Materialer fra nedrevne huse vil blive genbrugt. Minister er vild med idéen, som får knap tre millioner kroner i støtte.

Genbrug. Det er afsæt for en ny knopskydning på en længe forberedt modernisering og renovering af Mørkes hovedgade og centrale byrum. Idéen er så god, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter giver 2,9 millioner kroner til projektet.

»Det handler om at genbruge byen i den kommende forandringsproces. Konkret kan det betyde, at materialer fra en nedrevet bygning bruges til at etablere andre bygninger eller ting i byrummet,« siger formand Kirstine Bille (SF) fra kommunens udvalg for plan, udvikling og kultur.

 

Læs hele artiklen på stiften.dk

Aarhus Universitet (AU) har fået en ny maskine l 17.000.000 kr. som har en Mørke-borger ved roret. Det er en såkaldt atomaccelerator, der kan datere organiske materialer med kulstof-14 metoden.

Maskinen findes i kælderen under Aarhus Universitet og er på størrelse med et IC3-tog.

Lederen af dateringscenteret, som maskinen hører under, er lektor i fysik og astronomi Jan Heinemeier, der bor på Ebeltofvej i Mørke.

Han fortæller l ”8544” at den nye maskine er resultat af en kæmpe- brøler, som et udefrakommende ingeniørfirma begik i forbindelse med ombygning af Instut for Fysik og Astronomi.

De besluttede at sprænge et par 80 tons tunge strålebeskyttelsesporte væk, i stedet for som normalt at benytte trykhammer. Det eneste en atomaccelerator ikke kan tåle er jordskælv, og den dligere accelerator blev ødelagt og mange års forskningsarbejde for Jan Heinemeier, kernekemikeren Henrik Lo Pedersen og kernefysikeren Ni- els Rud, der havde udviklet den gamle maskine, var spildt.

Hvordan fungerer maskinen?

Jan Heinemeir fortæller: »Populært sagt er acceleratoren en sorterings- maskine, der kan isolere de forskellige radioaktive isotoper. Foresl dig en lastbil med grus, hvor man skal finde det gruskorn, der er en

millimeter mindre end de andre i læsset. Der er kun êt af det fabelagtigt sjældne kulstof-14-atom for hver 1000 milliarder kulstof-12- atomer i sådan et ”læs”. 1000 milliarder er babysprog i vores verden (!!!)”

Hvad kan den bruges  til?

Anvendelsesområdet er enormt. Fysik, arkæologi, biologi og klima- forskning f.eks.
”Vi kan følge jordens klimaudvikling ved at udføre måling af radioakvt beryllium i isen. Det er helt centralt for klimaforskningen i dag,” siger Jan Heinemeier. Men også mere jordnære formål: ”Finder man et begravet skelet, kan kulstof-14 ana- lysen afsløre, om knoglerne er 14 eller 1400 år gamle.” Ved hjælp fra boreprøver i indlandsisen på Grønland kan man bestemme, hvornår og hvorfor der var tropisk klima på disse kanter.

Ny vin på gamle flasker

I Jan Heinemeiers kontor finder vi en kulstof-14 analyse af en række italienske topvine. Her kan man se, at flere af ”de gode årgange” i virke- ligheden indeholder vin, der stammer fra helt andre år en påstået på flasken.(!!)

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

– Mørke er en landsby, der ligesom mange andre landsbyer lider lidt, og det Mørke trænger til, det er at få en stærk selvbevidsthed, forklarer Jakob Baungaard.

SF-politikeren Kirstine Bille stod for den officielle åbning og tændte noget af et lys – nemlig en fire meter høj flamme:

– Det er et projekt, som både skaber sammenhold i Mørke, og det generer nogle kroner, som vi rent faktisk kan bruge til at skabe nogle synlige resultater, så det er et på alle måder godt projekt, siger hun.

[flickr_set id=”72157649813933310″]

– Vi sætter fokus på det positive i Mørke-fortællingen, som er den helt nye fortælling, som vi skal skabe herfra, siger Jakob Baungaard, der er medlem af Mørke Distriktsråd, til TV 2 | ØSTJYLLAND.

Ved at markere, at der er lys i Mørke, er planen er sætte fokus på de positive aspekter ved landsbyen. Lysfesten er den første af flere arrangementer:

Se mere fra lysfesten i Mørke i videoen  på siden, hvor du også kan høre Jakob Baungaard fortælle mere om lysfesten.

Fysisk aktivitet og hjertevenlig mad er blandt andet på programmet, når herregården Skaføgaard byder indenfor i samarbejde med Hjerteforeningen og Børnehjertefonden. Arrangementet ”Hjertedage” løber over to dage og sætter fokus på sundhed og forebyggelse.

Herregården Skaføgaard ligger på Djursland mellem Pindstrup og Mørke, og historien om det helstøbte herregårdsanlæg rækker tilbage til midten af 1500 tallet. I 1852 blev Skaføgaard købt af den senere statsminister Jacob Brønnum Scavenius Estrup, og lige siden har den været i familiens eje.

Nu kan offentligheden for første gang opleve herregården på nært hold, når der i samarbejde med Hjerteforeningen og Børnehjertefonden bydes indenfor til ”Hjertedage” på Skaføgaard. Formålet er at give publikum en sjælden mulighed for at besøge herregården og samtidig sætte fokus på forebyggelse af hjertekar-sygdomme og medfødte hjertefejl hos børn.

Kunstudstilling, motionsdans, fysiske udfordringer og blodtryksmåling bliver en del af arrangementet, som også omfatter salg af lokale handlendes specialvarer, hjertevenlig cafemad og velgørenhedsmiddag. Kælder og kornlade aktiveres også, ligesom de grønne arealer rundt om hovedbygningen omdannes til en ”hjertesti”, hvor man kan lære livreddende førstehjælp. Endelig vil der være rundvisning i hovedbygningen, der stadig fungerer som familiens privatbolig.

Begivenheden finder sted i løbet af sommeren 2015.

 

Jesper Berggren fra Mørke er blevet foredragsholder

Jesper Berggreen har et bredt publikum, når han fortæller om hans betragtninger, og sætter dem op imod vores trygge hverdag. Skolelærere så vel som erhvervsfolk, og alle andre der er nysgerrige på verden, får vigtig ny information med hjem fra hans foredrag.

Med indlevelse og engagement leverer han flere overraskende budskaber, som næsten altid lander på et tørt sted. Man får noget at tænke over, og man finder ud af, at det at komme foran, også betyder at man tager ansvar for sig selv og hinanden.

Jesper holder to forskellige foredrag.

Energi og Miljø i nyt perspektiv  om fremtidens energisystemer og 

Familie og Skole i nyt perspektivLæs mere om foredraget Familie og Skole i nyt perspektiv, her om familieliv og skole i fattige lande