BIOGAS ANLÆG TIL MØRKE ?

Syddjurs Kommune har i samarbejde med COWI Consult udpeget 6 steder, som ”egnede” til placering af et kommende biogasanlæg.

For Mørkes vedkommende vil  placeringen ske i forbindelse ved det eksisterende renseanlæg, hvor der vil blive udlagt et areal på 4,4 hektar.

– Den forventede vej adgang vil ske fra Randersvej.

Der er særlige forhold som skal vurderes konkret:

  • Beliggenhed og udformning af vejadgang, herunder evt. af tilgrænsende ejendomme.
  • Lugt og støjpåvirkning
  • Visuel afskærmning og indpasning i landskabet.

Ligeledes er der følgende bemærkninger vedrørende naboafstand (antal boliger 300-500 m)

*der kan ikke fagrænses område < 500 METER FRA BOLIGER .

Det er nu at Mørke borgerne skal ” op af stolene” og komme med indsigelser/høringssvar, som skal tilsendes Syddjurs Kommune senest den 3 august.

Yderligere beskrivelse/dokumnetation kan findes på Syddjurs Kommunes hjemmeside.

Distriktsrådet opfordrer borgerne på Stationsvej, Trællegårdsvej og Banevænget til at sætte sig grundigt ind i sagens akter, de I vil blive naboer til et eventuelt biogasanlæg, med deraf følgende gener.

Finn Korsholm.

 

Der er offentlig debat om biogasplanlægningen i perioden 26. juni til 3. august 2012, hvor alle interesserede kan komme med ideer, forslag og synspunkter til den videre planlægning.

Hvis du har spørgsmål vedrørende planlægningen for biogasanlæg, kan du henvende dig til Planlægger Thomas Djernæs Secher på
tlf. 8753 5057 eller tds@syddjurs.dk.

Se også yderligere information om biogasanalysen og byrådets behandling på
www.syddjurs.dk/biogas

Dine kommentarer, idéer og forslag sendes til:
Syddjurs Kommune
Hovedgaden 77
8410 Rønde
Mrk.: Sagsnr. 12/11975
eller på e-mail syddjurs@syddjurs.dk

Angiv venligst afsendernavn og -adresse på brev og e-mail.
Kommentarer, ideer og forslag skal være
modtaget senest den 3. august 2012.