Indlæg

Mørke Skole – kan nu kalde sig for certificeret UNICEF rettighedsskole.

Eleverne har arbejdet med børns rettigheder hen over det seneste år og hver klasse har lavet et klassecharter baseret på børns rettigheder – og der er nedsat et rettighedsråd med elever og voksne.

I dagens anledning fik de besøg af en repræsentant fra UNICEF samt næstformand for udvalget for familie og institutioner Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Tillykke til Mørke Skole – de blev i dag certificeret som en UNICEF rettighedsskole. Eleverne har arbejdet med børns rettigheder hen over det seneste år og hver klasse har lavet et klassecharter baseret på børns rettigheder – og der er nedsat et rettighedsråd med elever og voksne. I dagens anledning fik de besøg af en repræsentant fra UNICEF samt næstformand for udvalget for familie og institutioner Jørgen Ivar Brus Mikkelsen.

Slået op af Syddjurs Kommune i Torsdag den 13. juni 2019

Hvad er en rettighedsskole?

En UNICEF Rettighedsskole forener elever, forældre, lærere og andet personale i et fællesskab, der er baseret på alle de gode værdier, der står i FNs Børnekonvention.

Skolen er baseret på rummelighed, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse på en meget konkret måde, så værdierne bliver mere end bare ord. Alle undersøgelser peger på, at børn, som kender deres rettigheder og forstår dem i praksis, trives og behandler hinanden med respekt og værdighed.

Læs mere om rettighedskoler

Så skete det. Skolebestyrelsen er blevet udvidet med bestyrelsesmedlem-mer fra Kastanjehusets bestyrelse – velkommen – og er blevet til Fællesbe- styrelsen for Mørke Skole og det kommende Børnehus. Der er tale om en stor bestyrelse nu, og skoleleder Annie Wernblad har udarbejdet et forslag til ny forretningsorden.

Der vil i de kommende måneder og hen over sommeren være en del at tage stilling til vedrørende nye fælles forhold og mål for skole og børnehus.
Blandt andet påbegynder vi arbejdet med at få skolens overordnede principper kigget efter i sømmene – en slags serviceeftersyn, som det giver mening at foretage med jævne mellemrum.

Bestyrelsen skal også i nær fremtid arbejde med en fælles vision for Mørke Skole og Børnehus med særligt fokus på branding. Altså, hvad kan Mørke Skole og Børnehus, som gør den samlede institution (med dens individuelle afdelinger) til et attraktivt tilbud for børn i Mørke og omegn, og hvordan kommunikeres budskabet effektivt? Det forventes, at forældreråd inddrages i drøftelserne omkring visionen.
Vi går en spændende tid i møde!

På vegne af Fællesbestyrelsen, Lars G. Johansen

Vil du have indflydelse på dit barns skole? Har du lyst til at mødes med andre om at gøre Mørke Skole til en endnu bedre skole?

– Så opfordres du til at stille op til det kommende valg til skolebestyrelsen.

Hvad laver Skolebestyrelsen?

Det er Skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolen og udarbejde retningslinjer (principper) for skolens virksomhed. Skolebestyrelsen er med til at udstikke overordnede rammer på adskillige punkter, hvorefter det er skolelederens opgave at lede skolen.

Hvem kan stille op?

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter (5-7 stk), to medarbejdere fra skolen, to elevrepræsentanter samt ledelsen fra skolen. Ledelsen har ingen stemmeret. Forældre som har forældremyndigheden over børn i skolen, kan stille op til valget

Vil du vide mere?

Hvis du er blevet nysgerrig på arbejdet med at sidde i skolebestyrelsen, er du velkommen til at kontakte formand for skolebestyrelsen Ann Ring (annbangring@gmail.com) eller medlem af skolebestyrelsen Anna Thomsen (annanielsen@hotmail.com)

Mørke Skole er kommet på Instagram. Nu kan alle  følge med i hvad eleverne og lærerne render og laver. Følg dem på moerkeskole. Der er nye billeder næsten hver dag.

[instagram-feed]

Midt i oktober holdt vi skolefest under temaet: Det som ingen ser. 6 klasse og mec havde skrevet skolekomedien som de spillede for fulde huse.

