Hvad vil du være når du blir stor?

Overbygningen på Mørke skole begynder året med at have fokus på uddannelsesparathed under overskriften: Hvad vil du være, når du bliver stor?

De yngste elever i overbygningen skal allerede nu så småt begynde at forholde sig til, hvad de vil være, når de bliver “store”? De ældste har haft et par år til at gøre sig nogle overvejelser og står nu der, hvor de skal til at træffe konkrete valg. Skal jeg i gymnasiet? Eller skal jeg i lære som murer? Og er jeg parat til at tage det skridt? Det er store krav de unge mennesker står overfor, og vi vil gerne klæde dem rigtig godt på til at tage de valg.

Til at hjælpe eleverne med at sætte gang i denne proces og tilføre dem inspiration, har vi hentet hjælp udefra.

Golfspilleren Søren Kjeldsen, som har spillet på European Tour i 17 år lagde vejen forbi. Han fortalte, hvordan han som 15 årig besluttede sig for, at han ville være professionel golfspiller. Det der havde været tungen på vægtskålen for ham var, at han havde mødt en person, som tro- ede på ham og hjalp ham på vej. Ellers var hans store budskab til de unge mennesker, at de skulle følge deres drøm og passion, og at alle havde et eller andet de brændte for. Nogle var heldige, at de allerede fandt det som 15 årig, hvor andre måtte vente lidt længere på at finde det de brændte for, men alle har et “brændende punkt”.

Senere var Kasper Urth på besøg, og han leverede også et inspirerende oplæg, som satte tanker i gang hos de unge mennesker. Kasper Urth har sit eget firma, og han fortalte bl.a. om, hvad de søgte hos de unge mennesker, når de ansatte folk. Hans hovedbudskab lå tæt op af Sørens Kjeldsens: Det der driver værket er ikke drømmen om millionerne eller et prestigefyldte job. Drivkraften bag det hele er, når man brænder for det man laver og man føler, at man gør en forskel.

En anden vigtig pointe de stod sammen om var, at når man så havde fundet sin passion og sat sig sit mål, så skulle man være indstillet på at yde sit yderste, og måske også mere til, for at nå sit mål.

Der blev lyttet med store ører, og eleverne har ladet sig inspirere. Det har været oplæg uden løftede pege- fingre, men kun en opfordring til at: Gribe livet og tage ansvar.

Vi har arbejdet tæt sammen med uddannelsesvejlederen, som har været med hele ugen. Hun skal så forsøge få de store ord gjort konkre- te fx i forhold til praktikønsker og drømme.

Eleverne skal i en skriveproces for- holde sig til: Hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og ikke mindst er mine mål realistiske? Hvad skal jeg gøre for at nå mine mål? Hvis jeg ikke har nogen drømme, hvad kan jeg så gøre for at finde frem til dem?

Vi håber, at vi med projektet har klædt eleverne bedre på og givet dem nogle konkrete redskab til at imødekomme og honorere de store krav, der bliver stillet til dem i dag i forhold til uddannelse og job.

Med venlig hilsen Lærerne i overbygningen Mørke skole