Indlæg

Mørke tager ansvar

Mørke Idrætscenter og Mørke Idrætsforening inviterer til ”posefest” fredag den 26. juni 2015 i Mørke Idrætscenter i tidsrummet kl. 20.00 – 01.30.

Målgruppen er skoleelever i 8.-10. klasse. Deltagerantal: Max 250 personer.

De unge vil gerne feste. Mørke Idrætscenter og Mørke IF vil gerne tage ansvar. Derfor inviterer vi de unge i  8.-10. klasse til fest i Mørke Idrætscenter.

Posefest hvad er det?

En fest, hvor gæsterne til eget forbrug må medbringe sodavand, mokai, øl, breezer o.lign. samt shots 16,4 %. Posen SKAL afleveres i garderoben, og herfra kan hver deltager i løbet af aftenen få udleveret én genstand ad gangen i plasticglas.

I samarbejde vil vi holde en fest, hvor de unge kan være under ordnede forhold og med opsyn af voksne. Der er allerede tilkendegivelser fra flere forældre og frivillige i idrætsforeningen, som gerne vil komme og hjælpe til. Vi forventer, at der er behov for ca. 30 frivillige hjælpere. 

Der vil også være professionelle dørmænd tilstede. Vi tror dog, at de får en hyggelig og afslappet aften med de unge, da regelsættet for at deltage er meget tydeligt.

Lars Mohr Grønfeldt, politiassistent ved Bevillings- og Tilladelsessektionen, Østjyllands Politi, Birgitte Back Thomsen, SSP Syddjurs, og Natteravnene i Hornslet bakker alle op om vores aktivitet med ros.

Udtalelse: ”Godt at, der er nogen, der tager ansvar for de unge”

Festen begynder kl. 20.00, og dørene vil være åbne til kl. 21.00. Derefter vil det ikke længere være muligt at komme ind. Det koster kr. 50,- at deltage. Kun gæster, som står på gæstelisten, er velkomne. Vælger en gæst at forlade huset inden 01.30, kan man ikke komme ind igen.

For de gæster, som skulle få brug for at trække frisk luft i løbet af aftenen, bliver der etableret en lukket gård udendørs. Garderobe til overtøj og tasker vil være tvungen, men gratis.

På Facebook vil der blive oprettet en begivenhed, hvor man tilmelder sig festen. Et forældrebrev, indeholdende information om arrangementet, vil også være at finde samme sted.
Centerleder Lene Munk Gravesen, mobil 40 14 84 10,

tager gerne mod opkald, hvis forældre ønsker en dialog om arrangementet eller ønsker at melde sig som frivillig hjælper.

Party4You vil underholde med diskotek og lysshow. Der vil blive solgt kildevand og pølsehorn til kr. 10,- pr. stk.

Regler for posefest

 • Aldersadgang 8.-10. klasse
 • Adgang kun, hvis man står på gæstelisten
 • Kun lovlige drikkevarer, som skal afleveres i garderoben. (Uåbnet)
 • Man får kun én drikkevare udleveret ad gangen.
 • Ingen narkotiske stoffer er tilladt
 • Tlf. nr. på en forælder skal opgives ved tilmelding
 • Voldelig eller krænkende opførsel vil medføre udelukkelse.
 • Mange voksne og 2 prof. dørmænd samt SSP

Velkommen til ungdomsklubberne i distrikt Hornslet/Mørke/Ådalen

Her kan du møde unge fra hele kommunen og der er altid en flok friske klubmedarbejdere, som ønsker at gøre klubben til et rart og spændende sted at være. I samarbejde med dig vil vi arrangere forskellige aktiviteter. Det kan være konkurrencer, besøg udefra, film-aften, ture til f.eks. landskampe eller strøgture til Århus.

Du skal være medlem og købe et klubkort til 100 kr., men så har du også adgang til 9 ungdomsklubber, dvs. Hornslet, Mørke, Ådalen, Ebeltoft, Rosmus, Rønde, Mols og Kolind.

 http://www.ungsyddjurs.dk/

Mørke UK
Mandag 18:30 – 21:30

Der er i weekenden d. 20. – 22. september computer-træf på Solgården for alle interesserede unge.

Vi sørger for borde, stole, netværk og strøm.

Mad, drikke, madras, sovepose og COMPUTER sørger du selv for at medbringe.

Der er mulighed for at bruge Solgårdens køkken så man kan lave mad eller benytte køleskab og fryser til at holde sin mad og drikke kold.

Der bliver spillet en masse spil, set nogen film, spist noget pizza og drukket noget cola i godt selskab med en masse andre unge mennesker.

Så tag din computer under armen og mød op til en hyggelig weekend.