Kong Gulerod og hans band spillede i blok vest og de større børn og deres forældre fornøjede sig med boder og dans i blok øst.

3 klasse skriver i 8544:

Så har det igen været tid til skolefest på Mørke Skole. Ugen op til festen var som sædvanlig præget af travlhed og stor opfindsomhed rundt i klasserne. Årets tema var “Det som ingen ser” efter skolekomedien af samme navn.

I vores klasse skulle vi forestille os, at bøgerne på skolen blev vækket til live, når alle var gået hjem, og så sprang nogle af figurerne ud af bøgerne, og alle bøger fik arme, ben og øjne.

I andre klasser var det fx legetøjet og musene, der dukkede op om natten. Der var fx nogle små biler, der drønede rundt på væggen med øjne på, og der var lavet kæmpe legoklodser med arme og ben.

Skuespillet var skægt med elever fra 6. Klasse og MEC for- klædt som blandt andet møbler, vandhane, iPad, samtale-anlæg og lamper, og de havde fået lavet nogle sjove replik- ker, som både børn og voksne kunne grine af. Midt under 1. forestilling skulle lyset fore- stille at gå ud – troede vi, men det var desværre et lille uheld, som de dog hurtigt fik klaret.

I blok vest var det igen “Kong Gulerod” der stod for musikken, og det gør de jo altid supergodt. Der var vildt gang i både dans og sang. Nogle fik lov at komme op på scenen og synge med på “Jamaica” , og hvis man var god til fx at danse mega-råt, fik man en sodavand.

Vi stod i år for pølseboden, og det var rigtig sjovt at ekspedere kunderne, men det var også lidt svært at få givet penge tilbage. Desværre havde vi allerede udsolgt en lille time før festen sluttede. Men til gengæld var der nok af kaffe, kager, sodavand og popcorn i de andre boder.

Ovre hos de store kunne man gå i boderne og blandt andet prøve at smage sig frem til underlige ting og at føle sig frem gennem slim til nogle ting også.

Det var en supergod fest, og det var godt vi kunne sove længe dagen efter.
Fortalt af 3. Klasse

Citius, altius, fortius

Knap var de Olympiske Lege forbi, før de begyndte igen. Denne gang i Danmark, på en skole og med kun 10 lande: Danmark, Tyskland, Brasilien, Kina, USA, Spanien, Argentina, Holland, Frankrig og Sydafrika.

I løbet af OL-ugen, blev der øvet i så forskellige discipliner som krolf, frisbeekast og hula-hopløb.

Fredag  startede med indmarch, efterfulgt af konkurrencer i 10 discipliner, hvorefter vi kunne konstatere at USA  fik  guld, mens sølv og bronze gik til Frankrig og Brasilien.

-Pressegruppen

Se flere billeder fra dagen her:

http://www.skoletube.dk/group/OLMrkeSkole

 

 

I de sidste par uger har 7. og 8. klasse på Mørke Skole, hver onsdag arbejdet med indvielsen af Mørkes nye multibane.

7. og 8. klasse kommer til at stå for aktiviteter på dagen, og vil i andledning af dette arrangement introducere multibanen for byens borgere.

De har derfor valgt at lave en reklamefilm, for at vække folks opmærksomhed.

Vi håber at se jer den 9. juni klokken 15:00 til indvielse af den nye multibane.  

I uge 17-18/2014 har alle elever på Mørke skole arbejdet med street art under temaet “Kunst i naturen – kunstig natur”.

Et af ugens mange produkter var denne Lip Dub og en netavis : “Kunst i naturen – Kunstig natur”.

http://kunstignatur.blogspot.dk/

 

 

Så er det igen tiden, hvor Mørke er interessant for “medierne”, fordi vi holder flexibel vinterferie!

Skoleinspektør Anni Wernblad fortæller at hun, mandag gav interview til Jyllandsposten. Dette førte senere til opringninger fra fra DR og fra Radio 24-7.

På Mørke Skole kan forældrene selv vælge, om deres børn skal have fri i uge fem, seks eller syv.

I disse uger er undervisningen planlagt, så eleverne ikke behøver at være på skolen hele tiden. Det betyder, at skolen undgår, at eleverne holder fri, mens der er almindelig undervisning.

– Vi synes, at det virker, siger Annie Wernblad.

