Nyt fjernvarmeværk rejser sig på Fabriksvej i Mørke

Mørke Fjernvarmeselskab producerer i dag fjernvarme til sine forbrugere fra varmeværket på Parkvej 10 i Mørke. 

Varmeværket er fra 1964 og placeret centralt i Mørke by.

Placeringen er uhensigtsmæssigt i forhold til miljøkrav med hensyn til støv og støj. Antallet af forbrugere ved Mørke Fjernvarmeselskab har været stigende over en del år, og analyser viser, at antallet fortsat vil stige, og dermed vil behovet for yderligere produktionskapacitet stige.

Mørke Fjernvarmeselskab bygger derfor et nyt biomassefyret halmværk.
Halmvarmeværket etableres på Fabriksvej i et erhvervsområde i Mørke og erstatter det eksisterende værk på Parkvej 10.

Varmeproduktionen på Parkvej forudsættes indstillet ved etablering af det nye varmeværk.