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]MØRKE – EN BY I VÆKST Høringssvar budgetkatalog 2013 Til: Syddjurs Kommune Att.: Direktionssekretariatet Emne: Høringssvar budgetkatalog 2013 11-R-9 – Folkeskole/SFO, ændring af skolestruktur 15-R-3 – Folkebiblioteket, drift[/box]

Fremsendt af: Mørke Distriktsråd – på vegne af foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Konklusion på nedenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Argumentation vedr. besparelser fremført i budgetkatalog 2013

Mørke er en by i vækst.
Mange børnefamilier flytter til byen – en forudsætning for tilflytning i det hele taget, er en kontinuerlig skolegang fra 0 – 9 klassetrin. Flyttes overbygningen fra Mørke Skole, så imødeser vi en total opbremsning i tilflytningen, da ingen vil bosætte sig i byer uden en kontinuerlig og tryg skolegang.

Mørke’s nettotilvækst af nye borgere er totalset på 115 personer i perioden 2008 – 2012. Dette har ikke blot en stor betydning for Mørke, men også for skattegrundlaget i Syddjurs Kommune. Det er klart at skolen er vigtig for bymiljøet og byens udvikling generelt, men også;

 • Nybyggeri (ca. 60 nye parcelhuse og lejeboliger er opført i ovennævnte periode)
 • Timedrift med tog til både Århus og Grenå
 • Timedrift på busforbindelser til Århus og Randers
 • Et særdeles aktivt foreningsliv kombineret med utallige frivillige
 • aktiviteter skaber positiv opmærksomhed omkring Mørke

Se vækst i befolkningstal

• Et særdeles aktivt foreningsliv og frivillige gør en forskel. Ideerne, inspirationen og de frivillige kræfter er også i vækst i Mørke. Nye frivillige kræfter spirer frem, og sammenholdt med eksisterende kræfter, ser det ene projekt efter det andet dagens lys;

 •  En visionsdag afholdt i januar 2012 har affødt flere projekter; www.mørke.dk – måske Djurslands flotteste og mest informative by-hjemmeside, døm selv!
 • ”Mød OS i Mørke” – en markedsdag hvor mere end 60 lokale borgere, foreninger, virksomheder viste hvad Mørke byder på.
 • ”Ryd op i Mørke” – den 15 SEP samles byen igen for at igangsætte projekter der bla. omfatter Hovedgaden, Skolen og Parken
 • ”Mørke Strik” – byen ”indpakkes” jævnligt i strik, hvilket giver opmærksomhed i både TV og radio

Et nyt Idrætscenter (Mørke ægget) så dagens lys for ganske få år siden. Et projekt hovedsagelig skabt på baggrund af lokal opbakning og lokale kræfter. Mørke Idrætscenter er i dag mødested for byens børn, unge og voksne, og selve idrætsforeningen oplever et stigende medlemstal år efter år. I Mørke kan vi tilbyde;

 •  fodbold, håndbold, badminton, floorball, tennis, gå klub, løbeklub, zumba, fitness, spinning, gymnastik, pilates og combat, disco rytmer, volley ball og line dance.

Mørke skole – en skole med plads til vækst og masser af muligheder.
Mørke skole er for ganske få år siden blevet renoveret og har nye moderniserede faglokaler.
Overbygningseleverne har derfor – sammenholdt med andre af kommunens skoler – særdeles gode faciliteter.
Ungdomsskolen i Mørke er ligeledes for ganske nylig flyttet ind i helt nyrenoverede lokaler, hvor der er stor mulighed for både social, fysisk og kreativ udfoldelse. Det er en meget populær og velbesøgt klub.

SFO’en i Mørke flyttede i august 2011 ind i helt nye lokaler på Mørke skole – lokaler designet på børnenes præmisser og med fokus på energi optimering.

Biblioteket ligger i skolens bygninger, og bruges selvfølgelig med stor begejstring og tilfredshed af både (skole)børn og ikke mindst voksne i Mørke. Ønsker man at lukke biblioteket i Mørke, bør man overveje om man enten kan digitalisere bogudlåningen helt eller måske bemande biblioteket med frivillige kræfter fra byen.

Eleverne på Mørke skole er primært bysbørn og ganske få elever er derfor afhængig af transport til og fra skole. Skal overbygnings- eleverne transporteres fra Mørke til Ådalen må man imødese en ikke uvæsentlig merudgift til bustransport. En flytning den anden vej (fra Ådalen til Mørke) vil derimod være omkostningsneutral, da langt størstedelen af eleverne i Ådalen allerede transporters med bus til og fra skole. Disse elever skal være velkomne i Mørke

Konklusion på ovenstående høringssvar vedr. budgetkatalog 2013: Det er Mørke Distriktsråd klare overbevisning at ingen af de fremførte besparelser (flytning af 7-9 klassetrin og lukning/reduktion af biblioteket) vil gavne Mørke fremadrettet, hvorfor der selvfølgelig ikke kan forventes opbakning fra Mørke Distriktsråd – herunder ej heller fra foreninger, institutioner og virksomheder i Mørke

Med venlig hilsen – Mørke Distriktsråd

 

Overbygningen på Mørke skole begynder året med at have fokus på uddannelsesparathed under overskriften: Hvad vil du være, når du bliver stor?