Men hun opfordrer forældre eller andre til at skrive til hende,  hvis man har nogle (andre) meninger om den flexible vinterferie. Så kan jeg  nuancere mine udtalelser, og vi kan have det med i vores årlige evaluering af vinterferieugerne. Siger Anni Wernblad.

Se artikel fra DR her:  http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2013/01/29/125503.htm

Se indslag fra TV2 nyhederne her: http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/64401072/

 

En af årets store begivenheder på Mørke Skole er den årlige skolefest. i år er det torsdag den 22 november det går løs.

6 klasse har igennem længere tid arbejdet med årets skolekomedie som i år hedder Tidsrejsen.

Det er 6A der selv har skrevet forestillingen der optræder.

Efter forestillingen er der fest på hele skolen.
Bandet Kong Gulerod spiller op i indskolingen og på mellemtrinnet er der boder og aktiviteter.

 

 

i-pads på Mørke skole

Mørke skole haft deres Ipads i snart 2 måneder. Det har været en succes for både elever og lærer. Eleverne har taget rigtig godt imod dem og udvist stor forståelse og tålmodighed overfor alle begyndervanskelighe- derne. Nu er der ved at være godt styr på både opkoblinger og pro- grammer. Lærerne har formået at få Ipads rigtig godt implementeret i undervisningen. Det til gavn for både dem selv og eleverne, og de bruges i langt de fleste fag. Ipads udelukker dog ikke 100 % bøgerne som stadig skal hives frem en gang i mellem sammen med penalhuset. Forældrene der har børn på mellem- trinnet, vil modtage et spørgeskema, hvor de har mulighed for at melde tilbage med deres erfaringer vedrø- rende Ipads til deres børn.

Til januar skal vi i gang med 2 runde af udleveringerne af Ipads til først udskolingen og dernæst indskolin- gen. Det ser vi alle frem til, og med lidt erfaringer i bagagen forventes det at forløbe uden de store vanske- ligheder. I den forbindelse vil foræl- drene til børn i ind- og udskoling blive indkaldt til fælles møde hvor der gennemgås retningslinjer og udleveres Ipads.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med I-pads på Mørke skole.

Yderligere referat af bestyrelses- møde den 2. oktober kan findes via skolens hjemmeside www.moerke- skole.dk

På bestyrelsen vegne

Ann Ring

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]MØRKE – EN BY I VÆKST Høringssvar budgetkatalog 2013 Til: Syddjurs Kommune Att.: Direktionssekretariatet Emne: Høringssvar budgetkatalog 2013 11-R-9 – Folkeskole/SFO, ændring af skolestruktur 15-R-3 – Folkebiblioteket, drift[/box]

Fremsendt af: Mørke Distriktsråd – på vegne af foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Konklusion på nedenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Argumentation vedr. besparelser fremført i budgetkatalog 2013

Mørke er en by i vækst.
Mange børnefamilier flytter til byen – en forudsætning for tilflytning i det hele taget, er en kontinuerlig skolegang fra 0 – 9 klassetrin. Flyttes overbygningen fra Mørke Skole, så imødeser vi en total opbremsning i tilflytningen, da ingen vil bosætte sig i byer uden en kontinuerlig og tryg skolegang.

Mørke’s nettotilvækst af nye borgere er totalset på 115 personer i perioden 2008 – 2012. Dette har ikke blot en stor betydning for Mørke, men også for skattegrundlaget i Syddjurs Kommune. Det er klart at skolen er vigtig for bymiljøet og byens udvikling generelt, men også;

  • Nybyggeri (ca. 60 nye parcelhuse og lejeboliger er opført i ovennævnte periode)
  • Timedrift med tog til både Århus og Grenå
  • Timedrift på busforbindelser til Århus og Randers
  • Et særdeles aktivt foreningsliv kombineret med utallige frivillige
  • aktiviteter skaber positiv opmærksomhed omkring Mørke

Se vækst i befolkningstal

• Et særdeles aktivt foreningsliv og frivillige gør en forskel. Ideerne, inspirationen og de frivillige kræfter er også i vækst i Mørke. Nye frivillige kræfter spirer frem, og sammenholdt med eksisterende kræfter, ser det ene projekt efter det andet dagens lys;

