og istandsættelse af ejendomme langs hoved- gaden. Byfornyelseslovens nuværende regler giver alene mulighed for at give tilskud til opkøb og nedrivning af tom- me og nedslidte boliger, og visse typer af erhverv, og til tilskud til udvendige bygningsforbedringer af ejerboliger og udlejningsboliger. Tilskudsmulighederne omfatter ikke bygningsforbedring med brug af genanvendte byggematerialer.

Forsøgsprojektet undersøger, hvordan man kan genbruge byggematerialer fra nedrivninger af tomme og udtjente bygninger langs med hovedgaden eller andre steder i lokalområdet til forbedring af ejendomme i Mørke, primært langs hovedgaden.

Indtil vi får lavet en langtidsholdbar løsning for søen og hegnet, vil søen blive forskønnet lidt, så den tager sig lidt kønnere ud sommeren over.

Mandag d. 12. juni fik en gruppe fjernet en masse ukrudt og plantet lidt, der kan danne et fornuftigt bunddække.

Arbejdshandskerne var på  og med haveredskaber og godt humør blev søen lidt kønnere.

Hegnet omkring søen har uden tvivl set bedre dage og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Vores konsulent ved kommunen har derfor holdt møde ved søen med de ansvarshavende fra kom- munen. Kunne det tænkes, at vi kunne enes om en løsning for søen og hegnet og deles om økonomi- en?

Hullet i hegnet er efterfølgende blevet repareret. Men svaret var, at hegnet ikke er gammelt nok til at skulle skiftes ud! Et svar vi selvfølgelig ikke er tilfredse med. Så nu går vi i tænkeboksen og skal undersøge økonomien for for- skellige løsningsmodeller. Har du fagviden om netop søer/ beplantning/hegn du vil dele ud af eller er du bare interesseret i, hvordan søen og hegnet skal væ- re, så kontakt Anne Kirstine på 5071 4546 eller Charlotte på 6167 2329.

Fredag d. 10 marts bliver der i løbet af eftermiddagen fernisering af Fyr- tårnets Inspirationsudstilling i cafeteriet i Mørke Idrætscenter. Udstillingen er åben mindst frem til d. 26. marts, hvorefter fyrtårnets arbejds- gruppe samler op på alle tanker og ideer om udstillingen, som tænkes at indgå det endelige, professionelle design af fyrtårnet i Mørke.

Den Skandinaviske Designhøjskole vil på udstillingen vise 35 meget forskellige fysiske modeller som bud på et fyrtårn i Mørke.

Modellerne er resultatet af elevernes og lærernes store arbejde i projektugen i januar med deltagelse af fyrtårnets arbejdsgruppe. Under ferniseringen er det muligt at høre om elevernes overvejelser omkring de forskellige designs. Endvidere vil arbejdsgruppen og lærere fra højskolen undervejs fortælle om de overordnede ideer og principper, der arbejdes med i projektet.

Der er fri adgang under hele ferniseringen og udstillingsperioden, hvor arbejdsgruppen håber at rigtig mange fra Mørke og omegn har lyst til at lægge vejen forbi og bidrage med nysgerrighed, tanker og ideer. Så får hele byen et fyrtårn, vi bliver glade for og har lyst til at vise frem.

Den Skandinaviske Designhøjskole ligger mellem Paderup og Claus- holm Slot, hvor unge fra Skandinavien og resten af verden dyrker deres åbenlyse, glødende interesse for design.

Elevernes intensive læring opstår i samspillet mellem deres egen engagerede formgivning i for- skellige materialer ud fra forskellige oplæg og læreres meget kyndige vejledning og feedback på deres arbejde.

I projektugen arbejdede eleverne således først i praksis med metoder og principper for design af tårne og fik herefter et oplæg fra fyrtårnet arbejdsgruppe. Her blev de foreløbige tanker om fyrtårnet og dets sammenhæng med Mørkes historie og mulige fremtid præsenteret sammen med de generelle rammer for projektet. Herefter blev resten af ugen brugt i arbejdet til langt ud på aftenerne med design og konstruktion af de mange modeller, som alle er ca. en halv meter høje.

En del af rammen for fyrtårnet er, at det helt eller delvist bliver placeret på græsstykket mellem genbrugsen og banen. Her ligger det meget frit placeret, med godt udsyn og uafhængigt af pladsen med byens juletræ.

På samme måde som Byens Hus er fyrtårnet et centralt projekt i byfornyelsen, hvor det er afgørende at få markeret Mørkes centrum og identitet.

Gennem fysiske forandringer af byens centrum ændrer vi den udbredte oplevelse af en trøstesløs hovedgade og fortæller i stedet historien om, hvilken fantastisk by og omgivelser vi har i Mørke.

Eleverne fra designhøjskolen har her hovedsageligt fokuseret på, hvordan fyrtårnet gennem sin form kan ”lyse op” ved egen kraft i dagtimerne. Her handler det f.eks. om sollysets spil i fyrtårnets forskellige overflader og om, hvordan udseendet ændrer sig, når man kører forbi. Bortset fra det får fyrtårnet økonomisk tilskud fra NRGi, og det ligger derfor fortsat fast, at det skal det lyse aktivt op ved særlige lejligheder, når det er mørkt. Dette inkluderer noget i stil med, hvad der blev præsenteret ved laserdemonstrationen sidste år.

Vi må her naturligvis ikke distrahere den kørende trafik. Derfor arbejdes der i fyrtårnets arbejdsgruppe bl.a. med den idé, at den aktive oplysning kun finder sted, når bommene er nede. På den måde vil bilisterne forhå- bentlig bande mindre over at bom- mene er nede og i stedet fokusere mere på fyrtårnet inspirerende fortælling om den by, de er havnet i.

Endvidere har arbejdsgruppen også arbejdet med ideen om, at der med tiden bygges et søstertårn, så fyrtårnet kommer til at bestå af 2 tårne.

Tanken er at tårnene ”snakker sammen” og på den måde fungere som en slags byport. Denne port vil forhåbentlig markere Mørkes unikke placering i grænselandet mellem vores flotte natur og storbyen.

 

Mørke Skole og Mørke Distriktsråd den STORE idédag for samtlige elever på skolen der ide genererede i grupper på tiltag der supplerer tre af projekterne i Lys I Mørke-byfornyelsen.

Det blev til vildt mange ideer som en komité og eleverne selv har udpeget de ni bedste af til åbent hus-arrangement dagen efter.

Herefter starter processen med at undersøge hvilke af disse ideer der er realiserbare – dem skal de ældste elever nemlig hjælpe med at føre ud i livet.

Tak til de seje lærer, byens hus-gruppen og MIC/MIF.

Det er fedt at have børnene meget mere med i byfornyelsen – det er jo trods alt dem der skal bruge byen de næste mange år.

Mere om Byens Hus