Afslutning af forsøget med indsamling af affald til genanvendelse i Mørke

Sortering i Mørke i de nye affaldskuber har nu kørt siden maj måned 2015. En del af borgerne i Mørke har taget rigtig godt imod systemet, så kuberne i Mørke bliver stående, men systemet køres ikke ud på resten af Djursland.

Siden maj måned 2015 har borgerne i Mørke haft mulighed for nemt at sende endnu mere affald til genanvendelse i to nye sæt affaldskuber hos Min Købmand og ved stationen. Og det har en del borgere i Mørke benyttet sig af, men langt fra alle. Det har affaldsanalyser før og efter projektet vist. Derfor køres ordningen ikke ud på resten af Djursland.

“Vi har lavet affaldsanalyser af 200 husstandes dagrenovation før og efter projektet, og analysen taler et ret klart sprog: Der er stort set uændrede mængder af de genanvendelige ressourcer i restaffaldet. Det vil altså sige, at der ikke er tilstrækkeligt mange borgere der har udsorteret yderligere mængder af glas, metal og plastik til de nye kuber til at det faktisk kan aflæses i affaldsanalyserne”, siger Hardy Mikkelsen, miljøchef, Reno Djurs og fortsætter:

“Vi ved dog, at nogle borgere har været meget glade for den nye ordning. Vi har fået flere meldinger om folk, der rent faktisk har reduceret deres restaffald betydeligt og brugt de nye kuber flittigt. Nogle vil derfor kunne spare penge på at få en mindre affaldsbeholder eller færre tømninger, samtidig med at de bidrager til genanvendelse af flere affaldsressourcer. Det vil vi gerne fortsætte med at understøtte, så derfor kører vi videre med ordningen i Mørke, dog med små ændringer.”

  • Kuberne til pap og papir bliver stående som nu.
  • Kuberne til glas, metal og plast bliver stående som nu.
  • Kuberne til batterier, småt elektronik og elpærer fjernes efter sommerferien.

Kuben til småt elektronik fjernes, da den næsten ikke bruges. Derudover er den fungerende “pose på låg”-ordning meget populær, så borgere opfordres til at bruge den ordning i stedet.

Projektet “Sortering i Mørke” har dog stadig givet vigtig læring.

  • Borgerne i Mørke sorterer generelt rigtig godt. Affaldet i forsøgskuberne har været af en god kvalitet
  • De borgere, der rent faktisk bruger ordningerne har været glade for den, men
  • Det kan være svært at få alle med.

Reno Djurs hører gerne kommentarer og input fra interesserede borgere i Mørke. Mere info: Miljøchef Hardy Mikkelsen: hmi@renodjurs.dk