Karakter til skolen

Ministeriet for Børn og Undervisning har offentliggjort en karakterliste, hvor alle kan se, hvordan de unge i de enkelte grundskoler klarer sig i fag som for eksempel dansk, matematik og engelsk.

Listen tager højde for elevernes socioøkonomiske baggrund. De enkelte skolers karaktergennemsnit ved afgangsprøverne sammenlignes med en referencekarakter, som er baseret på blandt andet forældrenes uddannelse, indkomst og beskæftigelse.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) understreger, at adgangskaraktererne blot er én indikator ud af en lang række, der siger noget om skolernes kvalitet.

Her er resultaterne for Mørke Skole. Tallene viser at Mørke skole er meget gennemsnitlig. I mundtlig dansk og mundtlig engelsk er Mørke skole lige OVER landsgennemsnittet 😉