Indlæg

Rene Sørensen tog disse fine billeder fra årets tøndeslagning i Mørke.
Der blev slået “katten af tønden” efter en meget velbesøgt gudstjeneste i Mørke Kirke.

Arrangementet er et samarbejde mellem kirke, menighedsråd og FDF Mørke

[flickr_set id=”72157679152990098″]

Ca 100 børn og rigtig mange voksne var samlet til gudstjeneste i Mørke kirke og efterfølgende var der tøndeslagning i gårdspladsen ved præstegården.

FDF Mørke sørgede for tønder mm og menighedsrådet  trakterede med fastelavnsboller og pølser på grill.

 

Rene Sørensen har tage alle billeder

[flickr_set id=”72157680795568495″]

Ved fristens udløb den 27. september 2016 var der kun indleveret én liste til menighedsrådsvalget. Det betyder, at den liste, der blev lavet på opstillingsmødet betragtes som gældende.

Det nye menighedsråd, der tiltræder den 1. søndag i advent består af følgende:

  • Jesper S. H. Kristiansen,
  • Birthe S. Nielsen,
  • Jesper Berggreen, Ida-Marie D. Peitersen,
  • Jeanette R. B. Nielsen,
  • Ken K. Rasmussen.

Suppleanter:

  • Britta Møller,
  • Daniel L. Bramsen,
  • Niels Karl Nielsen,
  • Flemming Hansen.

Det bliver spændende at følge det nye menighedsråd i de kommende 4 år, når det sammen med vor dygtige sognepræst Maria Baungaard skal udfylde rammerne i vor dejlige, gamle Mørke Kirke.

Der var rekord mange udklædte børn og voksne i Mørke kirke og bagefter i gården og sognehuset
Menighedsrådet sørgede for varme pølser og fastelavnsboller og FDF havde sørget for tønder.

Rene Sørensen har taget de mange flotte billeder

[flickr_set id=”72157662063951174″]

Med hjælp fra tre af byens kreative sjæle samt sognepræst Maria Baungaard, producerede årets konfirmander ikoner.

Konfirmandernes værker udstilles i kirken og konfirmanderne håber at rigtig mange vil kigge forbi kirken og se dem.

Lørdag den 25 april er der konfirmation i Mørke Kirke. Her bliver 5 elever fra Firkløverskolen konfirmeret. Søndag den 3 maj konfirmeres 19 elever fra Mørke skole.

 

Det var i hvert fald nemt at se, hvem vi gerne vil være.
Fastelavnssøndag mødtes omkring 200 superhelte og prinsesser, dyr og sagnvæsner ved Mørke Kirke. Først inde i kirken for at høre, at lige meget, hvem du er, er du en vigtig brik i slaget for det godes sejr. Dernæst uden for sognegården i slaget om tønderne og kampen om kronerne.

FDF Mørke og Mørke Sogns menighedsråd var fælles om fejringen af fastelavn – indledningen på den kirkelige fastetid. Og der blev tanket godt op. Pølser, kakao og fastelavnsboller gav tøndeslagere og tilskuere en tryg mavefornemmelse at gå hjem på.

Om vi kan klare os på den fornemmelse frem til påske, ved vi ikke.

[flickr_set id=”72157650765737666″]

3 søn advent fejres med luciaoptog og afslutning for minikonfirmander i Mørke Kirke

[flickr_set id=”72157649690221326″]

Den årlige tænding af juletræ og adventskrans i kirken.

Rene Sørensen har taget billeder
[flickr_set id="72157647216761763"]

BUSK står for Børn-Unge-Sogn og kirke og er hvert år en velbesøgt gudstjeneste i Mørke Kirke.

Den bliver til bla med FDF og kirkens menighedsråd.

Rene Sørensen har taget en række flotte billeder

[flickr_set id=”72157648564700399″]

Der blev produceret æblemost i præstegården da høstgudstjenesten blev afløst af frokost og æblehøst

Der var mulighed for at moste egne æbler eller være med til at “plyndre” præstens have.

 

Foto: René L. Sørensen

 

Af museumsinspektør ved Nationalmuseet Hans Mikkelsen

I forbindelse med den omfattende renovering af Mørke Kirke 2012-13 stødte man på en hidtil ukendt krypt, som var placeret under gulvet i skibets østende.

Gravrøvere?

