Har krypten i Mørke Kirke haft besøg af gravrøvere?

Af museumsinspektør ved Nationalmuseet Hans Mikkelsen

I forbindelse med den omfattende renovering af Mørke Kirke 2012-13 stødte man på en hidtil ukendt krypt, som var placeret under gulvet i skibets østende.

Gravrøvere?

Efter tilladelse fra Århus Stift blev den tilmurede dør til krypten åbnet 22. november 2012, og det var et mærkeligt syn, som mødte murer, arkitekt, menighedsråd og arkæolog fra Nationalmuseet. Kisterne lå noget rodet og mange af lågene var enten helt fjernet eller de lå kun del- vist hen over kisten. Den umiddel- bare tanke kunne være, at krypten havde haft besøg af gravrøvere, in- den døren blev muret til. Kunne det være mureren, som skulle tilmure døren, der lige havde lettet på kiste- låget og fjernet hvad der måtte være af værdigenstande i kisterne? I hvert fald fandt vi ingen personlige ting af værdi, men vi må retfærdigvis også indrømme, at vi naturligvis ikke ved, om de begravede havde fået personlige ejendele med.

Flere ejere

Vi ved ikke hvem som lod krypten opføre, ligesom vi heller ikke ved hvilke(n) familie(r), som begravede sine afdøde heri. I den periode krypten fungerede var det ikke ualmindeligt, at kirkerne en gang imellem skiftede ejer, så krypten kan have haft flere ejere, og man kan godt forestille sig, at en ny ejer har ryddet kraftigt op i krypten, inden den første begravelse blev foretaget.

Derved kan forklares hvorfor mange knogler lå spredt under kisterne og langs kryptens mure, ligesom kiste- beslag og –håndtag blev fundet i stort antal de samme steder. Dog ville man forvente, at den seneste ejer havde efterladt kisterne med sin egen familie i pæn orden. Det synes ikke at være tilfældet, selv om vi naturligvis ikke ved hvor mange medlemmer den seneste ejer begra- vede.

21 kister

Kort fortalt ved vi meget lidt om Mørke Krypts historie. Den har sandsynligvis fungeret fra midten af 1600-tallet til anden halvdel af 1700 -tallet. Der blev fundet 21 kister i krypten – 11 voksne og 10 børn – og ved hjælp af to kisteplader ved vi, at to søstre, Johanne og Sophia begge blev begravet i krypten i 1702, hen- holdsvis 14 måneder og 6 måneder gamle. De er døtre af ægteparret Hedevig Sophie von Winterfeldt (død og begravet i 1731 i Fredericia) og oberstløjtnant på det nærlig- gende ryttergods Ommestrupgård Hans Joachim von Warnstedt (død 1713). Ud over de to kisteplader fandt vi tre våbenskjold fra henholdsvis Winterfeldt og Warnstedt familierne.

Ellers er alle andre indtil videre ukendte i krypten, selv om det er nærliggende at pigernes far også blev begravet i krypten, hvis han ellers fortsat boede på Ommes- trupgård i 1713.

Der er således mange løser ender og mulighed for gætterier, da meget af historien om Mørke Krypt fortsat er ukendt.