Alternativt forslag til Byens Hus

 

BYENS HUS MØRKE – ALTERNATIVT SKITSEFORSLAG

Fra Nabogruppen Stationsvej/Vognmagergade

Følgende punkter er med dette projekt væsentligt tilgodeset:

  • Placering langs med hovedgaden = mindre nabogener
  • Kig gennem hele huset – åben cafe´område
  • Terrasseområde bag huset uden gener fra trafik
  • Køkken placeret nemt tilgængeligt for leverancer
  • Mulighed for opdeling af mødelokaler 1 sal
  • Mulighed for elevator/lift til 1 sal
  • Totalhøjden under 9 mtr.

Med dette forslag forventer nabogruppen at blive inddraget i det videre forløb, således der kan blive skabt et projekt ALLE kan gå ind for og acceptere.

På Nabogruppens vegne

Tomas Jensen