,

Byens Hus og Genbyg Hovedgaden

Byens Hus er en del af Genbyg Hovedgade-projektet. Idéen i projektet er at genbygge en af de tomme butiks- og erhvervsbygninger langs med hovedgaden. Projektet er skabt af byen ud fra en målsætning om, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Byen går derfor foran, og kombineret med midler der indsamles lokalt, genbygges en bolig- og erhvervsbygning, der også kan rumme et Byens Hus.

Byens Hus er tiltænkt at være byens mødested, et værested. Indholdet i Byens Hus er stadig på projektstadiet og  to arbejdsgrupper arbejder på at udvikle et byggeprogram og skitsere projektets hovedindhold.

En udlejningsbolig kan genererer en indtægt til Byens Hus, mens erhvervslokaler kan blive en del af en fase 2, hvis der ikke på forhånd kan findes en lejer.

Syddjurs Kommunes juridiske afdeling følger denne del af Mørke-projektet tæt, idet der en lang række juridiske forhold der skal iagttages, førend et projekt, der indfrier borgernes mange forventninger, kan realiseres.