helhedsplan

Mørke vil i de kommende år gennmgå en større områdefornyelse af bymidten med et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Områdefornyelsen i Mørke, der blev igangsat i 12. maj 2014 og skal være gennemført inden den 23. marts 2019, omfatter foruden hovedgaden 4 andre indsatsområder; Byparken, Stationsområdet, Byens Hus samt Sport & Bevægelse, og der er for længst nedsat arbejdsgrupper for hvert delprojekt.

Sideløbende med den fysiske forskønnelse af Mørke, arbejdes der på at ændre byens omdømme. Et projekt der er støttet af Landdistriktspuljen 2014 med 150.000 kr.

Endelig er Mørke med i forsøgsprojektet Butiksgader og Bymidter under pres, hvor Mørke har fået et tilskud på 2.965.000 kr. til projektet Genbyg Hovedgaden.

Evaluering af Byfornyelsen i Mørke

Status Feb 2019

Status Maj 2018

Status April 2018

Status November 2017

Status marts 2016 (af Alette Lena Skov-Hansen)

Status December 2016 (af Distriktsrådet)

Helhedsplan (pdf)


De enkelte projekter der indgår i områdefornyelsen vil blive beskrevet her på siden i takt med at projekterne udvikles.

Byparken

Hovedgaden

Stationsområdet

Sport og bevægelse

Byens hus

Genbyg Hovedgaden

Branding – Lys i Mørke