Skolepatruljen er flyttet – bedre morgentrafik ved skolen

Fra skoleårets start har vi i samarbejde med Politiet og Syddjurs Kommune lavet nogle ændringer, som vi håber vil bidrage til en smidigere og sikrere afvikling af morgentrafikken.

Skolepatruljen er flyttet, så de dækker et smallere område end før. De står nu ud for fortovet på Ternevej. Ned mod Kirken. Det betyder, at gående som kommer fra bysiden, skal gå helt hen til Ternevejs sydlige fortov, før de krydser over til skolen. Mens vi vænner os til at krydse Kirkevej lidt sydligere end vi plejer, har vi udvidet skolepatruljen med en ekstra guide, som vil stå på Ternevejs nordlige hjørne og hjælpe de gående hen til skolepatruljen.

For bilister, som skal ind og ud fra skolen, betyder ændringen, at man kan foretage venstresving ind mod skolen og højresving ud fra skolen, selv om skolepatruljen spærrer Kirkevej.

Når eleverne er kommet over på skolesiden af Kirkevej, skal de benytte en nyetableret sti rundt om busholdepladsen/runddelen, hvor de kan komme frem til skolen uden at gå langs parkeringspladsen.

På hjørnet af skolens parkeringsplads, ned mod Firkløverskolen, har vi nedlagt trappen og spærret af, så vi undgår fodgængere som krydser parkeringspladsen.

På stikvejen som går forbi skolen, etablerer vi en bom. Det betyder, at forældre ikke kan sætte børn af ved trappen og dernæst vende ved gymnastiksalen – det er for farligt for cyklende og gående, som benytter stikvejen fra Vinkelvej- kvarteret.

Til afsætning af børn skal forældre benytte runddelen. Hvis forældre skal ind på skolen, skal I benytte parkeringspladsen.

Med venlig hilsen
Færdselsudvalget, Mørke Skole