De yngste elever i overbygningen skal allerede nu så småt begynde at forholde sig til, hvad de vil være, når de bliver “store”? De ældste har haft et par år til at gøre sig nogle overvejelser og står nu der, hvor de skal til at træffe konkrete valg. Skal jeg i gymnasiet? Eller skal jeg i lære som murer? Og er jeg parat til at tage det skridt? Det er store krav de unge mennesker står overfor, og vi vil gerne klæde dem rigtig godt på til at tage de valg.

Til at hjælpe eleverne med at sætte gang i denne proces og tilføre dem inspiration, har vi hentet hjælp udefra.

Golfspilleren Søren Kjeldsen, som har spillet på European Tour i 17 år lagde vejen forbi. Han fortalte, hvordan han som 15 årig besluttede sig for, at han ville være professionel golfspiller. Det der havde været tungen på vægtskålen for ham var, at han havde mødt en person, som tro- ede på ham og hjalp ham på vej. Ellers var hans store budskab til de unge mennesker, at de skulle følge deres drøm og passion, og at alle havde et eller andet de brændte for. Nogle var heldige, at de allerede fandt det som 15 årig, hvor andre måtte vente lidt længere på at finde det de brændte for, men alle har et “brændende punkt”.

Senere var Kasper Urth på besøg, og han leverede også et inspirerende oplæg, som satte tanker i gang hos de unge mennesker. Kasper Urth har sit eget firma, og han fortalte bl.a. om, hvad de søgte hos de unge mennesker, når de ansatte folk. Hans hovedbudskab lå tæt op af Sørens Kjeldsens: Det der driver værket er ikke drømmen om millionerne eller et prestigefyldte job. Drivkraften bag det hele er, når man brænder for det man laver og man føler, at man gør en forskel.

En anden vigtig pointe de stod sammen om var, at når man så havde fundet sin passion og sat sig sit mål, så skulle man være indstillet på at yde sit yderste, og måske også mere til, for at nå sit mål.

Der blev lyttet med store ører, og eleverne har ladet sig inspirere. Det har været oplæg uden løftede pege- fingre, men kun en opfordring til at: Gribe livet og tage ansvar.

Vi har arbejdet tæt sammen med uddannelsesvejlederen, som har været med hele ugen. Hun skal så forsøge få de store ord gjort konkre- te fx i forhold til praktikønsker og drømme.

Eleverne skal i en skriveproces for- holde sig til: Hvad vil jeg være, når jeg bliver stor? Og ikke mindst er mine mål realistiske? Hvad skal jeg gøre for at nå mine mål? Hvis jeg ikke har nogen drømme, hvad kan jeg så gøre for at finde frem til dem?

Vi håber, at vi med projektet har klædt eleverne bedre på og givet dem nogle konkrete redskab til at imødekomme og honorere de store krav, der bliver stillet til dem i dag i forhold til uddannelse og job.

Med venlig hilsen Lærerne i overbygningen Mørke skole

Sommerferieaktiviteter for børn og unge i Syddjurs Kommune 2012

Her kan du se den folder som Syddjurs kommune har udgivet.

Sommerferieaktiviteter (PDF)

Syddjurs Billedskole tilbyder billedskoleaktiviteter i billedkunst, samt afholder workshops, udvikler projekter m.m..

Billedskolen har tilhør i lokalerne på Rosenholmvej 1, Hornslet.

Derudover undervises der i Rønde, Knebel og Ebeltoft.

I Syddjurs Billedskole arbejder vi med:

 • At styrke kreativiteten
 • At fremme glæden ved selv at skabe
 • Børns virkelighed og fantasi ud fra egne erfaringer og følelser
 • Eksperimenter og fordybelse
 • Koncentration og ro
 • Forskellige teknikker og materialers muligheder
 • Forskellige udtryksformer som fx tegning, maleri, grafik, collage, skulptur/rumlig form

Sommerbilledskole

Hold 5

”Hotellet”, Hovedgaden 10, 8410 Rønde

Underviser: Skulptør Lena Bendt

Uge 27: Tirsdag d.3. – fredag d.6. juli 2012, kl.10 – 15

Temaet er ”Når kunsten spiller”

Vi skal arbejde med rytmen på fladen og i formen og bygge en musik- eller instrumentskulptur.

