Se billeder fra en vel besøgt markedsdag, med alt hvad Mørke kan byde på af foreninger, butiksliv hjemmesløjd og lopper.

Rene’ Sørensen tog et par stemningsbilleder fra dagen.

Klik på billederne for stor version!

 

[flickr_set id="72157631250644734"]

Lørdag den 25 august blev et tillægsstykke af succes for byens borgere, da mere end 50 havde arrangeret sig med en stand på Mørke skole, for at vise hvordan mangfoldigheden blomster og gror i en by beboet af utrolig mange kreative og igangsættende kræfter. Også mange udefra kiggede forbi, for at se hvordan folk trives og kan finde sammen i et fælles fodslag, for at vise andre, at i Mørke, her trives vi. Her kan det lykkes, her er vi glade for at bo, heroppe på toppen af istidens bræmmer og lerbakker, med et kig udover mosen, markerne og landskabet som er skabt for tusinder af år siden. Ja her i Myrki som byen hed i middelalderen, hvor byens gamle kirke fra 1100 tallet er midt på bakken, og skolen overfor er et samlingspunkt for byens borgere.

Alle de kreative sjæle og driftige firmaer som viste deres ting frem, giver et signal om, at byen Mørke er i udvikling – ikke i afvikling. Skønt den netop lukkede Sparekasse, lavede et ”barn” på den tidligere Mørke Sparekasse, da de overtog den for 5 år siden – ja lukkede en sparekasse, der havde været her i byen siden 1867,- så kvæles folks initiativ altså ikke, vi lader os ikke kue, men sørger for at sende signaler ud om, at byen Mørke, det er et sted hvor alle generationer trives og er glade for at bo. Dagen var fyldt med glade mennesker, nogle dansede zumba for os, Rosenholm Tamburkorps gav en koncert, nogle lavede popcorn, andre slushice, alt imens der blev solgt nye og brugte ting og sager, garn, kunst, strik fra Lindegården strikkeklub, Air crew viste byen fra oven, og de lokale foreninger var til stede for at kabre flere medlemmer til sport, løb, spejder mv.

Vores globetrottere Nina og Hjalte Tin var til stede med deres seneste bil, som de rejste jorden rundt i. Vi beboere viste, at Lyset skinner her i Mørke. Ja vi er også så heldige, at nattens skybrud over Djursland, ikke knægter en by på toppen af bakkerne. Vi skal huske på, at Mørke og dens beboere en en by i bevægelse. Bevægelse skaber kultur, Kultur skaber en by, Byens beboere skaber foreningsliv, Foreningen skaber livsglæde.

Bekymring for Mørke ́s udvikling! NEJ! Citat: ”jeg har haft mange bekymringer, men det var de færreste der er blevet til noget”. Mørke by har en kulturarv der skal bevares.

En stor tak til alle dem, der har arbejdet med dette projekt.

 

Ebba Grethe Møgelvang Laursen

Der er nu 55 tilmeldte stande eller aktiviteter til ’Mød os i Mørke’.

Så der bliver MASSER af oplevelser.
Kom og prøv en elcykel, en pony eller en præstekrave.

Vrik måsen til zumba, nyn med til musikken eller sid i sofaerne og nyd kaffe og kage.

Kom og udforsk alt det spændende der findes i Mørke.

Vi glæder os til at møde jer i Mørke.

Sagsnr. 12/11975

 

SYDDJURS KOMMUNE

Hovedgaden 77

8410 Rønde

 

Indsigelse mod placering af Biogasanlæg ved :

Mørke.

 

Tak for muligheden til at bidrage ved placering

Af biogasanlæg i Syddjurs kommune.

 

Mørke distriktsråd blev dannet i efteråret 2011, og har siden arbejdet intenst med at udvikle og forbedre Mørke`s image.

 

Syddjurs Kommune har i samarbejde med COVI Consult udpeget 7 steder , som ”egnede” til placering af et kommende bioagasanlæg.