Efter tilladelse fra Århus Stift blev den tilmurede dør til krypten åbnet 22. november 2012, og det var et mærkeligt syn, som mødte murer, arkitekt, menighedsråd og arkæolog fra Nationalmuseet. Kisterne lå noget rodet og mange af lågene var enten helt fjernet eller de lå kun del- vist hen over kisten. Den umiddel- bare tanke kunne være, at krypten havde haft besøg af gravrøvere, in- den døren blev muret til. Kunne det være mureren, som skulle tilmure døren, der lige havde lettet på kiste- låget og fjernet hvad der måtte være af værdigenstande i kisterne? I hvert fald fandt vi ingen personlige ting af værdi, men vi må retfærdigvis også indrømme, at vi naturligvis ikke ved, om de begravede havde fået personlige ejendele med.

Flere ejere

Vi ved ikke hvem som lod krypten opføre, ligesom vi heller ikke ved hvilke(n) familie(r), som begravede sine afdøde heri. I den periode krypten fungerede var det ikke ualmindeligt, at kirkerne en gang imellem skiftede ejer, så krypten kan have haft flere ejere, og man kan godt forestille sig, at en ny ejer har ryddet kraftigt op i krypten, inden den første begravelse blev foretaget.

Derved kan forklares hvorfor mange knogler lå spredt under kisterne og langs kryptens mure, ligesom kiste- beslag og –håndtag blev fundet i stort antal de samme steder. Dog ville man forvente, at den seneste ejer havde efterladt kisterne med sin egen familie i pæn orden. Det synes ikke at være tilfældet, selv om vi naturligvis ikke ved hvor mange medlemmer den seneste ejer begra- vede.

21 kister

Kort fortalt ved vi meget lidt om Mørke Krypts historie. Den har sandsynligvis fungeret fra midten af 1600-tallet til anden halvdel af 1700 -tallet. Der blev fundet 21 kister i krypten – 11 voksne og 10 børn – og ved hjælp af to kisteplader ved vi, at to søstre, Johanne og Sophia begge blev begravet i krypten i 1702, hen- holdsvis 14 måneder og 6 måneder gamle. De er døtre af ægteparret Hedevig Sophie von Winterfeldt (død og begravet i 1731 i Fredericia) og oberstløjtnant på det nærlig- gende ryttergods Ommestrupgård Hans Joachim von Warnstedt (død 1713). Ud over de to kisteplader fandt vi tre våbenskjold fra henholdsvis Winterfeldt og Warnstedt familierne.

Ellers er alle andre indtil videre ukendte i krypten, selv om det er nærliggende at pigernes far også blev begravet i krypten, hvis han ellers fortsat boede på Ommes- trupgård i 1713.

Der er således mange løser ender og mulighed for gætterier, da meget af historien om Mørke Krypt fortsat er ukendt.

Mørke Kirke , Menighedsrådet og FDF Mørke – holdt traditionen tro fastelavnsfest med tøndeslagning.

Der var mange flotte børn i de flotteste kostumer.

[flickr_set id="72157641762790335"]

TV 2 | ØSTJYLLAND var med ved genindvielsen af Mørke Kirke.

Se videoen her:

Søndag den 24. november kunne Mørke Kirke genindvies efter en længerevarende indvendig restaurering og med en ny handicapvenlig indgang fra tårnrummet.
På grund af fundne kalkmalerier og en glemt krypt under gulvet er arbejderne med istandsættelsen trukket i langdrag, så glæden var stor, da kirken kunne genåbnes.

[flickr_set id="72157638056978603"]

Årets BUSK gudstjeneste (Børn, unge, sogn og kirke) bliver en familiegudstjeneste i Mørke Sognegaard.[quote style=”boxed” float=”right”]Søndag 27 Oktober kl 11.00[/quote]

Det kommer til at handle om de masker vi tager på og det vil Sognepræst Maria Frederikke Rasmussen  fortæller mere om.  Nogle af de yngste FDF’ere kommer med et lille optrin som de opfører under gudstjenesten.

Musikken bliver også varetaget af FDF der stiller med klaver, bas og tromme.

Efter gudstjenesten er Mørke Menighedsråd vært for lidt frokost.

Det er søndag den 27 oktober. Gudstjenesten starter kl 11.00 og foregår i Mørke Sognegård.