Vi undersøger, hvordan en lydbølge ser ud og laver et lydrelief. Vi skal også prøve at ”tromme et

billede” og male lydstyrker. Vi laver en afsluttende udstilling og koncert i Teatersalen i samarbejde med Syddjurs Musikskole.

Pris: kr. 300

Aldersgruppe: 8 – 13 år

Deltagerantal: max. 10

Hold 6

Naturcenter Syddjurs, Mols Bjergevej 8, Basballe, 8400 Ebeltoft

Underviser: Keramiker Karen Winther

Uge 28: Tirsdag d.10. – torsdag d.12. juli 2012, kl.10 – 15

Temaet er ”Natur og skulptur”

Vi arbejder udendørs, og som forarbejde til skulpturerne vil vi bl.a. anvende tegneteknikker.

Undervejs arbejder vi med former og undersøger hvad der giver en skulptur udtryk.

Der anvendes kun naturmaterialer, som træ, pinde, sten, ler og kul fra gårsdagens bål.

Pris: kr. 275

Aldersgruppe: 9 – 13 år

Deltager antal : max. 10

 

Hold 7

Rosenholm Slot , Rosenholmvej 119, 8543 Hornslet

Underviser: Billedkunstner Sys Ehlers

Uge 31: Tirsdag d.31. juli – torsdag d.2. august 2012, kl.10 – 15

Temaet er ”Genstandstegning”

Vi skal gå på opdagelse i Rosenholms Slots inspirerende miljø, hvor vi skal øve os i at tegne og

træne øjet i at se. Vi fordyber os i detaljer på loftet og i kælderen og arbejder med perspektiv, lys/

mørke, proportioner m.m. Vi afprøver forskellige materialer, f.eks. kul og kridt på forskellige

papirtyper.

Pris: kr. 275

Aldersgruppe: 9 – 15 år

Deltagerantal: max. 12

Tilmelding på www.syddjursbilledskole.dk senest d. 18. juni 2012

Velkommen til sæson 2012/13.

Opstart i uge 37.                                                      

Digital tilmelding på www.syddjursbilledskole.dk                       

Opdateret den 14.5.2012 af Webmaster

Rosenholm MIX og Mini MIX har travlt i denne tid hvor der er gymnastikopvisninger rundt i hele vores område.

I næste weekend slutter de dygtige gymnaster fra hele Rosenholm af i Mørke hallen. Mød op og se hvor dygtige de rent faktisk er blevet.

Hele programmet kan ses her

Betina og “Det lille krea hold” som de kalder sig havde ca 35 gæster til fernisering i Mørke Hallens Cafe torsdag den 14 marts.

De mange fine billeder er resultatet af pigernes arbejde  i borgerhuset Solgården.

Pigerne der alle er 13 år maler på 3 år i en frivillig gruppe og de er blevet rigtig dygtige.

Billederne kan ses i Mørke Hallens Cafe den næste måned.

Opråb til alle friske unge i Syddjurs Kommune. Har I en god idé eller et projekt I gerne vil realisere? 250.000 kr. ligger og venter på jer og jeres gode idéer og projekter.

Går du rundt med en god idé eller et projekt, som du gerne vil føre ud i livet – men du mangler lige pengene til at gøre det? – Så læs roligt videre…

Syddjurs Ungdomsskole har i efteråret 2011 afsat 125.000 kr. og i foråret 2012 ligeledes afsat 125.000 kr. i projektmidler, som I kan søge penge fra til at realisere jeres gode idéer og projekter.

Alle unge mellem 10 og 18 år bosat i Syddjurs Kommune kan søge midler fra DUP-puljen.

Der kan søges om op til 20.000 kr. pr. projekt.

Et udvalg bestående af 3 unge fra Syddjurs Kommune og 3 medarbejdere fra Syddjurs Ungdomsskole vil stå for udvælgelsen af projekterne.

Der er ingen begrænsinger på hvilke projekter der kan søges til, så længe det er projekter, som sigter mod at bidrage til et udviklende og aktivt fritidsliv i Syddjurs Kommune. DUP-puljen er din mulighed for at få indflydelse på, hvordan Syddjurs Ungdomsskole skal bruge sine penge bedst muligt til gavn for de unge i kommunen.

Så grib fat i en ungdomsskole-medarbejder, evt. i en ungdomsklubberne, din skolelærer eller en anden voksen, som kan hjælpe dig med at få dit/jeres projekt ned på papir – og kom så i gang!

Ansøgninger til DUP-puljen sendes til:

ung@syddjurs.dk

Husk at vedlægge budget over udgifterne som er forbundet med dit/jeres projekt.

Har du uddybende spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte din lokale distriktsleder i dit Ungdomsskoledistrikt – du finder deres kontaktoplysninger i menuen “USK.DISTRIKTER” øverst oppe.

Vi glæder os til at høre fra dig/jer!