Sortering i Mørke i de nye affaldskuber har nu kørt siden maj måned 2015. En del af borgerne i Mørke har taget rigtig godt imod systemet, så kuberne i Mørke bliver stående, men systemet køres ikke ud på resten af Djursland.

Siden maj måned 2015 har borgerne i Mørke haft mulighed for nemt at sende endnu mere affald til genanvendelse i to nye sæt affaldskuber hos Min Købmand og ved stationen. Og det har en del borgere i Mørke benyttet sig af, men langt fra alle. Det har affaldsanalyser før og efter projektet vist. Derfor køres ordningen ikke ud på resten af Djursland.

“Vi har lavet affaldsanalyser af 200 husstandes dagrenovation før og efter projektet, og analysen taler et ret klart sprog: Der er stort set uændrede mængder af de genanvendelige ressourcer i restaffaldet. Det vil altså sige, at der ikke er tilstrækkeligt mange borgere der har udsorteret yderligere mængder af glas, metal og plastik til de nye kuber til at det faktisk kan aflæses i affaldsanalyserne”, siger Hardy Mikkelsen, miljøchef, Reno Djurs og fortsætter:

“Vi ved dog, at nogle borgere har været meget glade for den nye ordning. Vi har fået flere meldinger om folk, der rent faktisk har reduceret deres restaffald betydeligt og brugt de nye kuber flittigt. Nogle vil derfor kunne spare penge på at få en mindre affaldsbeholder eller færre tømninger, samtidig med at de bidrager til genanvendelse af flere affaldsressourcer. Det vil vi gerne fortsætte med at understøtte, så derfor kører vi videre med ordningen i Mørke, dog med små ændringer.”

  • Kuberne til pap og papir bliver stående som nu.
  • Kuberne til glas, metal og plast bliver stående som nu.
  • Kuberne til batterier, småt elektronik og elpærer fjernes efter sommerferien.

Kuben til småt elektronik fjernes, da den næsten ikke bruges. Derudover er den fungerende “pose på låg”-ordning meget populær, så borgere opfordres til at bruge den ordning i stedet.

Projektet “Sortering i Mørke” har dog stadig givet vigtig læring.

  • Borgerne i Mørke sorterer generelt rigtig godt. Affaldet i forsøgskuberne har været af en god kvalitet
  • De borgere, der rent faktisk bruger ordningerne har været glade for den, men
  • Det kan være svært at få alle med.

Reno Djurs hører gerne kommentarer og input fra interesserede borgere i Mørke. Mere info: Miljøchef Hardy Mikkelsen: hmi@renodjurs.dk

Multibanen ved Mørke Idrætscenter, står nu langt om længe ”næsten” færdig.

Banen, der efter planen skulle have stået færdig sidst på efteråret, blev ramt af dårlige vejrforhold, der bevirkede, at firmaet bag banen, besluttede at udsætte opsætningen til foråret. Da foråret så også bød på en hel del nedbør, og lave temperature, blev processen yderligere forsinket. Men endelig brød solen og varmen igennem, og anlægsarbejdet blev påbegyndt.

Banen kan benyttes af alle, og kan ikke reserveres.

Selve multibanen kan nu benyttes – hvilket rigtig mange brugere allerede har gjort, og mangler pt. kun at få monteret lys- og lydanlæg.  

Banen kan benyttes af alle, og kan ikke reserveres. På sigt vil der blive ophængt et web-kamera, der giver mulighed for, at man via sin mobiltelefon eller computer kan se banen. Måske er ens kammerater allerede i gang med boldspil på banen, eller også kan man konstatere, at banen er ledig, og hurtigt samle en flok og mødes der med kort varsel.

Området mellem multibanen og pavillonen, er endnu ikke færdiggjort, da man afventer at Syddjurs Kommune etablere kloak, så overfladevand kan bortledes. Først når dette er udført, kan arbejdet med flisebelægningen påbegyndes.

Gruppen bag multibanen vil her gerne rette en stor tak til de mange frivillige, der indtil nu har ydet en stor hjælp, og en særlig tak til Henrik Ulsted fra Langagergård, der har bidraget med maskiner, redskaber og mandskab.

Den store opbakning håber man også på vil være der, når flisebelægningen bliver aktuel.

Multibanen vil officielt blive indviet, torsdag den 9. maj, når Mørke Byfest skydes i gang.

     

For 17 år siden flyttede Nanna og jeg til 8544 Mørke. Det var vores første hus, vi købte det sammen og det var egentlig lidt tilfældigt at det lige blev Mørke vi valgte. Nanna og jeg boede begge i Århus, og stammer egentlig fra Silkeborg.
Mørke var den perfekte blanding af overkommelig afstand til Århus (og Randers! Og Ebeltoft!), god afstand til forældrene i Silkeborg 😊 og et overkommeligt prisleje.

Vi kan bekræfte at Hovedgaden/Ebeltoftvej bare ikke solgte Mørke ret godt, men det var tydeligt at når man bevægede sige lidt væk så var der masser af muligheder at byde på.
Siden 1999 er vi både blevet gift, fået to børn, haft verdens bedste dagplejemødre, en spændende børnehave og lærerige år i Mørke Skole.
Dertil har vi også nydt godt af det fantastiske engagement i Idrætsforeningens mange grene. Selvom vi i de første år tænkte “shit, hvis man ikke er 3. generation i Mørke så betragtes man vist som Tilflytter” så har vi også fået en omgangskreds af mange, mange fantastiske, dejlige og imødekommende mennesker.

Vores punktum har været konfirmationen af vores datter, i et sogn hvor både præst og barselsvikar har mindet os om at alle kan være den forandring man ønsker sig.
Det er tydeligt at Mørke er en by proppet til randen med mennesker der gider Mørke.
Jeg har aldrig oplevet så mange ildsjæle der brænder for at skabe by, skabe oplevelser, skabe nærvær og skabe fremtid for hinanden.

Nye eventyr byder os nu at forlade Mørke, men inden vi rejser vil vi alle fire gerne sige:
Tak for de mange gode år Mørke, vi kommer til at savne dig ❤️.

Arbejdsgruppen bag fyrtårnsprojektet arbejder på at afsøge mulighederne med et laserlys, der forbinder de højeste punkter i Mørke, i første omgang siloen og fjernvarmeværkets skorsten. Den 18. maj 2016 blev der afholdt en demonstration ved firmaet Laser Power A/S, hjemmehørende i Allingåbro.

Der arbejdes på at afholde en workshop med Urban Design studerende fra Aalborg Universitet omkring selve informationsstanderen, som ud over at skulle integrere en digital infoskærm, også skal opfylde områdefornyelsens øvrige dogmer om Genbyg og lys. Informationsstanderen eller lystårnet, som det er døbt, skal som udgangspunkt placeres på stationsområdet og være synligt for forbipasserende. Den endelige placering vil afhænge af udformningen.

På grund af mange støjklager har Syddjurs Kommune sammen med Naturstyrelsens distrikt Kronjylland besluttet at gennemføre en regulering af antallet af rågeunger i Mørke Bypark.

Det betyder i praksis at lokale jægere vil skyde rågerne i perioden fra 1 maj til 15 juni 2016

Jens Bang Rasmussen fra Rosenholm jagtforening regulerer råger i Byparken . De smager fortrinligt siger han.

Jens Bang Rasmussen fra Rosenholm jagtforening regulerer råger i Byparken .
De smager fortrinligt siger han. 🙂