 

For Mørkes vedkommende vil placeringen ske i forbindelse ved det eksisterende rensningsanlæg, hvor der vil blive udlagt et areal på 4,4 hektar.

 

Distriktsrådet har følgende kommentarer og indsigelser mod denne placering:

 

1)    Bioagasanlægget opfylder ikke kriteriet, med hensyn til afstand til bebyggelse/naboer, da 9-10 ejendomme vil være indenfor en afstand af 300 meter.

 

2)    Herudover vil Mørke by, herunder bebyggelser og enfamiles huse på Stationsvej,Baneveænget samt Trællegårdsvej blive ”naboer” til anlægget, hvilket strider imod Syddjurs Kommunes  kriterier og krav til oplæg.

 

3)    Lugtgenerne fra bioagasanlægget vil gøre enfamileshusene usælgelige, og de vil samtidigt falde drastisk i værdi.

 

4)    Samtidigt med vil transport til og fra anlægget med gylle medføre meget tung trafik, med op til 40-50 lastvognstog hver dag. Husk ,disse lastvogntog også skal retur igen.

 

5)    Trafiksikkerhden vil forringes væsentligt for Mørke by`s vedkommende, hvor skolevejen i forevejen er usikker for adskellige elever

 

6)    Biogasanlægget bør ikke placeres i et område, hvor bymæssig bebyggelse  udsættes for chikane , hverken i form af lugtgener eller tung trafik

 

7)    Samtidig vil vi gøre opmærksom på placeringen en ” såkaldt natoledning”, som går gennem det planlagte biogasanlæg.

 

8)    Mørke by er stadigvæk den 6 største by i kommunen. Byen oplever i øjeblikket en positiv udvikling- dels stiger befoklningtallet støt, byen har samlet sig omkring distriktsrådet, for på den måde at spille en fælles rolle i udviklingen af Mørke og omegn.

Et biogasanlæg i baghaven er det sidste Mørke har brug for lige nu, hvor vi netop sammen med Syddjurs Kommune har set frem til den/en planlagt byfornyelse, som der jo også er afsat midler til.

 

Dette samarbejde/ projekt  har vi set positivt frem til , og ikke et biogasanlæg som vil ”frarøve/fratage” os alle vækst muligheder for fremtiden.

 

 

 

Den økonomisk optimale placering:

 

Vi foreslår istedet for den ”nytilkomne” placering ved Hornslet, da det jo er Hornslet Fjernvarmeværk , som vil være aftager af ”gassen” fra det planlagte biogasanlæg. Rørføringen  herfra vil ligeledes blive væsentlig korte og hermed billigere i etableringsomkostninger.

 

Alternativt vil vi foreslå placeringen ved Lemmer, dels fordi man så kan forsyne Lime og Skørring på sigt ved at etablere en meget kort stikledning til disse 2 byer, ved fremføringen af hovedledningen til Hornslet fjernvarmeværk

 

Distriktsrådet vil med disse argumenter, på det kraftigste påpege, at en placering i Mørke ved rensningsanlægget ikke er en optimal placering , og distriktsrådet vil på det kraftigste advare mod denne placering.

 

 

Samtidgt aflevere vi følgende underskriftsindsamling imod placeringen ved Mørke som udgør ialt 313 stk..

 

 

Mørke distriktsråd  den 02-08-2012

 

Kasper Urth               Marlene Gade

 

Finn Korsholm

(kontakt person)

mail: hep@fiber.dk,

 

 

 

 

Her er de sidste nye indbyggetal for Mørke.
Som man kan se “vækster” Mørke stadigvæk, nu er vi 1527 indbyggere i byen.

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om Mørke her

Alle elever på Mellemtrin (4,5,6 klasse) fik i dag efter en grundig instruktion udleveret Ipads.

Skoleinspektør Anni Wernblad fortæller i videoen om udleveringen.

Tavlecomputeren skal bruges i undervisningen og der er store forventninger til at eleverne nu er udrustet med noget af det bedste digitale udstyr som kan købes.