  •  En visionsdag afholdt i januar 2012 har affødt flere projekter; www.mørke.dk – måske Djurslands flotteste og mest informative by-hjemmeside, døm selv!
  • ”Mød OS i Mørke” – en markedsdag hvor mere end 60 lokale borgere, foreninger, virksomheder viste hvad Mørke byder på.
  • ”Ryd op i Mørke” – den 15 SEP samles byen igen for at igangsætte projekter der bla. omfatter Hovedgaden, Skolen og Parken
  • ”Mørke Strik” – byen ”indpakkes” jævnligt i strik, hvilket giver opmærksomhed i både TV og radio

Et nyt Idrætscenter (Mørke ægget) så dagens lys for ganske få år siden. Et projekt hovedsagelig skabt på baggrund af lokal opbakning og lokale kræfter. Mørke Idrætscenter er i dag mødested for byens børn, unge og voksne, og selve idrætsforeningen oplever et stigende medlemstal år efter år. I Mørke kan vi tilbyde;

  •  fodbold, håndbold, badminton, floorball, tennis, gå klub, løbeklub, zumba, fitness, spinning, gymnastik, pilates og combat, disco rytmer, volley ball og line dance.

Mørke skole – en skole med plads til vækst og masser af muligheder.
Mørke skole er for ganske få år siden blevet renoveret og har nye moderniserede faglokaler.
Overbygningseleverne har derfor – sammenholdt med andre af kommunens skoler – særdeles gode faciliteter.
Ungdomsskolen i Mørke er ligeledes for ganske nylig flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler, hvor der er stor mulighed for både social, fysisk og kreativ udfoldelse. Det er en meget populær og velbesøgt klub.

SFO’en i Mørke flyttede i august 2011 ind i helt nye lokaler på Mørke skole – lokaler designet på børnenes præmisser og med fokus på energi optimering.

Biblioteket ligger i skolens bygninger, og bruges selvfølgelig med stor begejstring og tilfredshed af både (skole)børn og ikke mindst voksne i Mørke. Ønsker man at lukke biblioteket i Mørke, bør man overveje om man enten kan digitalisere bogudlåningen helt eller måske bemande biblioteket med frivillige kræfter fra byen.

Eleverne på Mørke skole er primært bysbørn og ganske få elever er derfor afhængig af transport til og fra skole. Skal overbygnings- eleverne transporteres fra Mørke til Ådalen må man imødese en ikke uvæsentlig merudgift til bustransport. En flytning den anden vej (fra Ådalen til Mørke) vil derimod være omkostningsneutral, da langt størstedelen af eleverne i Ådalen allerede transporters med bus til og fra skole. Disse elever skal være velkomne i Mørke

Konklusion på ovenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Med venlig hilsen – Mørke Distriktsråd

 

Overbygningen på Mørke skole begynder året med at have fokus på uddannelsesparathed under overskriften: Hvad vil du være, når du bliver stor?

De yngste elever i overbygningen skal allerede nu så småt begynde at forholde sig til, hvad de vil være, når de bliver “store”? De ældste har haft et par år til at gøre sig nogle overvejelser og står nu der, hvor de skal til at træffe konkrete valg. Skal jeg i gymnasiet? Eller skal jeg i lære som murer? Og er jeg parat til at tage det skridt? Det er store krav de unge mennesker står overfor, og vi vil gerne klæde dem rigtig godt på til at tage de valg.

Til at hjælpe eleverne med at sætte gang i denne proces og tilføre dem inspiration, har vi hentet hjælp udefra.

Golfspilleren Søren Kjeldsen, som har spillet på European Tour i 17 år lagde vejen forbi. Han fortalte, hvordan han som 15 årig besluttede sig for, at han ville være professionel golfspiller. Det der havde været tungen på vægtskålen for ham var, at han havde mødt en person, som tro- ede på ham og hjalp ham på vej. Ellers var hans store budskab til de unge mennesker, at de skulle følge deres drøm og passion, og at alle havde et eller andet de brændte for. Nogle var heldige, at de allerede fandt det som 15 årig, hvor andre måtte vente lidt længere på at finde det de brændte for, men alle har et “brændende punkt”.

