Indlæg

Mørke Kirke , Menighedsrådet og FDF Mørke – holdt traditionen tro fastelavnsfest med tøndeslagning.

Der var mange flotte udklædte børn.

René Sørensen har taget nogle rigtig flotte bileder som kan ses på denne flickr side 

 

[flickr_set id="72157632735323244"]

Julen 2012

Endnu engang kommer kirkelukningen til at spille ind for sognets faste traditioner. Julen i år bliver derfor noget anderledes end ellers i Mørke. Men jeg håber ikke, at det får jer til at vælge kirken fra – for julegudstjenester skal der nok blive!

To gudstjenester juleaften
Juleaften holder vi to forskellige gudstjenester; én mest for børn og én mest for voksne.

Børnegudstjenesten begynder kl. 14.00 i Sognegården i Mørke, hvor vi åbner dørene for et brag af en børne-julegudstjeneste.

Kl. 16.00 rykker vi teltpælene op og låner Karlby kirke til en mere traditionel gudstjeneste. Alle er velkommen, og jeg håber, at lige så mange som sidste år har lyst til at begynde juleaften med et besøg i kirken, hvor vi ønsker hinanden en glædelig jul.

Se julens andre arrangementer i “8544″ og på kirkens hjemmeside www.mørkekirke.dk

På gensyn i sognegården og Karlby kirke!

I Adresseavisen fortæller Graver Per Kvist om den gennemgribende renovering af Mørke Kirke der bla. betyder at der kommer en ny indgang til Kirken.

Det meste af inventaret er lige nu kørt væk, nogle af gulvbrædderne er taget op, prædikestolen ligger på gulvet, og hvor altertavlen plejer at hænge er kun ophænget tilbage.

Det varer et godt stykke tid, inden restaureringen af kirken er færdig. Planen er, at Pinsegudstjenesten i 2013 holdes i den nyrestaurerede kirke.
I mellemtiden afholdes der gudstjenester i den gamle konfirmandstue i én af præstegårdslængerne.

Maskiner og mænd er for alvor gået i gang med at ombygge præstegården i Mørke til en ny og tidsvarende bolig.

At dømme efter billederne går de grundigt til værks.

Klik på billederne for en stor version

 

Se også artiklen: MØRKE KIRKE LUKKER

Håndværkerne begynder snart det store arbejde med at renovere Mørke Kirke. Kirken lukker  pinsedag d. 27. maj 2012 og vil være lukket et år frem.
[quote style=”boxed” float=”right”]Konfirmationerne i 2013 vil også blive berørt af kirkelukningen. Det betyder at elever fra Mørke skole skal konfirmeres i Karlby kirke søndag d. 5. maj, mens elever fra Firkløverskolen skal konfirmeres i Hvilsager kirke d. 28. april. [/quote]
Det har i mange år været et stort ønske fra menighedsrådet at etablere en ny indgang, da den nuværende indgang giver mange problemer. Døren er for smal, og der er mange trin op i kirken, som særligt generer gangbesværede og begravelsesfølger.
Derfor har vi fået lov til at etablere en ny indgang i tårnet under orglet, som gerne skulle løse de mange problemer.

Mørke kirke lukker derfor efter gudstjenesten pinsedag d. 27. maj 2012 og vil være lukket et år frem. For det er ikke blot en ny indgang, der er på tegnebrættet. Når håndværkerne alligevel rykker ind, skal hele kirken have en ordentlig tur. Så det bliver en spændende tid i og omkring Mørke kirke, og vi glæder os meget til at kunne vise både præstegård og kirke frem igen.

Mens kirken er lukket, vil der blive holdt gudstjenester i de omkringliggende kirker og i sognegården.
Sognegården er et glimrende alternativ til gudstjeneste i en kirke, og gudstjenesten kan holdes ligesom i en kirke med salmer, læsninger og nadver.
Dog kan vi ikke tilbyde dåb i Mørke sogn, mens kirken er lukket, men jeg vil fastlægge gudstjenester i Hvilsager og Karlby kirke, hvor man så vil kunne få dåb.

Konfirmationerne i 2013 vil også blive berørt af kirkelukningen.
Det betyder at elever fra Mørke skole skal konfirmeres i Karlby kirke søndag d. 5. maj, mens elever fra Firkløverskolen skal konfirmeres i Hvilsager kirke d. 28. april.

 

Mørke pastorat har kun én kirke, så hvis du bor i Mørke, Ommestrup, Dagstrup eller Bale, så er Mørke kirke din kirke!
Om du bruger den hver søndag, til højtid og fest eller næsten aldrig, så har alle lige ret til at bruge kirken, når det er nødvendigt.