En tablet, indeholder mange  forskellige værktøjer, der giver mulighed for at  eleverne kan arbejde selv eller i grupper.

Den er let at medbringe og samler mange funktioner og værktøjer i et: lommeregner, skriveværktøj, skolebog, kamera, lydoptager, kommunikationsværktøjer, videokamera etc.

Resten af skolens elever får Ipads efter jul 2012.


Her er link til projektet Ipads i Syddjurs

– og du kan møde rigtig mange!!

Lørdag d. 25. august kl. 11-15 vil pladsen rundt om skolen være et virvar af boder og aktiviteter. Kom og se alt det spændende, som Mørke har at byde på.

Rigtig, rigtig mange har allerede meldt sig til at have en stand eller lave en aktivitet, det være sig både firmaer, institutioner, foreninger, klubber og privatpersoner. Ud over de forskellige stande og bagagerumsboder vil der være masser af frilufts- og sportsaktiviteter, live musik fra lokale musikere og en hyggelig café, der sælger kage, popcorn, øl, sodavand og kaffe.

Man er meget velkommen til at tage picnickurv med og spise frokost på pladsen. Så tag hele familien med – der er masser af ting for folk i alle aldre!

Det er endnu ikke for sent at melde sig til at have en stand, en aktivitet eller en bagagerumsbod. Kontakt Anne Kirstine Urt (5071 4546) eller Maria F. Rasmussen (5152 7446).

Vi glæder os super meget til dagen og til at se dig!

Fra skoleårets start har vi i samarbejde med Politiet og Syddjurs Kommune lavet nogle ændringer, som vi håber vil bidrage til en smidigere og sikrere afvikling af morgentrafikken.

Skolepatruljen er flyttet, så de dækker et smallere område end før. De står nu ud for fortovet på Ternevej. Ned mod Kirken. Det betyder, at gående som kommer fra bysiden, skal gå helt hen til Ternevejs sydlige fortov, før de krydser over til skolen. Mens vi vænner os til at krydse Kirkevej lidt sydligere end vi plejer, har vi udvidet skolepatruljen med en ekstra guide, som vil stå på Ternevejs nordlige hjørne og hjælpe de gående hen til skolepatruljen.

For bilister, som skal ind og ud fra skolen, betyder ændringen, at man kan foretage venstresving ind mod skolen og højresving ud fra skolen, selv om skolepatruljen spærrer Kirkevej.

Når eleverne er kommet over på skolesiden af Kirkevej, skal de benytte en nyetableret sti rundt om busholdepladsen/runddelen, hvor de kan komme frem til skolen uden at gå langs parkeringspladsen.

På hjørnet af skolens parkeringsplads, ned mod Firkløverskolen, har vi nedlagt trappen og spærret af, så vi undgår fodgængere som krydser parkeringspladsen.

På stikvejen som går forbi skolen, etablerer vi en bom. Det betyder, at forældre ikke kan sætte børn af ved trappen og dernæst vende ved gymnastiksalen – det er for farligt for cyklende og gående, som benytter stikvejen fra Vinkelvej- kvarteret.

Til afsætning af børn skal forældre benytte runddelen. Hvis forældre skal ind på skolen, skal I benytte parkeringspladsen.

Med venlig hilsen
Færdselsudvalget, Mørke Skole

Så er ferietiden ved at være forbi, og det er snart tid til, at ”8544” igen skal på gaden.

Tak for de mange indlæg til 8544. Håber det fortsætter.

Deadline er den 20. i måneden (undtagen december).

Som regel udkommer vi den første weekend i måneden.

 

2012 Sidste dag for modtagelse af stof.      8544 på gaden  
Septembernummer  Mandag 20. august  Lørdag d. 1. sept   
 Oktobernummer  Torsdag 20. september  Lørdag  6. oktober  
 Novembernummer  Lørdag 20. oktober  Lørdag 3. november.  
 Decembernummer  Tirsdag  20. november  Lørdag 1. december  
 Januarnummer  Fredag 4. januar  Lørdag 12. januar