Senere var Kasper Urth på besøg, og han leverede også et inspirerende oplæg, som satte tanker i gang hos de unge mennesker. Kasper Urth har sit eget firma, og han fortalte bl.a. om, hvad de søgte hos de unge mennesker, når de ansatte folk. Hans hovedbudskab lå tæt op af Sørens Kjeldsens: Det der driver værket er ikke drømmen om millionerne eller et prestigefyldte job. Drivkraften bag det hele er, når man brænder for det man laver og man føler, at man gør en forskel.

En anden vigtig pointe de stod sammen om var, at når man så havde fundet sin passion og sat sig sit mål, så skulle man være indstillet på at yde sit yderste, og måske også mere til, for at nå sit mål.

Der blev lyttet med store ører, og eleverne har ladet sig inspirere. Det har været oplæg uden løftede pege- fingre, men kun en opfordring til at: Gribe livet og tage ansvar.

Vi har arbejdet tæt sammen med uddannelsesvejlederen, som har været med hele ugen. Hun skal så forsøge få de store ord gjort konkre- te fx i forhold til praktikønsker og drømme.

Eleverne skal i en skriveproces for- holde sig til: Hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og ikke mindst er mine mål realistiske? Hvad skal jeg gøre for at nå mine mål? Hvis jeg ikke har nogen drømme, hvad kan jeg så gøre for at finde frem til dem?

Vi håber, at vi med projektet har klædt eleverne bedre på og givet dem nogle konkrete redskab til at imødekomme og honorere de store krav, der bliver stillet til dem i dag i forhold til uddannelse og job.

Med venlig hilsen Lærerne i overbygningen Mørke skole

Alle elever på Mellemtrin (4,5,6 klasse) fik i dag efter en grundig instruktion udleveret Ipads.

Skoleinspektør Anni Wernblad fortæller i videoen om udleveringen.

Tavlecomputeren skal bruges i undervisningen og der er store forventninger til at eleverne nu er udrustet med noget af det bedste digitale udstyr som kan købes.

En tablet, indeholder mange  forskellige værktøjer, der giver mulighed for at  eleverne kan arbejde selv eller i grupper.

Den er let at medbringe og samler mange funktioner og værktøjer i et: lommeregner, skriveværktøj, skolebog, kamera, lydoptager, kommunikationsværktøjer, videokamera etc.

Resten af skolens elever får Ipads efter jul 2012.


Her er link til projektet Ipads i Syddjurs

Fra skoleårets start har vi i samarbejde med Politiet og Syddjurs Kommune lavet nogle ændringer, som vi håber vil bidrage til en smidigere og sikrere afvikling af morgentrafikken.

Skolepatruljen er flyttet, så de dækker et smallere område end før. De står nu ud for fortovet på Ternevej. Ned mod Kirken. Det betyder, at gående som kommer fra bysiden, skal gå helt hen til Ternevejs sydlige fortov, før de krydser over til skolen. Mens vi vænner os til at krydse Kirkevej lidt sydligere end vi plejer, har vi udvidet skolepatruljen med en ekstra guide, som vil stå på Ternevejs nordlige hjørne og hjælpe de gående hen til skolepatruljen.

For bilister, som skal ind og ud fra skolen, betyder ændringen, at man kan foretage venstresving ind mod skolen og højresving ud fra skolen, selv om skolepatruljen spærrer Kirkevej.

Når eleverne er kommet over på skolesiden af Kirkevej, skal de benytte en nyetableret sti rundt om busholdepladsen/runddelen, hvor de kan komme frem til skolen uden at gå langs parkeringspladsen.

På hjørnet af skolens parkeringsplads, ned mod Firkløverskolen, har vi nedlagt trappen og spærret af, så vi undgår fodgængere som krydser parkeringspladsen.

På stikvejen som går forbi skolen, etablerer vi en bom. Det betyder, at forældre ikke kan sætte børn af ved trappen og dernæst vende ved gymnastiksalen – det er for farligt for cyklende og gående, som benytter stikvejen fra Vinkelvej- kvarteret.

Til afsætning af børn skal forældre benytte runddelen. Hvis forældre skal ind på skolen, skal I benytte parkeringspladsen.

Med venlig hilsen
Færdselsudvalget, Mørke Skole