Kirken er folkets kirke, og ved Mørke kirke forsøger vi at lave aktiviteter og gudstjenester, som rammer både høj og lav, gammel og ung.
Der er højmesse næsten hver søndag. Hvis ikke højmessen trækker, kan man også opleve kirken på andre måder. Fx har vi den sidste onsdag i hver måned børnegudstjeneste med fællesspisning.

[quote style=”boxed” float=”right”]Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.[/quote] Der afholdes også andre spændende gudstjenester i løbet af året. Kyndelmisse, Alle Helgen, ungdomsgudstjeneste, aftengudstjeneste og høstgudstjeneste for blot at nævne nogle få.

Kirkegården ved Mørke kirke er en utrolig flot og velholdt kirkegård. Både sommer og vinter kan man gå en tur på kirkegården og nyde gravernes fantastiske arbejde. Særlig kan vi bryste os af, at have en af de smukkeste pyntede kirkegårde hen over vinteren, hvor granlægningen både beskytter og pynter på de vintermørke grave. Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.

Lige ved siden af kirken ligger Mørke præstegård. I den ene længe har menighedsrådet indrettet sognegård, som bruges til de mange arrangementer, menighedsrådet stabler på benene hen over året. Desuden kan man leje sognegården til begravelseskaffe, hvis man ønsker det. Sognegården bliver også brugt til undervisning af konfirmander og minikonfirmander og er uundværlig for kirkens liv.

Menighedsrådet ved Mørke kirke

Menighedsrådet består af seks folkevalgte medlemmer, som alle brænder for kirkens liv og vækst. Arbejdsopgaverne spænder over renoveringer, regnskab, planlægning af sogneaftner og gudstjenester, nytænkning og opbygning af kirkens profil og arbejde – for blot at nævne nogle få.

I denne tid står renoveringen af kirken og præstegården selvfølgelig øverst på dagsordenen. Læs mere om dette her.

På gensyn i Mørke kirke – din kirke!

[box]Kirkelig vejviser:
Sognepræst Maria F. Rasmussen, 51 52 74 46, mfra@km.dk
Graver: Per Kvist, 24 27 89 59
Menighedsrådet ved Mørke kirke:
Formand: Herdis Pedersen, 86 37 73 06, hep@fiber.dk
Næstformand: Jonna Thomassen
Kasserer: Leif Nielsen, 86 37 71 62
Kirkeværge: Niels Peter Jensen, 86 37 72 21
Skole-kirke-repræsentant: Per Henning
FDF-repræsentant: Ann Pedersen[/box]


(fra Wikipedia)
Mørke Kirke stammer fra perioden med det store kirkebyggeri i begyndelsen af middelalderen. Ud fra granitarbejderne har man vurderet, at opførelsen sandsynligvis er sket i kong Niels’ regeringstid (1104-34). De ældste dele er skibet ogkoret, som er usædvanligt store for en romansk landsbykirke. Med sine 25 meters længde og et 10 meter bredt kor er den blandt de største middelalderkirker på Djursland.

Materialet er store fint tilhugne granitkvadre, sat på en skråkantet sokkel. Murene er kassemure, ca. en meter tykke. Kirken har antagelig haft 8 vinduer, hvoraf 6 af de oprindelige udhugne vinduesoverliggere er bevaret. Denne kirke havde 3 indgange. Hovedindgangen, syddøren, er stadig bevaret åben som adgangsdør fra det senere tilføjede våbenhus. Denne indrammes af en typisk jysk granitportal.

Karmstenene har smukke regelmæssige søjler. Overliggeren, den såkaldte tympanon har udhugne båndsløjfer, ikke ulig dekorationerne påvikingetidens runesten. Stenmesteren bag sløjfeportalen er ukendt, men han er formentlig ældre end Horder. Norddøren, eller kvindedøren var en døråbning uden nogen former for dekoration.

Den er tidligt blevet tilmuret med kvadersten. Endelig var der en præstedør i korets sydside, der ligesom kvindedøren for længst er tilmuret. Kirken havde et fladt loft i egetræ, og sandsynligvis et blytækket tag.

Der var 170 i kirke og til tøndeslagning søndag den 19 feb. Rigtig mange var meget flot klædt ud.

Der var bla. en Iphone, et juletræ og en giraf. En soldat en krabbe og mange mange flere sjove kostumer.

I kirken fortalte præsten om hvem der var vigtigst i kirken og på gårdspladsen var der udover de flotte tønder som FDF havde dekoreret, varme pølser, fastelavnsboller og masser af glade mennesker.

Mørke Kirke og udsigten over Gammel Mørke set fra Mørke Vest