,

Lad freden sænke sig over vores dejlige by Mørke

 
AF EBBA GRETHE MØGELVANG LAURSEN, SOLVANGSVEJ 27, 8544 MØRKE:

“Mørke er en by i udvikling – ikke et sted hvor sidste mand lukker og slukker.

Tingene er ikke kun sorte og hvide, der findes også andre nuancer i spil.

Derfor vil jeg gerne give en beskrivelse af vores byfornyelse.

For et par år siden indførte regeringen et nyt tiltag om udvikling af landdistrikter i hele Danmark.

Den udvikling, man ønsker skal ske er gennem lokale ildsjæle, aktionsgrupper, foreninger, virksomheder, butikker mv. Idet man ved at lokale ildsjæle bobler med ideer og brænder for at gøre noget, er det naturligt at få fat i lokalområdernes energiske kræfter og i dem ligger faktisk den største styrke, man kan fremdrive i det nære samfund.

Mørke har to store styrker – nemlig at den ligger i nærhed af Randers, Grenå og Århus, og byen er præget af et stort sammenhold og mange frivillige som gerne vil involvere sig. Desuden er det et plus, at Mørke kan tilbyde daginstitutioner, skole, dagligvarebutikker mv.

Byfornyelsen i Mørke begyndte i 2013 med en række borgermøder, hvor man inddelte sig i grupper og lavede udveksling af ideer på kryds og tværs. Borgerinddragelsen er foregået efter demokratiske principper, hvor hver enkelt borger har kunnet deltage, hvor de havde tid og lyst. Det har været således, at nogle ideer faldt i god jord hos nogle, alt imens andre ideer blev kritiseret.

I et demokrati er det sådan, at er man ikke selv med i arbejdet, så må man acceptere, at nogen andre traf en beslutning og førte den ud i livet.

Mørke Distriktsråd har sammen med kommunens tovholder og adskillige hundreder af borgere arbejdet for at skabe et godt tværfagligt samarbejde. Byfornyelsen og byggeri af Byens Hus projektet er baseret på den helt unikke grobund af engagement, villighed, fleksibilitet, at løfte i flok, der præger Mørke Bys borgere.

Fra 2013 og frem til 2015 foregik arbejdet med byfornyelsen med en hel del møder i de grupper, vi havde opdelt byfornyelsen i. Vores projekt ”LYS I MØRKE” som blev skudt i gang i januar 2015 med en kæmpe lysfest i parken. LYS I MØRKE er fortællingen om en nedslidt by i tilbagegang, som rejser sig og genopstår som en ny og moderne by med tiltag og services, der passer til den moderne landsbyborger.

Staten bidrager med 5,4 mio. kroner fra nogle puljer (Genbyg, Landsbyfonden, Landdistrikt udvikling osv.) – samt Syddjurs Kommune med 4 mio. kroner. Der er ligeledes indkommet tæt på en mio. kroner fra private fonde. Byfornyelsen beskæftiger sig med 3 områder, Hovedgaden – Ebeltoftvej – Randersvej, Stationsområdet på Stationsvej og Letbaneområdet, samt Byparken med fælles legeplads på Kirkevej. Vi forventer, at alt er afsluttet i 2019.

Når nogle anfægter brugen af disse penge, så er fakta sådan at havde Mørke ikke søgt og fået disse penge, tja så var der en anden landsby som havde fået dem.

Byens Hus projektet har dannet en ny forening, som fremover vil stå for drift og arrangementer. Genbyg puljen som købte det nedslidte hus, har også gavnet andre borgere, idet overskydende penge fra handlen er fordelt til andre husejere på Hovedgaden og Stationsvej som har kunnet søge og få penge til renovering af deres facader, vinduer og tage.

Vi må sige, at Byens Hus arbejdsgruppen har medvirket til, at de millioner de skaffede til byen, nu yderligere gav forskønnelse af andres huse. Penge de sikkert ikke selv havde fundet frem til. Byens Hus arbejdsgruppen har også sørget for sammen med kommunen, at 3 parceller har fået en tinglyst vejret henover Byens Hus grunden til deres carporte. Dette medfører også bedre værdi på disse ejendomme. BYENS HUS projektet er gennembearbejdet, her er dannet en forening, og det indgår som et led i vores byfornyelse for Mørke Bymidte. Driften af huset baseres på fremtidige lejeindtægter fra arrangementer, folkeaktier, medlemskontingenter og diverse støttegivende arrangementer hen over året. Både bestyrelse og de mange frivillige i dette projekt er fornuftige mennesker, der naturligvis arbejder for at projektet kommer til at hænge sammen.

Hvis det bestod af en samling ufornuftige personer, tror jeg næppe, vi havde lykkedes med at få penge fra diverse fonde, stat og kommune til sådan noget.

På Hovedgaden har det været svært at gøre ret meget. Vejen er en Statsvej og behæftet med ret så mange restriktioner. Løsningen med at spørge private om at låne noget af deres jord til de store kæmpekrukker, tilplantet med ens stedsegrønne planter, har været et af de tiltag vi fik igennem hos Vejdirektoratet. Det lykkedes os at få skabt en begrønning af Hovedgaden, som Vejdirektoratet kunne acceptere. Stationstorvet baseres alene på, at fakta er, at Letbaneselskabet og Banedanmark har besluttet for længe siden, at alle stationer langs den nye rute Odder-Århus-Grenå alle skal være ens. Derfor har det været svært for gruppen omkring stationsområdet at få lavet nogle tiltag, de kunne få igennem. I Parken har udfordringen bl.a. været, at en offentlig legeplads er der flere restriktioner på, men heldigvis var det kommunen, som man kun skulle spørge her om tilladelser.

Når jeg skriver dette, er det fordi jeg grundlæggende mener, at Mørke Byfornyelse er kommet igennem med meget arbejde, skabt via frivillige hænder. Når ca. 10-15 procent af byens borgere er involveret i disse ting, samt yderlige mange er med i andre gøremål via idræt, spejder mv., så mener jeg godt man kan sige, at borgerinddragelse kan lade sig gøre.

Brok og andet foregår, men jeg synes man skal holde sig for øje, at en ting er at have ret, og en anden er at få ret.

Begge dele kræver velvilje fra flere sider.

Når man udøver borgerinddragelse og demokrati, så er det lysende klart for enhver, at de der er med, bidrager på den ene eller anden facon, altid har fortrinsret til at få egne ideer sammenflettet med andres. Modsat de der slet ikke deltager. Deres ideer går tabt.

Der er ingen tvivl om, at vi kommer længst med lokale kræfter, med lokale ideer, med en flok borgere der maler med den brede palet og får landskabet til at skinne, og småbyerne til at emme af liv og glade dage.

Der er hos undertegnede heller ingen tvivl om, at deltagelse som frivillig borger har haft store omkostninger. De ting som er hændt for nogle af os, forsøger vi faktisk at få genbrugt konstruktivt, ved at give videre til kommunen om erfaringer med Mørke byfornyelse, så man måske i fremtiden kan imødegå nogle situationer og problemer som kan opstå. Kritiske røster som er for eller imod har også lov at ytre sig, uden man nødvendigvis behøver blive enige i synspunktet. Det er godt nok træls, når noget kammer helt over og ender i ren chikane og personfnidder.

Derfor lad freden sænke sig over vores dejlige by Mørke. Vi kan – hvad vi vil, men slid skal der til.”