Mørke Kirke

Mørke pastorat har kun én kirke, så hvis du bor i Mørke, Ommestrup, Dagstrup eller Bale, så er Mørke kirke din kirke!
Om du bruger den hver søndag, til højtid og fest eller næsten aldrig, så har alle lige ret til at bruge kirken, når det er nødvendigt.

Kirken er folkets kirke, og ved Mørke kirke forsøger vi at lave aktiviteter og gudstjenester, som rammer både høj og lav, gammel og ung.
Der er højmesse næsten hver søndag. Hvis ikke højmessen trækker, kan man også opleve kirken på andre måder. Fx har vi den sidste onsdag i hver måned børnegudstjeneste med fællesspisning.

[quote style=”boxed” float=”right”]Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.[/quote] Der afholdes også andre spændende gudstjenester i løbet af året. Kyndelmisse, Alle Helgen, ungdomsgudstjeneste, aftengudstjeneste og høstgudstjeneste for blot at nævne nogle få.

Kirkegården ved Mørke kirke er en utrolig flot og velholdt kirkegård. Både sommer og vinter kan man gå en tur på kirkegården og nyde gravernes fantastiske arbejde. Særlig kan vi bryste os af, at have en af de smukkeste pyntede kirkegårde hen over vinteren, hvor granlægningen både beskytter og pynter på de vintermørke grave. Rundt om på kirkegården er der stillet bænke op, så man kan nyde udsigten, roen og eftertænksomheden, præcis når man har lyst.

Lige ved siden af kirken ligger Mørke præstegård. I den ene længe har menighedsrådet indrettet sognegård, som bruges til de mange arrangementer, menighedsrådet stabler på benene hen over året. Desuden kan man leje sognegården til begravelseskaffe, hvis man ønsker det. Sognegården bliver også brugt til undervisning af konfirmander og minikonfirmander og er uundværlig for kirkens liv.

Menighedsrådet ved Mørke kirke

Menighedsrådet består af seks folkevalgte medlemmer, som alle brænder for kirkens liv og vækst. Arbejdsopgaverne spænder over renoveringer, regnskab, planlægning af sogneaftner og gudstjenester, nytænkning og opbygning af kirkens profil og arbejde – for blot at nævne nogle få.

I denne tid står renoveringen af kirken og præstegården selvfølgelig øverst på dagsordenen. Læs mere om dette her.

På gensyn i Mørke kirke – din kirke!

[box]Kirkelig vejviser:
Sognepræst Maria F. Rasmussen, 51 52 74 46, mfra@km.dk
Graver: Per Kvist, 24 27 89 59
Menighedsrådet ved Mørke kirke:
Formand: Herdis Pedersen, 86 37 73 06, hep@fiber.dk
Næstformand: Jonna Thomassen
Kasserer: Leif Nielsen, 86 37 71 62
Kirkeværge: Niels Peter Jensen, 86 37 72 21
Skole-kirke-repræsentant: Per Henning
FDF-repræsentant: Ann Pedersen[/box]